Annons

MSB: Kommunerna måste få ner antalet bostadsbränder

Stockholm Varje år dör 90 personer i bostadsbränder. Nu kräver MSB att kommunerna ser till att antalet bränder minskar genom mer tillsyn av fastighetsägare och information till hyresgäster.

Varje år dör drygt 100 personer i bränder i Sverige, cirka 90 procent av dem i bränder i bostäder. Samtidigt har Hem & Hyra i en rad artiklar visat att många kommuner i Stockholms län inte lägger så mycket kraft på att förebygga bostadsbränder och kontrollera brandsäkerheten. En majoritet av länets kommuner kontrollerar inte regelbundet om hyreshus har ett bra brandskydd och ett fåtal av länets kommuner har valt att prioritera att informera hyresgäster om brandsäkerhet.

Ansvaret för att se till att en fastighet har ett bra brandskydd ligger både på den som äger fastigheten och hyresgästen som hyr en lägenhet. Detta regleras i Lagen om skydd mot olyckor, LSO, och praxis är att hyresgästen tar sin del av ansvaret genom att agera ansvarsfullt och bland annat kontrollera att befintliga brandvarnare fungerar medan fastighetsägaren ska kontrollera husets brandsskydd, se till att rökluckor fungerar och att det finns utrymningsvägar och sätta upp brandvarnare.

ANNONSSmarta tips för att hyra ut din bostad enklare

Att fastighetsägaren sköter sig och lever upp till kraven ska sedan kontrolleras av kommunen som är tillsynsmyndighet.

LSO är en målstyrd lagstiftning som innebär att kommunerna ska identifiera vilka risker som finns lokalt och sedan sätta upp mål för att minska dessa.

Just nu genomför Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap, MSB, en översyn av hur bra kommunerna är på att förebygga olyckor och bränder och genomföra räddningsinsatser ,som ska överlämnas till regeringen i början av nästa år.

Läs ocksåEva har haft sin blomstrande uteplats i över 30 år – nu riskerar hon att bli av med denTvådelad bild: Till vänster Caroline Pettersson och Eva Byegård i vinterjackor, till höger Eva Byresgårds uteplats med en blommande rosa dahlia i förgrunden bakom ett trästaket. Rikshem ansökte till hyresnämnden om att få ta bort deras uteplatser.

Patrik Perbeck, enhetschef på enheten för brand- och olycksförebyggande arbete på Myndigheten för samhällskydd och beredskap, MSB, säger att kommunernas arbete i vissa avseenden behöver utvecklas.

Annons

– Kommunerna behöver bli bättre på att identifiera vilka problem och risker som finns och att sätta mål som inriktar arbetet på ett sådant sätt att riskerna minskar. Annars inriktas ju inte insatserna dit de bäst behövs.

Ett område är bostadsbränder, där kommunen enligt LSO, är skyldig att på olika sätt vidta åtgärder för att förebygga bränder.

Läs ocksåBrita och Thomas oroliga för brand på trygghetsboendet: "Känns livsfarligt"

– Eftersom de flesta bränder med allvarliga konsekvenser för liv och hälsa inträffar i bostäder behöver resurserna riktas dit i större utsträckning. Detta innebär att kommunerna behöver arbeta mer riktat mot att förebygga bostadsbränder än vad som görs idag.

Han säger att detta kan ske på flera sätt, till exempel genom fler tillsynsbesök för att följa upp att fastighetsägare till flerbostadshus tagit sitt ansvar.

– Men också genom att genomföra hembesök hos hyresgäster för att informera om brandskydd och hur man agerar i händelse av brand säger Patrik Perbeck.

Annons

Han är inte helt nöjd med hur länsstyrelserna, som är tillsynsmyndighet över kommunerna och som ska se till att kommunerna lever upp till lagen, sköter sig.

– Det är en svår och komplex uppgift att föra tillsyn över en målstyrd lagstiftning. Det kräver en hel del arbete och resurser för att påverka så att det lokala arbetet utvecklas i enlighet med lagstiftarens intentioner. Vår bedömning är att länsstyrelserna inte avsätter tillräckligt med tid och resurser för detta arbete, säger han.

Men vad gör ni åt det, ni är ju tillsynsmyndighet över länsstyrelserna?

– Vi är central tillsynsmyndighet och följer upp hur systemet fungerar. Detta återkopplar vi till länsstyrelserna och ytterst även till regeringen, säger han.

Läs också Bodde i en dödsfälla – fick kompromissa med värden Klev in till grannen och krävde att få bo där Uppsagd för att värden vill slippa brandtrappa

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.