HemHyra.se använder sig, precis som flertalet andra webbplatser, av cookies för att förbättra servicen för er besökare. Läs mer om Cookies

Majoritet vill ha en gemensam bostadskö – om den är avgiftsfri

Västerås Över hälften är intresserade av en gemensam bostadsförmedling för Västerås och Eskilstuna – men bara om den blir avgiftsfri. Det blev resultatet av den enkät som bostadssökande, hyresgäster och allmänhet har fått svara på.
Foto: Petra Marandi Roos
En gemensam bostadsförmedling för Västerås och Eskilstuna kan finnas runt hörnet. Om det finns fortsatt politiskt stöd kan ett ett beslut om att starta förmedlingen fattas i juni nästa år. Håkan Svärd, samhällsbyggnadsstrateg på Västerås stad, är en av dem som leder arbetet med att utreda förutsättningarna.

– Enkätsvaren ger en indikation på att här är något vi bör jobba vidare med. Hade de visat på ett starkt motstånd hade politikerna fått fundera ett varv till, säger Håkan Svärd, samhällsbyggnadsstrateg på Västerås stad.

Det var under några veckor i höstas som det fanns möjlighet för vem som helt att svara på enkäten, via Västerås stads, Eskilstuna kommuns, Mimers och Eskilstuna Kommunfastigheters webbsidor. Den länkades även från den privata portalen Bostad Västerås. 878 svar kom in, och bland dem sökte 40 procent bostad aktivt. 70 procent uppgav att de bodde i hyresrätt i dag. 60 procent av de svarande var Västeråsbor och 30 procent Eskilstunabor, vilket på ett ungefär motsvarar skillnaderna i folkmängd.

Läs ocksåBostadslöse Peter nekas lägenhet – för att han saknar kontrakt

På frågan om man tyckte att det var intressant med en gemensam kö- och sökfunktion för Västerås och Eskilstuna, förutsatt att man fick behålla eventuella köpoäng, svarade 14 procent ja och att de kunde tänka sig att betala en avgift och 39 procent ja, men endast om den var avgiftsfri, vilket sammanlagt blir 53 procent. 46 procent var inte intresserade av en gemensam bostadsförmedling.

Håkan Svärd, samhällsbyggnadsstrateg på Västerås stad.

Fanns det någon skillnad mellan boende i Eskilstuna och Västerås i inställningen till en gemensam bostadskö?
– Siffrorna är inte nedbrutna på det sättet i sammanställningen att det går att se, säger Håkan Svärd.

Vid en fråga som gällde specifikt hur mycket man skulle vara beredd att betala per år svarade 66 procent ”inget alls”, medan 22 procent kunde tänka sig att betala upp till 100 kronor. 11 procent kunde tänka sig att betala 101–500 kronor och 1 procent över 500 kronor.

Läs ocksåNy dom: Rätt att neka hyresgäst utan giltigt kontrakt bidrag

– Frågan är svårbedömd. Finns det möjlighet att få en service gratis är det klart att de flesta väljer det alternativet. Men att 66 procent har fyllt i att de inte kan tänka sig att betala något alls är förstås något vi måste ta med oss, säger Håkan Svärd.

Ursprungligen var ambitionen att undersöka möjligheterna för en gemensam bostadsförmedling för fyra Mälardalskommuner: Västerås, Eskilstuna, Strängnäs och Enköping. Enköpings kommun valde dock att i stället att gå med i Uppsala bostadsförmedling, som startade för två år sedan, och förra året hoppade även Strängnäs av samarbetet. Men att Uppsala kommun har startat en bostadsförmedling innebär även fördelar för Västerås och Eskilstuna i deras arbete.

– Vi tittar mycket på hur Uppsala bostadsförmedling har gjort. I mars var vi på studiebesök där, säger Håkan Svärd.

Läs ocksåDe fann lägenhet via Facebook: "Gäller att vara uppmärksam"

Nästa steg är att politikerna i respektive kommun ska ta ställning till en uppdragsbeskrivning för att fortsätta utreda alla praktiska förutsättningar. I Västerås ska kommunstyrelsen ta upp frågan i maj eller juni, medan Eskilstuna siktar på att fatta beslut i september. Om allt sedan rullar på kan ett politiskt beslut om att faktiskt starta en bostadsförmedling tas först i juni nästa år.

Planerna på en kommunal bostadskö har funnits i flera år i Västerås. Vad är det som tar sådan tid?

– Det är ett komplext projekt med både kommunala och privata hyresvärdar. När det är flera aktörer som måste enas tar det lite längre tid. Om det bara handlade om en kommun kanske det hade gått snabbare. Men vi har gått framåt i en trygg takt, kan jag tycka, säger Håkan Svärd.

Fakta: Så stort var intresset för att flytta mellan städerna

En av de uttalade politiska ambitionerna med att ha en gemensam bostadsförmedling är att bättre knyta ihop både arbetsmarknaden och bostadsmarknaden i regionen. Men hur stort är intresset egentligen för att flytta mellan städerna?

  • På enkätfrågan om var man kunde tänka sig att bo i framtiden svarade över en fjärdedel, 27 procent, att de både kunde tänka sig att bo i Västerås och att bo i Eskilstuna.
  • 55 procent kunde bara tänka sig att bo i Västerås.
  • 17 procent kunde endast tänka sig att bo i Eskilstuna.
  • 2 procent ville inte bo i någon av de två städerna.
  • 60 procent av de som fyllde i enkäten bodde i Västerås och 30 procent i Eskilstuna.
  • När de svarande fick formulera själva vad de såg som för- och nackdelar med att ha en gemensam kö- och sökfunktion skrev 7 procent att det var en fördel att det blev lättare att röra sig mellan städerna.
  • 17 procent nämnde som en nackdel att de ändå bara var intresserade av att bo i den egna kommunen.
Läs också Gratis att köa i Luleå igen men Mikaelas kötid är förlorad: "Känns surt" Hyresgäster försöker rädda hotad skog

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.