HemHyra.se använder sig, precis som flertalet andra webbplatser, av cookies för att förbättra servicen för er besökare. Läs mer om Cookies

Annons

Kommun får bakläxa – balkongförbud upphävs

Salem Salems kommun dömde ut balkonger som en säkerhetsrisk och förbjöd användning. Men hyresvärden struntade i beslutet - överklagade till länsstyrelsen– och vann. Nu har länsstyrelsen upphävt kommunens beslut.
Foto: Kenneth Samuelsson
Balkongerna på Söderby Gårds Väg 54-60 i Salem får användas igen efter länsstyrelsens beslut.

Hem & Hyra har tidigare skrivit om ett hyreshus på Söderby Gårds Väg 54-60 i Salem där hyresgäster klagade på olika brister som dålig inomhusluft, fuktskador,mögel och balkonger i dåligt skick. Salems kommun kopplades in och inspekterade huset och lägenheter på plats.

Det slutade med att Bygg- och miljönämnden i Salems kommun ansåg att balkongerna kan vara farliga att använda och förbjöd all användning av balkongerna. Nämnden krävde också att hyresvärden skulle besikta balkongerna och fasaden inom två månader.

Läs ocksåSäkerhetsrisk – balkonger får inte användas

När det gäller ventilationen slog nämnden fast att värden skulle göra en obligatorisk ventilationskontroll, OVK. Något som värden därefter har gjort med godkänt resultat.

Men hyresvärden Ronnie Lundgren på Rostaden Förvaltnings AB överklagade kommunens beslut till länsstyrelsen Stockholm och fick till stor del rätt.

Länsstyrelsen har upphävt balkongförbudet och kravet att besikta balkonger och fasad inom två månader.

Läs ocksåSex års kamp är över – nu kan Annika och Jim fira jul i nya lägenheten

Länsstyrelsen upphäver kommunens beslut eftersom de menar att kommunen begått flera fel, bland annat har kommunen inte angett vem förbudet ska gälla eller hur länge balkongförbudet ska gälla.
”Såsom nämndens beslut är formulerat i detta fall gäller det dock permanent, vilket naturligtvis inte är godtagbart”, skriver länsstyrelsen.

Länsstyrelsen anser inte heller att alla balkongerna är i så dåligt skick att de ska stängas av. De grundar bland annat sitt beslut på hyresvärdens inskickade utredning om balkongernas skick.
”Nämndens beslut att förbjuda all användning av alla balkonger på fastigheten får därför anses vara mer ingripande än vad säkerheten kräver”, står det i beslutet.

Annons

Men att länsstyrelsen upphäver flera beslut som kommunen har fattat beror till viss del på att kommunen har begått formella fel.

Läs ocksåArga hyresgäster i nybyggt hus ger inte upp – kräver att felanmälan ska fungeraTvå män sitter i ett kök.

Länsstyrelsen skriver att den delar kommunens bedömning att det finns ett behov av att ingripa med tillsynsåtgärder avseende balkongerna och fasaderna eftersom dessa inte är i sådant skick som krävs enligt 8 kap. 14 paragrafen i Plan- och bygglagen. Länsstyrelsen vill därför att nämnden tar ett omtag i frågan.

När det gäller kommunens krav på att värden ska göra en Obligatorisk ventilationskontroll, OVK, går länsstyrelsen på kommunens linje.

Efter det har bygg- och miljönämnden i Salems kommun, vid ett möte i mars, diskuterat hur de ska gå vidare i ärendet och kom fram till att ärendet ska återremitteras och tas upp på nästa möte i maj.

Douglas Lindström, bygg- och miljöchef på Salems kommun, hur ser du på att länsstyrelsen upphäver beslutet att stänga balkongerna?
– Det är länsstyrelsens bedömning och bygg- och miljönämnden har att fatta beslut om hur vi ska förhålla oss till beslutet och nästa steg i handläggningen av ärendet. Det är ett pågående ärende och beslut har inte fattats ännu så jag kan inte ge dig ett svar.

Vad händer nu?
– Vi ska gå igenom länsstyrelsens beslut och bedömning och jämföra med den bedömning vi gjort.

Annons

Kommer ni att överklaga länsstyrelsens beslut?
– Det har vi inte tagit beslut om.

Har ni agerat fel i det här fallet?
– Det återstår att se när vi har gjort vår analys. Handläggaren har ju bedömt att det är en säkerhetsrisk men länsstyrelsen gjort en annan bedömning. Vår utgångspunkt är att se till att det är en säker och bra fastighet, säger han.

Ronnie Lundgren skriver i ett mejl att han tycker att det var väntat att länsstyrelsen skulle upphäva föreläggandet om balkongerna och fasaderna. ”Det finns renoveringsbehov både vad gäller balkongerna och fasaderna, det är inget vi förnekar eller försöker undandra oss ifrån. De kommer att åtgärdas. Men det finns inga säkerhetsrisker och kommunens beslut att omedelbart förbjuda hyresgästerna att använda – eller ens beträda – balkongerna (51 st) är nog det mest stolliga och inkompetenta byggnadsnämndsbeslut som jag har varit med om under min 45-åriga verksamhet i byggbranschen. Vi brydde oss aldrig om att åtlyda det.”

Douglas Lindström, bygg- och miljöchef på Salems kommun, vad är din kommentar till det?
– Har inte någon kommentar på hyresvärdens inställning till säkerhet och åtaganden. Det är självklart tråkigt om hyresvärden ser sina skyldigheter som något man kan bortse ifrån, säger han.

Har det hänt förut att en värd har struntat i vad ni säger?
– Jag har inte gjort en sökning bak i tiden. Men nej inte vad jag vet i denna kommun.

Läs också Pojke föll sex meter när balkongen gav vika – hyresvärden dömd på nytt Brister på Stensiken skapar otrygghet - Maritha: "Har inte varit i källaren på tio år"

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.