HemHyra.se använder sig, precis som flertalet andra webbplatser, av cookies för att förbättra servicen för er besökare. Läs mer om Cookies

Kritik mot förslag som kan försvåra överklaganden

Nyheter I dag kan man överklaga de flesta av hyresnämndens beslut. Men regeringens utredare vill förändra systemet, vilket skulle göra det krångligare. Hyresgästföreningen är kritisk.
En utredning föreslår att man i framtiden måste begära överprövning om man vill överklaga hyresnämndens dom. Hyresgästföreningen är kritisk.

”Utgångspunkten måste vara att en hyresgäst ska kunna ta vara på sina rättigheter utan juridiskt ombud”, skriver Hyresgästföreningens ordförande Marie Linder och förbundsjurist Susanna Skogsberg i ett remissvar.

Regeringens utredare föreslår en rad åtgärder för att effektivisera hyresnämnderna. En av dem är att så kallat prövningstillstånd ska krävas innan ett ärende kan tas till hovrätten. Om förslaget går igenom blir det alltså krångligare att överklaga ett beslut. Allt för krångligt för många hyresgäster, befarar Hyresgästföreningen.

Läs ocksåHem & Hyras lus-nyhet blev en klickraket i Tyskland

• BAKGRUND: Snabbare hyresnämnder, men fortfarande stora skillnader

– Det handlar om människors boende och konsumentskydd. Då ska det vara enkelt att överklaga och människor ska känna att de kan göra det utan att behöva anlita en jurist. Det är inte alla som vet hur man formulerar en begäran om omprövning, säger Skogsberg.

– Konsumentskyddet kräver att den rättsliga prövningen präglas av enkelhet – då måste det vara enkelt att begära och få överprövning av hyresnämndernas beslut. Ett prövningstillstånd skulle begränsa den möjligheten. 

Läs ocksåFamiljens hem såldes i smyg: ”Det är mina barn hyresvärden sätter på gatan”Louise och Robin Wahlgren står i trädgården utanför sitt rödteglade radhus i Arlöv.

Det faktum att handläggningen av prövningstillstånd också tar tid innebär att den sammantagna tidsbesparingen inte skulle bli särskilt stor, säger Skogsberg.

Samtidigt ska även beslut i hyresnämnden som i dag inte går att överklaga, sådana som handlar om lägenhetsbyten och andrahandsuthyrning, kunna överklagas. Men bara i speciella fall som kan leda till prejudikat.

Ett annat förslag i utredningen handlar om att vissa ärenden ska kunna avgöras utan så kallade intresseledamöter. Även det sågas av Hyresgästföreningen, som menar att det är viktigt att det finns en nämndledamot som tittar på ärendet med ett fastighetsägarperspektiv och en som ser det hela ur hyresgästens synvinkel.

Läs ocksåBodde tillsammans i flera år men sonen får inte ta över lägenheten

– Även om utgången av vissa ärenden kan verka uppenbara, så har intresseledamöterna en viktig roll. De kan medla och hjälpa till att hitta en lösning.

• Cykelbråk medlades i hyresnämnden

Utredarna har även flera andra förslag på förändringar som Hyresgästföreningen inte har några invändningar mot, då dessa inte anses påverka konsumentskyddet eller hyresgästers möjlighet att få sin sak prövad. 

 

Fakta: Syftet med utredningen

• Hyresnämnderna måste bli mer effektiva, menar justitiedepartementet.• Handläggningen av ärendena bör också ses över, då hyresnämndernas arbetssätt är i stort sett desamma i dag som när nämndlagen trädde i kraft 1973.• Översynen anses bland annat nödvändig eftersom regeringens mål på en handläggningstid på högst fyra månader ofta inte håller. Förra året var det bara fyra av landets åtta hyresnämnder som nådde målet. Allra längst tog det i Umeå, mer än tio månader. • Den utredning som Hyresgästföreningen nu har skrivit ett remissvar om föreslår flera förändringar, både sådana som inte skulle märkas av hyresgästerna och sådana som gör det krångligare för dem. Utredarna övervägde också möjligheten att hyresnämnden skulle få ta betalt, men kom fram till att det inte ska vara så.

Fakta: Hyresnämnden i dag – och i framtiden?

Hyresnämndens beslut kan överklagas till hovrätten, men inte om det handlar om lägenhetsbyten och andrahandsuthyrning. Utredarnas förslag innebär att det blir krångligare att överklaga, samtidigt som det öppnar för möjligheten att överklaga beslut om byten och andrahandsuthyrning i ”extra intressanta fall”.

Läs också Så många slarvar med soporna – och så kan det straffa sig Trean hyrdes ut på bokningssajt – nu river värden kontraktet

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.