Annons

Lokal hyresgästförening stoppar studentbostadsbygge i Dalen

Enskededalen Svenska Bostäder planerade att bygga 50 studentlägenheter på en fotbollsplan i Dalen. Men den lokala hyresgästföreningen överklagade – och fick rätt i högsta instans. "Vi är inte emot byggande av nya bostäder, men det handlar om att ta hänsyn till de som redan bor här, framför allt barnen", säger Elin Gauffin, som drivit frågan.
Foto: Ideskiss: Reflex Arkitekter
Idéskiss över hur huset med studentbostäderna var tänkt att se ut.

Den lokala hyresgästföreningen Rönnbärsgården i Enskededalen har sedan planerna presenterades 2015 protesterat mot bygget av höghuset, som planerades nära centrum och bland annat skulle innebära att en fotbollsplan försvann.

Stadsbyggnadsnämnden i Stockholms stad fattade beslut om att anta detaljplanen för studentbostäderna i november 2019, men beslutet överklagades till Mark- och miljööverdomstolen av den lokala hyresgästföreningen.

Argumenten från hyresgästerna var bland annat att ljusinsläppet till deras lägenheter skulle försämras kraftigt, och att området redan är så tätbebyggt.

Nu får de rätt i högsta instans – Mark och miljööverdomstolen. Stadsbyggnadsnämndens beslut om att anta detaljplanen upphävs. Ett beslut som inte kan överklagas.

Att en lokal hyresgästförening stoppar byggen av nya hyreslägenheter kan ses som kontroversiellt, då Hyresgästföreningen som organisation är för byggande av nya hyresrätter.

Men Elin Gauffin, styrelseledamot i LH Rönnbärsgården med ansvarsuppgift att driva frågan mot bygget på fotbollsplanen, håller inte med.

– Vi är inte emot byggande, tvärtom, vi deltar nu i en rörelse för fler billiga bostäder – Rädda Hyresrätten. Vi har föreslagit alternativa byggplatser. I det här fallet handlar det om att de inte tog hänsyn till de hyresgäster som redan bor i området. Vi vill inte att de ska bygga på fotbollsplanen som är viktig för folkhälsan och är en av enbart två fotbollsplaner i ett Stockholms barntätaste områden.

– Vi vill heller inte att man förtätar på ett sätt som så kraftigt försämrar för oss boende som redan bor trångt. Vi fick stöd både från stadsdelsnämnden, Stadsmuseet och Skönhetsrådet, säger hon.

Barnen som bor vid fotbollsplanen har varit bland de ivrigaste att protestera mot planerna.

Elin Gauffin ser det som en stor framgång för hyresgästerna som bor i Dalen och för hyreskampen där hyresgästföreningen som utgörs av lokala hyresgäster får rätt i högsta instans.

– Kampanjen mot byggplatsen har engagerat väldigt många. Vi vill fira det här på något sätt och planerar en fest. Vi vill också gå vidare med att föreslå en upprustning av fotbollsplanen, till exempel konstgräs, säger Elin Gauffin.

Simon Safari, ordförande i Hyresgästföreningen Region Stockholm, säger att Hyresgästföreningen som organisation inte kan säga nej till byggande av nya hyresrätter, men att de samtidigt inte kan hindra lokala hyresgästföreningar och dess hyresgäster att driva frågor lokalt.

– Hyresgästföreningen är ju en folkrörelse och då måste det tillåtas att föra fram sina åsikter. Det finns ett dilemma om byggplanerna inte tar hänsyn till omgivningen. Men om man för fram åsikter i hyresgästföreningens namn mot byggande måste man kunna komma med förslag på andra lösningar, säger han.

LH Rönnbärsgården har lagt fram förslag på alternativa byggplatser för det aktuella studenthuset, bland annat på gräsplätten på Gamla Dalarövägen och skogsdungen på Skördevägen, samt ovanpå Centrumhuset i Dalen.

Svenska Bostäder kommer inte att bygga de 50 studentbostäderna på någon annan plats.

– Domen innebär att 50 nya studentbostäder, som Stockholms stad och Svenska Bostäder planerat för, inte byggs. Det är beklagligt. Det finns ingen plan för att bygga dessa bostäder på annat håll, säger Ida Strutt, kommunikationschef på Svenska Bostäder.


Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.