HemHyra.se använder sig, precis som flertalet andra webbplatser, av cookies för att förbättra servicen för er besökare. Läs mer om Cookies

Många fortfarande vilse i nya Aros-Gävle

Västmanland Mindre stress och bättre kontakt med cheferna. Det är personalens upplevelse ett år efter den stora omorganisationen inom Hyresgästföreningen Aros-Gävle. Men många förstår fortfarande inte varför den genomfördes eller vem som gör vad.
Regionchefen Johan Pelling, Handels klubbordförande Gits Stigsdotter-Nyström och regionordföranden Torbjörn Rönnkvist.

Det blev rejäla omstuvningar när Hyresgästföreningens region Aros-Gävle med länen Gävleborg, Uppsala och Västmanland 1 april förra året fick en ny organisation.

Huvudmålet var att få till en tydligare geografisk styrning, mer samarbete över sektorsgränserna och därmed en bättre anpassning till den höjda ambitionsnivån för folkrörelsearbetet.

Läs ocksåTvångsförvalning för trakasserier och brister i fastigheten

Oron var stor när vissa tjänster drogs in och andra fick nytt innehåll samtidigt som det kom nya chefer.

– Det finns vissa saker som behöver justeras. Men i det stora hela har den nya organisationen levererat det vi förväntade oss. Något som också årets medarbetarenkät bekräftar, säger regionchefen Johan Pelling nu ett år senare.

När de anställda inom Aros-Gävle fått tycka till om sin arbetssituation har de jämfört med förra årets enkät svarat mer positivt på åtta av nio frågor.

Läs ocksåHyresvärd om mystiska fläckar: Finns inget som heter häxsothäxsot

Det är exempelvis fler som tycker att de har en rimlig stressnivå, att de kan få återkoppling från sin chef och att de har möjlighet att få stöd vid hög arbetsbelastning.

Samtidigt är det motsägelsefullt nog färre än hälften av de anställda som förstått varför omorganisationen genomförts och som tycker att det nu är tydligt vem som ansvarar för vad.

Folk mår alltså lite bättre på jobbet trots att nya organisationen fortfarande upplevs som diffus.

Läs ocksåKritiken: Låga hyreshöjningar slår mot underhållet

– Det visar att den inte satt sig än. Det finns fortfarande mycket okunskap. Någonstans har det tydligen brustit, säger Gits Stigsdotter-Nyström, facklig företrädare för Handels medlemmar.

Johan Pelling medger att det måste vara så:

– Ja, där återstår det en del att göra. Det är någonting som vi får ta till oss.

Men å andra sidan kan man, enligt regionchefen, se i vardagen att det går smidigare att lösa problem som dyker upp och att det är färre frågor som hamnar mellan stolarna.

De olika kontoren har dock påverkats olika. Framför allt är det Västerås som tappat resurser.

– När pusslet lagts visade det sig att de blivit en tjänst kort. Men tanken är inte att de ska få mer att göra i Västerås, säger Johan Pelling och hänvisar till att vissa arbetsuppgifter är regionövergripande oavsett var de utförs.

Ett av hvudskälen till att Aros-Gävle valde att stuva om var alltså att Hyresgästföreningen i regionen skulle kunna bli en starkare kraft inom det utåtriktade folkrörelsearbetet med mer samarbete över sektorsgränserna och mellan anställda och förtroendevalda.

– Så har det i alla fall delvis blivit. I samband med valrörelsen gick vi ut tillsammans och det fungerade ju bra, säger Torbjörn Rönnkvist, regionordförande i Aros-Gävle.

Men han gillar inte att en fast tjänst som kommunikatör dragits in och ersatts av en projektanställning.

– Nu när vi har stora, viktiga frågor som motståndet mot marknadshyror och krav på rättvis beskattning att driva, skulle vi snarare behöva förstärka än dra ned på det professionella kommunikationsarbetet.

Fakta: Ur medarbetarenkäten

+ Lättare få stöd vid hög arbetsbelastning.

+ Bättre feedback från chefen.

+ Mer rimlig stressnivå.

+ Bättre balans mellan arbete och fritid.

– Sämre förutsättningar att göra ett bra jobb.

– Dålig kunskap om nya organisationen.

– Många som inte vet vem som gör vad.

Läs också Groende missnöje med hyresförhandlingarna Hyresgästföreningen i Höganäs avtalar om samarbete med privat raket

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.