Annons

Lista: de granskade bostadsstiftelserna

Nyheter Hem & Hyra har åter igen granskat de stiftelser som hade störst andel "icke behövande" hyresgäster 2010. Frågan var om de hade blivit bättre på att hitta hyresgäster med låga inkomster. Här är listan med svaren.

Årets granskning utgick från den stora kartläggning Hem & Hyra gjorde våren 2010. De åtta stiftelser som hade högst andel icke behövande hyresgäster då – i snitt 60 procent – undersöktes.

Listorna på hyresgäster från 2010 jämfördes med dagens folkbokförda personer där. På så sätt fick vi fram vilka som har flyttat in sedan förra granskningen, totalt 408 personer. Deras förvärvsinkomst, inkomst av kapital och underlag för fastighetsavgift kontrollerades på Skatteverket. Uppgifterna är från 2016 års taxering.

ANNONSGuide till hemförsäkringar

Skatteverket har numera en riktlinje för när en ensamstående räknas som ekonomiskt behövande: fyra gånger prisbasbeloppet. För 2016 blir det 177 200 kronor per år. Vi har avrundat till 180 000 kronor och funnit att bara en tredjedel av de nyinflyttade var ekonomiskt behövande.

Annons

Här är resultatet (se mer om varje stiftelse längre ner):

Annons
Läs ocksåRika flyttar in i hus för fattiga

 

Fakta: Cederbergska gjordes om till seniorboende

Kerstin och Anna Cederbergs stiftelse i Örebro har sedan länge förvandlats till ett vanligt seniorboende, utan inriktning på att ge bostäder till personer med låga inkomster.

Detta trots att systrarna Cederberg hade donerat en del av sin förmögenhet till en stiftelse som skulle verka för att mindre bemedlade äldre kvinnor skulle få bostad till en rimligt kostnad.

I dag är alla ”hjärtligt välkomna” till Cederbergska, så länge man klarar att betala hyran och inte har betalningsanmärkningar.

– Tiderna förändras. Fattiga änkor finns inte på samma sätt längre. Det har gjort att vi breddat vår kundbas. De förändringar vi gjort ligger inom stiftelsens stadgar och vi har inte behövt ansöka om permutation, menar vd:n Mikael Warg.

Fakta: Elvinggården har svårt att hitta bildade behövande

Systrarna Elvings minne i Stockholm har cirka 300 små lägenheter i Bromma. Där ska mindre bemedlade, bildade kvinnor bo, enligt stadgarna.

Dock räknas bara 29 procent av de som har flyttat in som behövande enligt Skatteverkets gräns på 15 000 kronor i månaden.

Det visar sig att stiftelsen har betydligt generösare regler än så: man tillåter nästan dubbelt så hög månadsinkomst: 29 000 kronor.

– Eftersom det också finns ett krav på bildning så innebär det att du förmodligen har en rätt så hyfsad lön. Vi skulle ha svårt att uppfylla kravet på bildning med en lägre inkomstgräns, säger ordförande Marie Heidenborg.

Så det skulle vara svårt att hitta bildade personer med låg inkomst?

– Det kan man alltid diskutera, men det är de krav som är satta nu i alla fall.

Fakta: Kennedys minne blev bostadsrätter

Douglas och Caroline Kennedys minne i Göteborg har haft en ovanlig utveckling.

Stiftelsens hyreshus vid Heden byggdes på 1940-talet. Lägenheterna skulle enligt stadgarna hyras ut till behövande ålderstigna kvinnor, men bland dem som har flyttat in sedan 2010 finns flera unga män med hög lön.

Vad har hänt?

Det visar sig att stiftelsens tidigare styrelse lät huset och ekonomin förfalla. Till slut var allt i så dåligt skick att Kammarkollegiet gav tillstånd att sälja fastigheten till en bostadsrättsförening.

En del av hyresgästerna hade råd att köpa sina lägenheter. Några fortsätter hyra och andra fick flytta.

Pengarna från försäljningen ska stiftelsen nu dela ut till behövande, främst till bostadskostnader.

Fakta: Fredric Eens tog emot läkare och arkitekt

Fredric Eens stiftelse i Stockholm ska ”bereda bostad på billiga villkor åt obemedlade ensamstående kvinnor”, enligt stiftarens vilja.

