HemHyra.se använder sig, precis som flertalet andra webbplatser, av cookies för att förbättra servicen för er besökare. Läs mer om Cookies

Krävs helrenovering av eftersatta Gävlehusen

Gävle Inspektionen av de slitna hyreshusen vid infarten till Gävle centrum bekräftar behovet av en helhetsrenovering. Hyresgästföreningen har nu tagit fram ett förslag till åtgärdsplan.

Hem & Hyra har tidigare berättat om det kraftigt eftersatta underhållet i husen i kvarteret mellan Västra vägen, Staketgatan och Byggmästargatan. Brister som tvingat hyresgäster att ta saken i egna händer och rusta för egna pengar.

Hyresgästföreningen har nu genomfört en Ribb-utredning (rättslig inventering av befintlig bebyggelse) med bland annat teknisk besiktning av de tre husen, enkäter och samtal med hyresgäster.

Läs ocksåGävlevärd riskerar balkongförbud

– Vi ska inom kort presentera för hyresvärdens ombud vad vi anser behöver göras åt beståndet, säger ärendehandläggaren Jessica Sivsdotter.

Av rapporten från inspektionen framgår att den anlitade besiktningsmannen gör bedömningen att fastigheterna med undantag av fönstren är i behov av en helhetsrenovering.

De 58 år gamla stammarna för vatten och avlopp lever på övertid. Samma sak med tätskikten för badrummen. Även el och ventilation har uppnått sin tekniska livslängd.

Balkongerna är i dåligt skick med friliggande armering och lös betong i kanterna. Fasaderna måste renoveras. Taken är rostangripna och måste bytas ut. Det är några av de många anmärkningar som radas upp i protokollet.

”För en rationell och kostnadseffektiv hantering ska dessa åtgärder – tak, fasad och balkonger – samordnas till en entreprenad”, skriver byggnadsingenjören som besiktigat husen.

Det krävs med andra ord ett helhetsgrepp. Och bråttom är det, inte minst inför risken för ytterligare vattenskador.

– Våra farhågor besannades. Nu har vi en bra kartläggning samt en åtgärdsplan som borde underlätta för hyresvärden, konstaterar Jessica Sivsdotter.

Hyresgästföreningens bedömning är att hyresvärden brustit i det periodiska underhållet. Något som fått vissa hyresgäster att tappa tålamodet och ta saken i egna händer genom att rusta själva eller anlita hantverkare för egna pengar.

– Det är fel då hyresvärden enligt lag är skyldig att renovera med skälig tids mellanrum. Men jag har förståelse för att hyresgästerna gör det själva då de inte får något gehör. Speciellt med den bostadsbrist som råder i dag.

Ägare till fastigheterna som utgör Gävle centrums ansikte vänsterut är 89-åriga Siv Erikson med företaget Li-La E-son AB.

Hon har till Hem & Hyra sagt att hon inte förstår missnöjet som nu framförts av hyresgästerna.

– Det är aldrig någon som ringt mig och klagat.

Förvaltningen sköts rent praktiskt av Fastighetsägarna Mittnord som i sin tur samarbetar med Fastighetssnabben.

– Vi kan inte ställa kraven på dem som sköter förvaltningen, utan det är ägaren som är ansvarig. Enligt enkäten gör Fastighetssnabben för övrigt ett mycket bra jobb utifrån sina förutsättningar, säger Jessica Sivsdotter.

Hyresgästföreningen hoppas på en snabb frivillig lösning som innebär att hyresvärden ger förvaltaren i uppdrag att ta ett helhetsgrepp om området med utgångspunkt från åtgärdsplanen.

Krav på tvångsförvaltning är inte aktuellt.

 

 

Fakta: Fakta. Ribb

 

Ribb står för rättslig inventering av befintlig bebyggelse.

Vid en sådan inventering dokumenteras fastighetens status och de problem som hyresgästernas upplever.

Exempel på vad en Ribb-utredning kan leda fram till är åtgärdsföreläggande, hyresdeponi, skadestånd eller självhjälpsrätt.

Är det riktigt illa ställt kan det bli aktuellt att begära att fastigheten ska ställas under särskild förvaltning, så kallad tvångsförvaltning.

Fakta: Ur rapporten

”Stammar för avlopp och vatten är sedan 1957 (58 år) och lever på övertid. De har nått sin tekniska livslängd efter 40-50 år. Detta gäller både kök, badrum samt WC.” ”Samma sak gäller för tätskikt i badrum. De är dimensionerade för badkarsanvändning en gång per vecka och inte såsom  idag med daglig dusch användning.””Även el- och ventilationsinstallationer har nått sin tekniska livslängd. En stambytesentreprenad bör inledas snarast för att undvika vattenskador. Vid denna typ av entreprenad genomförs en uppgradering av köksinredning, ventilation och elinstallationer.””Balkongerna är i dåligt skick med friliggande armering och lös betong i kanterna.” ”Taken är rostangripna och även de har nått sin tekniska livslängd.””Fastigheterna är så när som på fönster i behov av en helhetsrenovering.”


Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.