HemHyra.se använder sig, precis som flertalet andra webbplatser, av cookies för att förbättra servicen för er besökare. Läs mer om Cookies

Kopparstaden tjänar mest – minus för tre bolag

Dalarna Kopparstaden i Falun är inte bara Dalarnas största allmännytta. Det är också det ekonomiskt mest välmående företaget med högst vinstmarginal och bäst soliditet.
Foto: Lena Mattsson
Falun har allmännyttan med den högsta lönsamheten i Dalarna. Kopparstadens vinstmarginal var 2019 25 procent. Var fjärde hyreskrona blev alltså till vinst innan räntorna var betalda.

2019 blev mer av ett normalår för Dalarnas kommunägda så kallade allmännyttiga bostadsföretag efter ett 2018 som präglades av dels stora affärer och dels ränteförluster som gav extrema plus- och minussiffror för några av de största företagen.

Sex allmännyttor redovisar förbättrade resultat medan det för övriga nio gick sämre än året innan. Den sammanlagda vinsten blev 129 miljoner kronor med i genomsnitt måttliga vinstmarginalen tio procent.

Läs ocksåMaktskifte stoppar ombildningar i GöteborgHyresgästföreningen har i flera år protesterat högljutt mot planerna på att ombilda tusentals kommunala hyresrätter till bostadsrätter. Tarja Jokinen i Hjällbo är en av de hyresgäster vars hus varit till salu.

Kopparstadens resultat sjönk från 125 till 75 miljoner kronor. Något som berodde på att faluföretaget gjorde en stor vinst när man sålde fastigheter 2018 och att den affären saknade motsvarighet 2019.

Rörelseresultatet förbättrades dock med hela 24 miljoner och vinstmarginalen blev mycket goda 25 procent. Något som innebär att var fjärde krona som kommer in i hyra kan användas till ränteutgifter och återinvesteringar.

Kopparstadens balansräkning ser också bra ut med ett eget kapital som motsvarar 38 procent av tillgångarna. Därmed har faluföretaget den högsta soliditeten av länets allmännyttor tillsammans med lilla men ekonomiskt starka Orsabostäder.

Läs ocksåSå påverkas du som hyresgäst av budgeten i GöteborgÖkad byggtakt och bättre skydd för renovräkning ingår i Göteborgs nya budget, utformad av Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet.

Även Tunabyggen i Borlänge gjorde en stor vinst på fastighetsförsäljning 2018 som inte motsvarades av någon liknande affär 2019.

Resultatet sjönk med nästan 100 miljoner till 5,6 miljoner kronor. Precis som Kopparstaden förbättrade dock Tunabyggen sitt rörelseresultat, om än med bara 1,5 miljoner.

Ägaren Borlänge kommun vill nu se att bostadsföretaget höjer sin lönsamhet för att orka med att bygga i snitt 80 nya lägenheter per år, antingen själv eller i samarbete med någon annan, under den närmaste tioårsperioden.

Läs ocksåElpriserna: Nu slipper Inger kallhyran – "åkte på en riktig smäll i januari"Inger slipper kallhyra

Enligt nya ägardirektiv ska vinsten på raden efter finansiella poster uppgå till i snitt 20 miljoner per år och soliditeten till 20 procent.

För att öka intjäningsförmågan har Tunabyggen tecknat externa förvaltningsavtal. Dessutom arbetar man aktivt för att kunna erbjuda andra upplåtelseformer än hyresrätter i sina bostadsområden framgår det av årsredovisningen.

Största resultatförbättringen redovisar Morastrand, som 2018 gjorde en brakförlust med 92 miljoner efter att ha tvingats lösa in räntederivat med höga räntenivåer. 2019 blev ett bättre år med plusresultatet 22 miljoner.

Bra gick det också för Leksandsbostäder med höga vinstmarginalen 24 procent, näst bäst i länet efter Kopparstaden.

Tre företag gick med förlust. Allra sämst såg det ut för Säterbostäder med en negativ vinstmarginal. Det vill säga företaget hade gått med förlust redan innan räntorna skulle betalas.

En förklaring till minussiffran är att Säterbostäder tvingades göra en en resultatpåverkande nedskrivning med 8 miljoner på två fastigheter som visat sig ha ett högre bokfört restvärde än marknadsvärdet.

Förlustsiffror redovisar även Bärkehus i Smedjebacken och Ludvikahem medan Rättviks Fastigheter har den sämsta soliditeten, ett mått på den långsiktiga stryktåligheten.

Fakta: Bolagens ekonomi
Företag Resultat 2019 Vinstmarginal Soliditet Nettoomsättning Resultat 2018
Bärkehus, Smedjebacken ´- 1,7 mkr 1 procent 14 procent 72,2 mkr 1,0 mkr
Gagnefbostäder 1,7 mkr 14 procent 13 procent 27,4 mkr ´- 0,7 mkr
Gamla Byn, Avesta 2,3 mkr 9 procent 27 procent 213,5 mkr 6,2 mkr
Hedemorabostäder 3,2 mkr 7 procent 23 procent 78,4 mkr 4,9 mkr
Kopparstaden, Falun 75,0 mkr 25 procent 38 procent 435,0 mkr 125.1 mkr
Leksandsbostäder 18,0 mkr 24 procent 23 procent 93,0 mkr 17,2 mkr
Ludvikahem ´- 8,2 mkr 4 procent 15 procent 223,6 mkr 24,8 mkr
Malungshem 2,7 mkr 6 procent 16 procent 72,2 mkr 0,7 mkr
Morastrand 22,0 mkr 17 procent 10 procent 174,4 mkr ´- 92,3 mkr
NDF, Älvdalen 2,6 mkr 6 procent 34 procent 61,5 mkr 0 mkr
Orsabostäder 8,2 mkr 20 procent 38 procent 52,8 mkr 10,2 mkr
Rättviks Fastigheter 1,7 mkr 9 procent 8 procent 103,8 mkr ´- 10,4 mkr
Tunabyggen, Borlänge 5,6 mkr 10 procent 19 procent 414,1 mkr 104,7 mkr
Vansbrohem 0,3 mkr 3 procent 11 procent 49,0 mkr 1,1 mkr
Säterbostäder ´- 4,0 mkr ´- 1 procent 18 procent 77,4 mkr 8,4 mkr
Totalt 129,4 mkr 10 procent 20 procent 2 148,3 mkr 200,9 mkr
Fakta: Så här har vi räknat

Resultatet är hämtat från raden efter finansnetto i resultaträkningen och är inte påverkat av skattemässiga bokslutsdispositioner.

Vinstmarginalen visar hur stor vinsten är i procent per omsatt krona när alla kostnader utom räntorna är betalda. Vi har räknat rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättningen. Modellen tar alltså inte hänsyn till hur verksamheten är finansierad.

Soliditeten visar hur stor andel i procent av tillgångarna som betalats med egna pengar. Resten är finansierat med lån. Vi har räknat eget kapital plus 78,6 procent av obeskattade reserver dividerat med tillgångarna.

Läs också Från hot till Kronofogden – då kan du bli vräkt och så går det till Virginia är expert på att spara el – här är hennes bästa tips

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.