Hur kommer det sig då att bland annat en läkare, en arkitekt, en manlig chef och en manlig snickare har fått flytta in i stiftelsens två hus på attraktiva lägen i Stockholms innerstad?

Vi får aldrig några svar, eftersom stiftelsens förvaltare Filip Engellau inte svarar på telefon och inte ringer upp trots uppmaningar.

Han har även ansvar för Alma Dettows stiftelse i Stockholm, som enligt länsstyrelsens granskning 2011 hade flera brister. Bland annat tillät man lägenhetsbyten utan att försöka stoppa det trots att den nya hyresgästen inte var ”lågt avlönad kvinna”.

Fakta: Drottningen beskyddar hus med rika

Stiftelsen Drottninghuset i centrala Stockholm är enligt egen utsago stadens äldsta ännu fungerande sociala barmhärtighetsinrättning, grundad av drottning Ulrica Eleonora den äldre år 1686.

Numera är drottning Silvia ständig beskyddare. Det innebär att hon ska ge viss vikt åt verksamheten.

Att det har flyttat in höginkomsttagare där, trots att företräde ska ges till ”personer i svag ekonomisk ställning” känner dock hovet inte till.

– Vi utgår från att stiftelsens stadgar följs. Det är en grund för beskyddarskapet, säger Irene Beertema Strömmer, informationssekreterare på hovet.

Stiftelsens ordförande Bengt Dahlhammar vill inte kommentera något på telefon och hinner inte ses före Hem & Hyras pressläggning.

Fakta: Björnlundska har bättrat sig mest

Ellen och Harald Björnlunds Hem för gamla i Luleå har till ändamål ”att bereda hem åt behövande pensionärer och ålderstigna personer”. Företräde ska ges till före detta anställda vid LKAB och deras anhöriga.

När Hem & Hyra granskade 24 bostadsstiftelser 2010 hade ”Björnlundska” högst andel icke behövande av alla – 83 procent. Det förklarades med att man i första hand lämnade lediga lägenheter till en kö där personer med LKAB-anknytning kunde stå. Kravet på icke behövande hade hamnat i skymundan.

Av de nya som flyttat in är ”bara” 64 procent ej behövande. Men hälften äger fastigheter. En av de nya hyresgästerna hade kapitalinkomster på 850 000 kronor.

Fakta: Isaak Hirschs minne har flest höginkomsttagare

Isaak Hirschs minne i Stockholm hör inte till dem som har tagit in flest icke behövande. Däremot är det den stiftelse där flest höginkomsttagare har flyttat in.

Då räknar vi de som år 2016 hade över 430 200 kronor i taxerad inkomst – gränsen för när man börjar betala så kallad värnskatt.

Elva av de 148 nya hyresgästerna hade högre inkomst än så. En av dem har flyttat in som sambo till en befintlig hyresgäst, men andra har fått nya kontrakt – de flesta som par.

Stiftelsens ordförande Olle Wästberg säger att de undantar enstaka fyror eftersom de har hyror som inte låginkomsttagare klarar.

Det behövs dock knappast 100 000 kronor i månaden för att klara en hyra på 12 000.

Fakta: Setterwallska: Kritiserad präst blev bäst

Carl och Emmy Setterwalls minne på Östermalm i Stockholm lyftes fram i Hem & Hyras granskning 2010. Då var det en av de stiftelser som hade rikast hyresgäster.

Även länsstyrelsen kritiserade att tilldelningen av bostäder inte utövades i enlighet med stiftelseförordnandet. Dessutom blev stiftelsen fullt skattskyldig eftersom man inte längre kunde anses ha ett ”allmännyttigt ändamål”.

Stiftelsens ordförande, kyrkoherden och hovpredikanten Hans Rhodin sade till Hem & Hyra att det väl inte finns några fattiga kvar i Oscars församling, som stiftelsen ska rikta sig till. Men nu har de dykt upp.

Av de stiftelser vi åter har granskat har Carl och Emmy Setterwalls minne högst andel behövande av de nyinflyttade: nästan hälften är fattiga.

Läs också Höginkomsttagare fick bostad trots kontroller Elin och Tim: Vi bor gärna litet men tillsammans Här kan du söka bostad hos stiftelser för behövande Ansedda kulturstiftelsen svarar på kritiken: ”Hyresgästerna gör inget annat än att bråka med mig”

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.