Annons

Kontrollen av bostadsstiftelser skärps

Nyheter ​Förmögna personer får lägenheter som ska gå till fattiga. Det har kunnat pågå i decennier utan att någon har reagerat. Hem & Hyra har ringt till de sju länsstyrelser som ska granska stiftelserna. Vissa har redan skärpt kontrollen. Nu planerar även Skåne det.

Hem & Hyra kunde i höstas visa att de flesta av landets  bostadsstiftelser för behövande ger bostäder till personer som inte alls är fattiga.

Trots att länsstyrelserna har ansvar för tillsynen över stiftelser och gjorde en nationell satsning just på bostadsstiftelser 2007, har det kunnat fortsätta. Nu är skärpt tillsyn på gång på flera håll.

Annons
ANNONSTänk rätt när du står inför en ny fastighetsaffär

Länsstyrelsen i Stockholms län kom nyligen med en rapport där man skrev om alarmerande fel och brister.  

Annons
Länsstyrelsen i Västra Götaland har också granskat sina bostadsstiftelser och hittat att flera av dem inte följde ändamålet i ursprungsstadgarna.
– Många stiftelser hyrde ut till andra grupper än de som var utpekade i stiftelseförordnandet. En del av dem hade inte regler för vem som är behövande. En stiftelse tyckte det blev för många handikappade i huset om de bara skulle ge bostäder till handikappade, berättar stiftelseexpert Lewi Djerf i Göteborg.
Granskningen genomfördes i fjol, och länsstyrelsen i Västra Götaland kommer att följa upp den i år.
 
Länsstyrelsen i Skåne planerar att göra en liknande granskning.
– Vi har ju sett i pressen att det förekommer felaktigheter och det finns många som kan drabbas om bostäderna inte delas ut till rätt personer. Därför förordar vi en egen, riktad granskning under 2011, säger Eva Johansson, jurist på Länsstyrelsen i Skåne län.
 
Länsstyrelserna i Östergötland, Norrbotten och Västerbotten har däremot inga planer på särskilda insatser nu. De förklarar det med begränsade resurser, att de bara har enstaka bostadsstiftelser och att dessa granskades inom ramen för ett nationellt projekt så sent som 2007.
 
Länsstyrelsen i Dalarna har däremot inte ens iskuterat frågan, trots att man ansvarar för tillsynen i Örebro där Hem & Hyra fann två stiftelser som helt har slopat idén att lägenheterna ska gå till mindre bemedlade.
– Problemet är att vi bara kan kritisera stiftelsens förvaltning, men det leder inte till någon förändring. Det går inte att ändra något som redan är gjort. Man kan ju inte kasta ut någon som bor där, säger Sven Ångquist, jurist på länsstyrelsen i Dalarna.
 
Finns det inte en vits inför framtiden att se till att ursprungsstadgarna efterföljs?
– Vi har ingenting planerat, men jag utesluter ingenting, säger Sven Ångquist.
Thomas Pålsson, som är chef på enheten för statlig förvaltning på finansdepartementet, säger att det är viktigt att uppmärksamma hur länsstyrelserna sköter sitt tillsynsansvar.
– Samtidigt är det oerhört svårt att upptäcka att folk som får bostäder inte är berättigade till det. Det kräver att man går djupt in i en tillsyn. Därför har allmänheten en viktig uppgift att uppmärksamma länsstyrelserna på när det sker något fel.
 
Från och med 2010 har tillsynsansvaret över stiftelser koncentrerats till sju av landets 21 länsstyrelser.
– Förut såg vi att såg att det var lite olika i olika delar av landet. Nu kan de samordna resurserna bättre. Men den här koncentrationen hoppas jag absolut att tillsynen har skärpts, säger Thomas Pålsson. 

Fakta: Fakta/tillsyn över stiftlelser

Länsstyrelserna i

Dalarna ansvarar för Värmlands, Gävleborgs, Örebro och Dalarnas län.
Norrbottens län ansvarar för Västerbottens och Norrbottens län.
Skåne län kontrollerar stiftelserna i Kronobergs, Blekinge och Skåne län.
Stockholms län har tillsyn över Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Gotlands och Västmanlands län.
Västernorrlands län ansvarar för Västernorrlands och Jämtlands län. 
Västra Götalands län sköter tillsynen i Hallands och Västra Götalands län.
Östergötlands län ansvarar för Jönköpings Östergötlands och Kalmar län.
Vem som helst kan begära att få se en stiftelses ursprungsstadgar, årsredovisningar och annat hos ansvarig länsstyrelse.

Läs också Ny stiftelse ska stötta unga i Göteborgs utsatta områden Rika flyttar in i hus för fattiga Höjningar tvingade Siv att flytta Bostäder för fattiga går fortfarande till rika Ordnade billig semester i stället för bostäder

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.