Annons

Många idéer från Aros-Gävle till förbundsstämman

Uppsala Sänk medlemsavgiften för pensionärer, se över Hyresgästföreningens arvodesregler och lyft fram ungdomarna i organisationen. Det handlar några av motionerna till förbundsstämman från region Aros-Gävle om.
Foto: Lena Mattsson
På Hyresgästföreningens förbundsstämma tas beslut som gäller föreningens framtid.

På Hyresgästföreningens förbundsstämma, som i år hålls i Malmö den 16-17 juni, behandlas motioner som lämnats in från föreningar och enskilda medlemmar runt om i landet. Från region Aros-Gävle har 13 motioner kommit in. Flera motioner rör temat ekonomi. Hyresgästföreningen i Enköping föreslår att arvodesreglerna för hela Hyresgästföreningen ska ses över. Eftersom Hyresgästföreningen är en och samma organisation borde reglerna se likadana ut oavsett var i landet man utövar sitt förtroendeuppdrag, anser föreningen.

En motionär från Uppsala-Knivsta föreslår att medlemsavgiften för pensionärer ska sänkas till 30 kronor i månaden, vilket hon tror skulle göra att Hyresgästföreningen får fler medlemmar.

ANNONSRebeckas framgångsrika bytesresa – så lyckas du med din

Birjer Johnsson, förtroendevald i Norrtälje, föreslår att förtroendevalda i lokala hyresgästföreningar ska få ersättning för det arbete de lägger ned. ”Mycket fritid går åt i lokalföreningarna till att göra allt arbete utan någon form av ersättning. Det behöver nödvändigtvis inte vara arvoden. Det kan vara en gåva, en upplevelse eller betalning av deltagaravgift för ett externt arrangemang för egen utveckling”, skriver han i motionen.

Annons

Hyresgästföreningen i Uppsala-Knivsta ligger bakom en motion om att ändra i stadgarna kring medlemskap. De vill att medlemskap börjar gälla från att den första betalningen kommit in, i stället för som i dag när medlemskapet registreras. Enligt föreningen förekommer det att personer utnyttjar sin rösträtt och medlemsförmåner för att sedan gå ur Hyresgästföreningen innan de hunnit betala medlemsavgiften.

En medlem i Uppsala-Knivsta tycker att Hyresgästföreningen ska införa möjligheten att bli stödmedlem, och att förtroendevalda ska få ett utbildningspaket när de börjar sitt uppdrag. ”idag upplevs en del nya och gamla förtroendevalda sakna kunskap om Hyresgästföreningens rutiner gällande stadgar, värdegrund, juridiska ärenden samt förhandlingsärenden”, skriver hon i motionen.

Läs ocksåKompisen förstörde övervakningskamera – nu vräks hyresgästen

I en motion som kommer från en medlem i Enköping föreslås att Hyresgästföreningen borde inrätta en central ungdomskommitté för unga mellan 18 och 33 år, efter förebild från flera fackliga organisationer.

Annons

Inga motioner har lämnats in från Västmanland eller Gävleborg.

Fakta: Förbundsstämman

Hyresgästföreningens förbundsstämma äger rum vart annat år. I år hålls den i Malmö 16-17 juni. På förbundsstämman väljs bland annat en ny förbundsstyrelse som ska leda Hyresgästföreningens arbete de kommande åren. Förbundsstämman behandlar också ett antal motioner som lämnats in till stämman från regionerna runt om i landet.

Läs också Krisande hyresvärd förlorar hus – hundra hushåll påverkas av ekonomisk krasch Jättelikt borrprojekt skapar kaos för hyresgäster Sandra efterlyste rumskompis på Facebook: "Roligare komma hem när det lyser och någon har lagat mat" ”Paketering” gav Roslagsbostäder ett skatteklipp på sju miljoner kronor

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.