Annons

Make fick ta över svartkontrakt – efter unik dom kastas han ut från paradvåning vid Karlaplan

Stockholm En jurist lurade till sig en paradvåning på 205 kvadratmeter vid Karlaplan. Men när Svenska Bostäder avslöjade skenbytet fick hennes make ta över hyreskontraktet eftersom hyresvärden hade begått ett misstag. I en färsk dom från Högsta domstolen beslutas att mannen tvingas flytta och betala saftiga rättegångskostnader.
Foto: Linda Dahlin
Karlaplan på Östermalm. Här bytte juristen till sig en lägenhet på sex rum och kök på cirka 205 kvadratmeter mot en trea på Rimbogatan. Kruxet är att trean inte existerar.

Hem & Hyra har skrivit flera artiklar om den kontroversiella historien med lägenheten vid Karlaplan. Bakgrunden är att en jurist via ett skenbyte kommer över sexrummaren på Karlaplan 2013.

Men det slutar med att Svenska Bostäder upptäcker det hela och säger upp kvinnan 2018. Bolaget begår dock ett misstag som slutar med att både tingsrätten och senare hovrätten beslutar att hennes make ska få ta över hyreskontraktet.

Svenska Bostäder hade kunnat motsätta sig maken som ny hyresgäst och säga upp honom men missar den möjligheten. Enligt Jordabalken skulle hyresvärden ha begärt att mannen ska flytta inom en månad efter att hans frus hyresavtal hade upphört. Om inte maken då flyttade så skulle hyresvärden också inom en månad ha gått till hyresnämnden för att avgöra tvisten. Men det gjorde inte Svenska Bostäder och det slutade med att mannen fick överta kontraktet och frun kunde flytta tillbaka.

Men det slutade inte där. Svenska Bostäder överklagade hovrättens dom till Högsta domstolen som nu går emot hovrätten och slår fast att mannen måste flytta omedelbart.

Förutom att bli av med lägenheten ska mannen också betala Svenska Bostäders rättegångskostnader i tingsrätt, hovrätt och Högsta domstolen, totalt 677 000 kronor.

”Han ska ut med huvudet före”

Dennis Wedin, ordförande i Svenska Bostäder, är rejält nöjd över domen.

– Det är en mycket glädjande dom och att vi efter flera juridiska processer får rätt. Han som bor i lägenheten ska ut med huvudet före, det här var fel från början, säger han.

Han understryker att man med domen har täppt till kryphålet som riskerade att göra det möjligt för en sambo eller make att ta över ett hyreskontrakt som en hyresgäst fått via skenbyte.

– Det ska inte vara möjligt att genomföra ett skenbyte och komma undan med det. Men det behövs mer resurser till domstolarna, den här processen har tagit flera år och det är alldeles för lång tid, säger han.

Det intressanta i domen är tvistefrågan om en sambo eller make ska kunna ta över ett hyreskontrakt som egentligen är ogiltigt eftersom hyresgästen har fått det genom att lura hyresvärden i ett så kallat skenbyte.

Hovrätten var i sin tidigare dom tydlig med att maken ska få ta över hyreskontraktet trots att hans fru har lurat sig till lägenheten via skenbyte. Skulle detta bli praxis så skulle i princip en make eller sambo som fått en lägenhet genom skenbyte få bo kvar eftersom hyresgästens sambo får ta över hyreskontraktet.

Men Högsta domstolen slår fast att så inte är fallet. Maken i våningen mitt på Karlaplan tvingas flytta.

Högsta domstolen skriver i sitt domslut att eftersom avtalet mellan Svenska Bostäder och kvinnan var ogiltigt har hennes man inte rätt att ta över hyresrätten. Att Svenska Bostäder missade att säga upp mannen i hyresnämnden inom en månad saknar betydelse, anser domstolen.

Två justitieråd i Högsta domstolen har en skiljaktig mening och anser att Svenska Bostäders överklagan till Högsta domstolen ska avslås och maken ska få bo kvar eftersom Svenska Bostäder inte anmodat maken att flytta inom den tidsgräns på en månad som anges i Jordabalken.

Hem & Hyra har sökt mannen för en kommentar utan resultat. Vi har även sökt Svenska Bostäder för en kommentar.


Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.