Annons

LKAB bygger 5000 nya skyddsrumsplatser i Kiruna

Kiruna När byggnader i Kiruna rivs försvinner också skyddsrum. Därför ska LKAB bygga nya skyddsrum med upp mot 5000 platser. Något som är smått unikt i Sverige.
Foto: Fredric Alm, LKAB
Linus Niva, chef på samhällsomvandlingsavdelningen på LKAB.

Det finns inget krav på att det ska finnas skyddsrum när nya fastigheter byggs. Det kostar också mer att bygga en fastighet med skyddsrum. Det har inneburit att det sällan byggs nya skyddsrum i Sverige.
Men i Kiruna gör LKAB det motsatta och ersätter alla skyddsrum som rivs i stadsomvandlingen. Kiruna som dessutom har ett överskott på skyddsrumsplatser, vilket Hem & Hyras skyddsrumsgranskning visar. 114 procent av stadens invånare får plats, alltså fler platser än invånare.

– Vi är väldigt unika i det sammanhanget. Vi tar ansvar och ersätter alla platser vi tar bort i och med rivningarna, säger Linus Niva, chef för samhällsomvandling hos LKAB.
Han poängterar att det inte har med oron i världen att göra. Det finns inte heller någon särskild hotbild mot Kiruna som ligger bakom att det finns så många skyddsrumsplatser i staden. Det är ett beslut som togs när stadsomvandlingen planerades.
Kirunas nya centrum byggs för fullt och nya fastigheter fylls allt eftersom. 2025 kommer den stora flytten till nya centrum vara i stort sett klar. Då lär Kiruna ligga i Sverigetoppen när det gäller skyddsrumsplatser.

Annons
ANNONSGuide till hemförsäkringar

– Vi kommer att ha ett överskott på 1500 platser 2025. Så som sagt, vi är unika i Kiruna, säger Linus Niva.
Skyddsrumsbyggandet i Kiruna genomförs i samarbete med MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. När det är färdigbyggt kommer skyddsrummen användas som förråd, men ska kunna tas i bruk inom 48 timmar.

En fråga som inte har ett givet svar är varför Kiruna tillhör de få kommuner i Sverige med fler skyddsrumsplatser än invånare. Björn Lundquist, överste av första graden, var bland annat befäl över Norrlands dragonregemente och Lapplands jägarregemente. Han tror att det är en kombination av två saker som gör att Kiruna har ett överskott av platser.
– Dels kalla kriget, dels befolkningsminskning. På 50- och 60-talet var det kalla kriget väldigt närvarande och det byggdes många kärnvapensäkra skyddsrum i Sverige, säger Björn Lundquist.
– Vid den tiden hade Kiruna dessutom omkring 30000 invånare så antalet skyddsrum var anpassat till det. Sedan dess har befolkningen minskat med ungefär en tredjedel och då blev det ett överskott av platser. Det är nog förklaringen.

Annons
Fakta: Skyddsrum och eget ansvar vid kris eller krig

• När ett skyddsrum är iordningställt ska det finnas vatten i dunkar, värme, ventilation och toalettmöjligheter för tre dygn.
• Bra att själv ta med till skyddsrummet: Mat som inte kräver kyla, ficklampa, eget vatten, toapapper och hygienartiklar, mediciner, första hjälpen, varma kläder, värdehandlingar, mobil+powerbank.
Källa: MSB

Så funkar skyddsrummen
Läs också Allt du behöver veta om skyddsrummen där du bor - kommun för kommun Brist på skyddsrum i 280 av landets kommuner För få platser i skyddsrum i Norrland Allvarliga brister i skyddsrum När som helst kan marken ge vika – deras hem står mitt i riskzonen ”Hade varit fruktansvärt”

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.