Annons

Myndigheter förlorar makt att straffa för buller

Nyheter Det ska bli svårare för myndigheter att dela ut bullerstraff i efterhand. En rad förändringar i miljöbalken samt plan- och bygglagen ska öka byggherrarnas säkerhet.
Foto: Istockphoto/Flickr/Henrik Ismarker

Samhällets syn på buller håller sakta på att skrivas om. För att jämka ihop statens och miljöbalkens strikta miljöregler med kommunernas vilja att bygga föreslås människor behöva stå ut med högre ljudnivåer i sin boendemiljö.

En regeringsutredning har tidigare föreslagit en större tolerans mot flygbuller över bostadsområden samt att fler bostäder ska få byggas nära vägar – så länge de är väl isolerade mot ljudstörningarna.

ANNONSGuide till hemförsäkringar

Parallellt vill Socialdepartementet i en lagrådsremiss införa flera ändringar i miljöbalken samt plan- och bygglagen för att underlätta byggande av bostäder i bullerutsatta miljöer.

I dagsläget avstår byggherrar ofta från att sätta spaden i marken av rädsla för att få bakläxa om en ny bullermätning i efterhand skulle visa på högre nivåer än de som uppmättes från början.

Annons

Med det nya regelverket kommer de bullernivåer som accepterats i planskedet även att accepteras vid efterföljande tillsyn, berättar bostadsminister Stefan Attefalls pressekreterare Petra Kjellarson.

Läs ocksåEwas bullerfasa fortsätter – värden och gymmet skyller på varandra

– Detta innebär att förutsägbarheten i regelverket ökar och att verksamhetsutövare i större utsträckning än i dag kan lite på att det som bestäms i planskedet får fortsätta att gälla.

I dagsläget har en tillsynsmyndighet möjlighet att göra en annan bedömning än vad kommunerna gjort i sin planering och därefter kräva åtgärder som ska sänka bullernivåerna – något som ofta drabbar bostadsbolag samt kringliggande industrier.

Annons

– Med den nya bestämmelsen får myndigheten som huvudregel inte besluta om sådana åtgärder om det inte bullrar mer än vad som framgår av detaljplan eller bygglov, säger Petra Kjellarson.

Läs ocksåTrädgårdsexperten John Tizzard: "Gräsmatta vid hyreshuset räcker inte längre"John Tizzard, trädgårdsarkitekt.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 2 januari 2015.

Fakta: Bullernivåer

25 dB (A) = svagt vindbrus65 dB (A) = normalt samtal75 dB (A) = storstadsgata100 dB (A) = diskotek125 dB (A) = smärtgräns

1-3 dB (A) upplevs som en knappt hörbar förändring3-10 dB (A) upplevs som en halvering/fördubbling av ljudnivån.

Enligt Socialstyrelsens riktlinjer för buller inomhus får ljudstörningarna vara maximalt 45 dB (A).

Källa: Trafikverket/Socialstyrelsen

Fakta: Om buller

Buller definieras som ett oönskat ljud.
Hur störda vi blir beror på ljudets styrka, karaktär, tid på dygnet – och om det är kombinerat med vibrationer.
Vi är olika ljudkänsliga i olika miljöer – i en förvantat tyst miljö störs vi mer.
Även vår attityd till bullerkällan påverkar – gillar vi inte dunka dunka-musik störs vi mer av den.

Källa: Socialstyrelsen

Läs också Ann-Charlotte vann hyresfajten – nu får alla i kvarteret lägre höjning: ”Var tvungen att göra något” Nya byggregler kan ge farliga lägenheter: "Barn kommer att dö" Krock mellan kulturliv och störda grannar: ”Inget verkar hjälpa”
Länkar

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.