Annons

Kritiker tveksamma till ny bygglag

Nyheter Nya plan- och bygglagen ska leda till att det byggs fler bostäder. Det är regeringens förhoppning. Hyresmarknadens parter är dock skeptiska till om förändrin

​På måndag träder den nya plan- och bygglagen i kraft. Den innehåller flera förändringar, bland annat blir kommunerna tvungna att ge besked om bygglov inom tio veckor från ansök-ningsdatum. Syftet med den nya lagen är att processen ska snabbas upp och fler byggprojekt ska lämna skisstadiet. Bostadsminister Stefan Attefall (KD) har flera gånger pekat på att det är en av regeringens åtgärder för att få fart på bostadsbyggandet.

Lika stora förhoppningar på den nya lagen har inte aktörerna på hyresmarknaden.
– Jag tror att den kommer att få ganska liten effekt även om det finns positiva inslag. Exempelvis att byggherren ska få besked om bygglov inom tio veckor och att ett bygglov ska kunna vinna laga kraft, säger Reinhold Lennebo, vd på Fastighetsägarna.

Annons
ANNONSSmarta tips för att hyra ut din bostad enklare

Gösta Gustavsson, chef för fastighetsutveckling på de allmännyttiga bostadsbolagens organisation Sabo, tror att förändringarna i det längre perspektivet innebära vissa förenklingar som snabbar upp byggandet. På kort sikt ser dock Gösta Gustavsson mest en negativ konsekvens: Kommunernas priser kommer att skjuta i höjden i och med det nya kravet att bygglov ska ges inom tio veckor. Administrationen ökar och mer personal måste anställas.
– Jag tror vi får se stora differenser i taxorna för bygglov. Det kommer behövas en jämförande studie mellan kommunerna, ungefär som Nils Holgersson-undersökningen där kommunala taxor jämförs, säger Gösta Gustavsson. 

Hyresgästföreningens ordförande Barbro Engman har tidigare på sin blogg oroats över att kommunerna väntas höja taxorna för bygglov. Karin Lindeberg, utredare på Hyresgästföre-ningens boendeenhet, har svårt att sia om vilka konsekvenser den nya lagen får. Även hon bekymras över att kostnaden för bygglov väntas att öka.
– Det är olyckligt om kommunerna kommer med pålagor som fördyrar byggandet. Alla måste ta sitt ansvar för att byggandet ska komma igång.

Annons
Läs också Svartbyggen och skrämda hyresgäster: Grillkungen i blåsväder Gränbybor hotades med uppsägning för sina uteplatser – hyresgästen Fatma: "Kränkande" De flyr missionshuset i Fritsla - "Lyhört, bullrigt och kallt" Granne överklagade bryggeri – fick rätt Värd kapade hyresgästens plank

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.