Annons

Malmö stad riktar viteskrav mot Sevedsvärd

Malmö Kommunen har jagat hyresvärden Lars Andersson om brister i en av hans fastigheter på Seved. Han har inte gått att få kontakt med och nu går miljöförvaltningen vidare till domstol. "Jag ska gå igenom allt så de får sina protokoll som de vill", säger Lars Andersson.
Köpmansgatan 16 på Seved.

Viteskravet på 10 000 kronor i månaden kommer efter en tids process. Enligt miljöförvaltningen har den inte resulterat i några som helst åtgärder från hyresvärden, den före detta Ica-handlaren Lars Andersson som äger en handfull hyreshus på Seved i Malmö.

Rent konkret handlar enligt miljöförvaltningens protokoll om att tilluftsventilerna i flera av lägenheterna på Köpmansgatan 16 saknas, är trasiga eller har målats över. Det för med sig att de boende vistas i en miljö utan tillräckligt med frisk luft.

– Det blir instängt. Samma luft som man andas ut kommer att finnas kvar, säger miljöinspektören Simon Alskans.

Kommunen har sökt Lars Andersson under en tid men inte lyckats få tag på honom personligen. Till slut tog miljöförvaltningen hjälp av polisen och en stämningsman som lyckades delge hyresvärden ett vitesföreläggande, ett hot om ekonomiska sanktioner. Men ingenting hände.

Förra veckan besökte inspektörerna sex av lägenheterna på adressen och kunde konstatera att problemen fanns kvar.

“Inga tilluftsventiler. Badrum med mögellukt, lös bubblig plastmatta, feldränerat badrumsgolv, fuktindikation i badrumsgolv”, står det i rapporten från en av bostäderna.

– Ingen del av föreläggandet är uppfyllt, säger Simon Alskans.

Flera av lägenheterna bebos av stora familjer vilket gör det extra viktigt att ventilationen fungerar. På sommaren kan den dåliga ventilationen kompenseras med öppna fönster men det är inte möjligt vintertid. Miljöförvaltningen har nu skickat vidare sitt viteskrav till Mark- och miljödomstolen i Växjö som är den instans som fattar beslut i ärendet.

– Det är ett löpande vite och vi kommer att fortsätta ansöka var fjärde vecka om vi får igenom detta. Det är det påtryckningsmedel vi har, säger Simon Alskans.

Lars Andersson själv menar att problemen snart ska vara åtgärdade.

– Jag har tyvärr varit sjuk en del och legat efter. Jag har också haft svårt att få hantverkare till området eftersom de blir hotade där, säger han.

Har du inte ansvar som hyresvärd att vara nåbar för att kunna åtgärda brister?

– Nu har jag tyvärr inte varit det och jag gör det mesta själv.

Lars Anderssons syn på ventilationen i huset skiljer sig från miljöförvaltningens men han lovar att allt ska vara åtgärdat inom några veckor.

– Jag ska gå igenom allt så de får sina protokoll som de vill. Jag hoppas det går att ordna skyndsamt, säger han.

Köpmansgatan 16 har granskats under lång tid. Kommunens intresse väcktes redan innan Lars Andersson köpte huset. Att det aktualiseras igen beror på miljöförvaltningens uppsökande tillsyn. Det innebär att det inte krävs klagomål från hyresgäster för att inspektörerna ska agera.

Samtidigt som domstolen i Växjö nu ska ta ställning till viteskravet som rör Köpmansgatan ligger ett annat liknande ärende hos Malmö stad. Även detta rör Lars Andersson och en fastighet på Seved, Sofiagatan 15, och bristande ventilation. Värden har tidigare varnats och fristen löper ut den 21 juni. I veckan planeras ytterligare inspektioner.


Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.