HemHyra.se använder sig, precis som flertalet andra webbplatser, av cookies för att förbättra servicen för er besökare. Läs mer om Cookies

Konkurrensverket avskriver Peab-affären

Östersund Konkurrensverket har beslutat att inte utreda om Östersundshem bröt mot lagen i samband med köpet av Fältjägaren 8. Hem & Hyra publicerar här beslutet i sin helhet.

Östersundshems köp i april 2014 av Peabs fastighet Fältjägaren 8 med byggrätt för cirka 2 500 nya bostäder har varit under lupp i över ett år och resulterat i löpmeter av artiklar och flera timmars sändningstid i lokal radio och tv.

Under året som gått har även kritiska röster höjts av kommunalpolitiker och allmänheten.

Läs ocksåRikshem säljer 883 lägenheter i Östersund till nordiska fastighetsjätten Niam

Bland annat så har köpesumman på 127 miljoner ifrågasatts eftersom någon oberoende värdering aldrig gjordes av marken före köpet. Efter påtryckningar av inte minst kommuninvånarna själva gav Östersundshem fastighetsvärderaren Forum Fastighetsekonomi AB i uppdrag att utreda saken. I rapporten som presenterades i februari 2015 bedömdes marken vara värd mellan 131 och 141 miljoner. En värdering som även den ifrågasatts av många skeptiker.

Kritik har även riktats direkt mot kommunala bostadsbolagets vd Daniel Kindberg. Bland annat gällande hans privata aktieinnehav av mark i området och om hans agerande i affären kan ha påverkats av att han bara månader innan köpet satt som vd i Peabs dotterbolag Fältjägarna Fastighets AB.

Men den sortens kritik har Daniel Kindberg själv bemött med stor förvåning, eftersom han anser att hans erfarenheter och sakkännedom via arbetet i Peab tvärtom är en stor tillgång i arbetet för Östersundshem idag. Läs tidigare artiklar i Hem & Hyra nedan.

Läs ocksåKonkurrensverket kan straffa Ängelholmshem

Enligt underskrivna avtal som ingicks redan 2013 så är det Peab, utan konkurrensutsättning, som får uppdraget att utföra mark- och anläggningsarbeten i samband med det planerade byggandet av bostäder på fastigheten.

I och med det väcktes också Konkurrensverkets intresse för saken. Konkurrensverket, som har tillsynsansvar gällande LOU, lagen om offentlig upphandling, begärde därmed in information om affären för att eventuellt starta en utredning kring LOU-frågan.

Konkurrensverket har nu offentliggjort sitt beslut i ärendet – att avskriva alltihop.
Utifrån det inkomna underlaget gör man bedömningen att entreprenörstjänsterna kopplade till det planerade bostadsbygget inom fastigheten inte behövde annonseras ut eftersom avtal redan fanns långt innan fastighetsaffären gjordes. Avtalen innefattade inte bara Peab utan även Svensk fastighetsförmedling och byggföretaget Pilgrimsta Hus Bygg AB.

”Konkurrensverket bedömer mot bakgrund av vad som hittills framkommit i utredningen att det inte finns ytterligare skäl att utreda ÖHAB:s köp av Fältjägaren 8 AB.”

Men man understryker även att det är ett outrett ärende som läggs ner.

”Detta beslut innebär inte att Konkurrensverket har tagit ställning till om ÖHAB:s köp av Fältjägaren 8 varit förenligt med LOU”.

Läs Konkurrensverkets beslut i sin helhet i pdf-filen här bredvid.

Läs ocksåSD: "Östersundshem prioriterar nyanlända"
Läs också Östersundshem kammade hem nationellt klimatpris Sponsring för miljoner – här är hela Norrlandslistan
Länkar

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.