Annons

Lång väntan innan bostads-byggandet når målen i Göteborg

Göteborg Tjänstemännen på fastighetskontoret har utrett bostadsbyggandet i Göteborg. Tidigast om 3-5 år kan man komma upp i ett bostadsbyggande om 5 000 bostäder per år, skriver man.

Politiker och intresseorganisationer är överens om att det byggs för lite i Göteborg, och att lova fler bostäder är populärt.

I valrörelsen gick den borgerliga alliansen ut och sa att man ville bygga 20 000 nya bostäder under mandatperioden – det vill säga 5 000 bostäder per år. Kommunstyrelsens ordförande, Anneli Hultén (S), har inte velat vara sämre. Fram till Göteborgs 400 årsjubileum år 2021 vill hon bygga minst 32 000 nya bostäder. Också det översätts till ungefär 5 000 bostäder per år.

ANNONSFörsäkringsguiden.se: Din jämförelsetjänst för försäkringar

Men de löftena kan bli svåra att hålla.

I en rapport som ska upp i fastighetsnämnden på måndag den 20 oktober har kommunens tjänstemän nämligen undersökt förutsättningarna för en ökad bostadsproduktion i Göteborg.

Där har man tittat på tre olika alternativ: En bostadsproduktion på 3 000, respektive 5 000 och 10 000 bostäder per år.

Annons
Läs ocksåDyra renoveringar plågar allt fler – en av fem hyresgäster tvingas flytta: ”Allt billigt bortrenoverat"

Men det sistnämnda alternativet avfärdas dock ganska snabbt: En nyproduktion på 10 000 bostäder per år har aldrig någonsin förekommit i Göteborg, inte ens under miljonprogramsåren. Det skulle krävas ”en genomgripande, nationell förändring av olika förutsättningar” för att nå en sådan produktionstakt, skriver tjänstemännen.

Återstår de två andra scenariorna, alltså.

Rapporten konstaterar till att börja med att bostadsbyggandet är på väg uppåt. De senaste åren har det byggt runt 1 950 bostäder per år. Den kommande mandatperioder räknas tjänstemännen med en årlig produktionstakt på 3 000 nya bostäder, och det är rimligt att tro att man kan komma upp i 3 800 per år från 2019 och framåt.

Läs ocksåNya byggregler kan ge farliga lägenheter: "Barn kommer att dö"

Men om man vill bygga mer, säg, 5 000 bostäder per år?

Då behöver kommunen göra en rad saker: Man behöver fokusera mer på planer med många bostäder, koncentrera planarbetet till områden med redan existerande infrastruktur och där efterfrågan är hög, samt samarbeta mer mellan berörda nämnder och bolag. Dessutom behöver stadsbyggnads-, trafik- och fastighetskontoret få mer resurser.

Annons

Om allt detta görs kan effekterna i form av en ökad bostadsproduktion börja synas om tre till fem år, skriver tjänstemännen.

     

Hem & Hyra har sökt fastighetsnämndens ordförande Ulf Kamne (MP) och byggnadsnämndens ordförande Mats Arnsmar (S), för en kommentar. Artiklen kan komma att uppdateras.

Fakta: Befolkningsutveckling, Göteborg

De senaste åren har Göteborgs befolkning årligen ökat med drygt 6 000 personer. Enligt stadens egen prognos kommer den utvecklingen att hålla i sig det närmaste decenniet.
En vanlig schablon är att det behöver byggas runt 600 bostäder per 1 000 nya invånare. Bara för att hålla jämn takt med befolkningsökningen i Göteborg skulle det alltså behövas en bostadsproduktion på runt 3 500 – 4 000 bostäder per år.
Till det kommer att det byggts ”för lite” i relation till befolkningsökningen under flera år bakåt i Göteborg.

Läs också Här är det dyrast att bli vräkt – stora skillnader i Kronofogdens flyttnota: "Orimligt!" Lättare få lägenhet om du har släkting på bostadsbolaget: "Korruptionsrisk" Anonym tipstjänst för hyresgäster - nytt sätt att jaga svarta kontrakt: "På gränsen till angiveri"

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.