Annons

Kommunerna nobbar stöd till lägenhet

Stockholm Bara i undantagsfall har kommuner fått betala hyran när de gått i borgen för utsatta människor. Men trots det använder få stockholmskommuner hyresgarantier.

Ungdomar med låg inkomst eller personer med betalningsanmärkningar. Det är exempel på människor som nobbas av bostadsbolagen men ändå kan få ett förstahandskontrakt med hjälp av de statliga hyresgarantierna.
En företagare, tillhör dem som har fått en lägenhet .
– Jag har egen firma och förlorade mitt hyreskontrakt när jag hade lite jobb en period och inte kunde betala hyran. Nu har jag fått en andra chans, säger mannen som vill vara anonym. Men i länet har stödet bara utnyttjats av fyra av länets 26 kommuner, Botkyrka, Värmdö, Sigtuna och Upplands Bro kommun.
– Vi har hjälpt 19 personer att få ett förstahandskontrakt med hjälp av hyresgarantier. Det är konstigt att inte fler använder den möjligheten, säger Marianne Zetherlund på Värmdö kommun.
Garantierna innebär att kommunen under två år går i borgen för hyresgästen och betalar hyran i maximalt sex månader ifall personen blir vräkt. Kravet för att bli aktuell för hyresgaranti är att hyresgästen ska ha någon form av egen inkomst, och beräknas kunna betala hyran, försörjningsstöd räknas inte. Två av fyra kommuner har varit tvungna att gå in och betala hyran för hyresgäster, totalt för cirka 10 av de 149 personer som fått lägenhet.
– Det har fungerat jättebra hos oss, vi har inte betalat en krona i hyra, säger Marianne Zetherlund.

  

ANNONSGuide till hemförsäkringar

Stockholm stad

Marie Ljungberg Schött (M) och tillförordnat socialborgarråd i Stockholm stad vill inte svara på frågan varför staden inte använder hyresgarantierna utan bollar vidare frågan till Fredrik Jurdell, avdelningschef på Socialförvaltningen. Han säger att Stockholms stad årligen har tillgång till cirka 1 800 försöks- eller träningslägenheter åt människor med sociala, medicinska eller ekonomiska problem.
– Vi har enkelt andra verktyg för att hjälpa dessa människor än hyresgarantin, säger han. Den som får en lägenhet med hyresgaranti får en lägenhet med förstahandskontrakt. Samma sak gäller systemet med försökslägenheterna där tanken är att dessa efter en prövoperiod ska övergå i ett förstahandskontrakt. Varje år övergår cirka 100 lägenheter i förstahandskontrakt.

 

Läs ocksåNy lag ska säkra kontraktet för barnfamiljer: "Snävt men ett steg i rätt riktning"Montage med bild på pappersutskrift, en domarklubba och en man i yngre medelåldern framför Sergels torg i Stockholm.

Huddinge kommun

Annons

Huddinge kommun går i borgen för cirka 12 hyresgarantier per år men har aldrig utnyttjat möjligheten att få det statliga stödet på 5 000 kronor per garanti.
– Skälet är att det skulle krävas mycket administrativt arbete som de 5 000 kronorna per kontrakt inte skulle täcka, säger Gunilla Helmerson, (M) och ordförande i socialnämnden i Huddinge kommun.
Personer med medicinska och/eller sociala problem kan söka bostadsförtur. Varje år får cirka 100 personer förtur till en lägenhet med förstahandskontrakt, en del av dessa som har skulder får lägenhet med hjälp av hyresgaranti.
– Vi gillar inte sociala kontrakt, där kommunen står för kontraktet och hyresgästen hyr i andra. Alla som får en lägenhet med hjälp av förtur får ett förstahandskontrakt hos oss, säger hon.

 

Läs ocksåKenth hamnade i hemlösfällan: ”Blir du vräkt är du rökt” – få kommuner ger hyresgarantiEn man i 60-årsåldern lutar sig mot dörrposten in till ett hus.

Järfälla kommun

En av de kommuner som inte använder hyresgarantier är Järfälla kommun. Emma Feldman, (M) och kommunalråd i Järfälla kommun, säger att de inte har sett ett behov av att använda hyresgarantier för att skaffa lägenhet åt unga.
– Vi har inte stängt dörren för hyresgarantier men vi känner att Järfällahus hjälper unga att få en lägenhet genom att de är flexibla när det gäller inkomstkraven för unga, säger hon.
Hyresgarantier kan också användas för att hjälpa personer med betalningsanmärkningar att få ett förstahandskontrakt. Men Emma Feldman ser inte ett behov att använda hyresgarantier för att hjälpa dessa människor att få en lägenhet.
– Vi hjälper dessa människor med vår bosökarhjälp, säger hon.

 

Täby och Österåker kommun

Annons

KS Kotte Wennberg, socialchef i Täby kommun, förklarar varför kommunen inte använder hyresgarantierna för att hjälpa utsatta människor att få en lägenhet.
– Att Täby inte använder det tror jag beror på att det finns få hyresrätter och vi inte har något allmännyttigt bostadsbolag.
Hon säger att de som vänder sig till socialförvaltningen har försörjningsstöd och ändå inte kan använda hyresgarantier för att få en lägenhet.
– Övriga som behöver en lägenhet och har lite pengar köper nog en bostadsrätt tror jag.
Enligt Helena Jungenstam, (M) och ordförande i socialnämnden i Österåker, använder de inte hyresgarantier eftersom den inte kan användas av den stora målgruppen, de som har försörjningsstöd.
– Vår erfarenhet är att den inte är tillämpbar på dem som har de största behoven, skriver hon i ett mejl.
Hon svarar inte på frågan varför garantierna inte används för att hjälpa de med låg inkomst eller de med betalningsanmärkning att få en lägenhet.

 

Sollentuna kommun

Sollentuna kommun tillhör de kommuner som inte använder hyresgarantier för att gå i borgen för människor som inte uppfyller bostadsbolagens krav för att få en bostad.
Lennart Gabrielsson, ordförande i socialnämnden, anser inte att skattebetalarna ska behöva ta den ekonomiska risken som en kommunal borgen innebär.
 – Man behöver en inkomst för att hyra en bostad och är ingen annan beredd att gå in och ta en ekonomisk risk så förstår jag inte varför skattekollektivet ska göra det. Jag är inte så attraherad av sådana lösningar och människor måste klara av att stå på egna ben, säger han.
Han understryker att Sollentuna kommun arbetar för att skapa arbetstillfällen så att människor får en inkomst de klarar sig på.

Fakta: Hyresgarantier Stockholm

Garantierna innebär att kommunen går i borgen för hyresgästen och betalar hyran max sex månader om man skulle bli vräkt. Hyresgästen måste ha egen inkomst. Försörjningsstöds räknas inte.Systemet infördes 2007 men få kommuner har utnyttjat bidraget.Sedan 2007 har fyra kommuner i Stockholms län fått 745 000 kronor hyresgarantier och 149 personer fått ett förstahandskontrakt.Kommunen får 5 000 i bidrag av staten för varje hyresgaranti.

Läs också Staten föreslås ta över floppsatsning Flopp för satsningen på att ge unga bostad Hyresgarantier floppar fortfarande

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.