Annons

Nu räknas landets hemlösa

Nyheter Hur många är hemlösa och vilka är de? Det kartlägger nu Socialstyrelsen med hjälp av hundratals myndigheter, organisationer, kyrkor och andra som har kontakt med hemlösa personer. Räkningen pågår den här veckan.
Foto: Bo Basil

Med start i dag ska varje hemlös person registreras genom att ett formulär fylls i. Där finns frågor om ålder, födelseland, familj, bostadssituation, inkomster och om vilka faktorer som har bidragit till hemlösheten, med mera.

– Vi har regeringens uppdrag att kartlägga hemlöshetens omfattning, men även dess karaktär. Det är ett komplext problem med många olika grupper och olika former av hemlöshet, säger Nina Frohm, utredare på Socialstyrelsen.

ANNONSGuide till hemförsäkringar

Genom att ta hjälp av bland annat landets kommuner, psykiatrin, fängelser, kvinnojourer, trossamfund och andra organisationer hoppas man få en så heltäckande bild som möjligt. Ett problem är att en del hemlösa personer undviker all kontakt med myndigheter och inte är så villiga att bli registrerade.

– Vi kan missa några av dem, men vi har hjälp av föreningar som har kontakt med personer som inte vill ha med myndigheter att göra. Personerna kan även motiveras att svara själva i stället för att någon annan ska fylla i.

Annons

I november ska all bearbetning vara klar och resultatet ska vara möjligt att jämföra med den senaste nationella kartläggningen från 2011 (se faktaruta nedan).

Läs ocksåSocialstyrelsen räknar hemlösa

Nina Frohm säger att alla tror att hemlösheten har ökat sedan dess.

– Enligt Boverket är det bostadsbrist i 240 kommuner så problemet är utspritt och många kommuner säger  att hemlösheten har ökat. Men vi vet inte, det är därför vi gör kartläggningen.

Den mest synligt hemlösa gruppen, EU- och EES-medborgare som bor på gatan eller i tillfälliga läger, ingår dock inte i veckans räkning. De grupperna ska i stället kartläggas om några veckor och ingå i slutrapporten.

Annons
Läs ocksåJohnny ville rädda sin bror från hemlöshet – blev uppsagd tre gånger: "Känns som en häxjakt"

 

 

Fakta: Hemlösheten 2011

När Socialstyrelsen gjorde en nationell kartläggning av hemlösheten år 2011 hittade man över 34 000 personer i olika former av hemlöshet:

4 500 personer var akut hemlösa. De bodde ute, på campingar, härbärgen eller kvinnojourer, till exempel.

5 600 personer bodde på institutioner eller kategoriboenden men skulle skrivas ut inom tre månader och hade ingen bostad ordnad.

13 900 personer hade mer långsiktiga lösningar genom socialtjänsten, till exempel träningslägenheter och sociala kontrakt, som personen fick behålla så länge man kan uppfylla särskilda villkor.

6 800 personer bodde ofrivilligt och tillfälligt hos släkt, vänner eller andra och hade sökt hjälp för att hitta annat boende.

Källa: Socialstyrelsen: Hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden 2011.

Läs också Hemlösa får egen lägenhet i ny satsning – Huddinge kommun inför Bostad först Kenth hamnade i hemlösfällan: ”Blir du vräkt är du rökt” – få kommuner ger hyresgaranti Barnfamilj på nio personer kastas ut efter sena hyror – Valentine: ”Det här kommer bli jättesvårt”

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.