HemHyra.se använder sig, precis som flertalet andra webbplatser, av cookies för att förbättra servicen för er besökare. Läs mer om Cookies

Socialstyrelsen räknar hemlösa

Nyheter Socialstyrelsen planerar för en ny stor kartläggning av hemlösheten i Sverige. Den senaste från 2011 visade att 34 000 personer var hemlösa eller utestängda från vanliga bostäder.

Hur många är akut hemlösa i Sverige? Hur många har tillfälligt tak över huvudet men kan inte få en egen bostad? Det ska Socialstyrelsen ta reda på i en ny nationell undersökning.

Under en vecka i april 2017 ska alla myndigheter och organisationer som kommer i kontakt med hemlösa fylla i en enkät med uppgifter om varje hemlös person de känner till.

Läs ocksåLarry: ”Tack vare Faktum fick jag kontakt med mina barn”Porträttbild av Faktumförsäljaren Larry Andersson.

– Det går inte att få en helt heltäckande bild. Det finns ju personer som inte har kontakt med myndigheter eller frivilligorganisationer, så det finns alltid ett mörkertal. Men vi kan veta att minst så här många är hemlösa eller utestängda från den ordinarie bostadsmarknaden, säger Christina Högblom, utredare på Socialstyrelsen.

Kartläggningen är ett regeringsuppdrag och den ska vara jämföbar med tidigare mätningar. Den senaste gjordes enligt samma modell 2011 (se faktaruta).

Christina Högblom vill inte spekulera i om hemlösheten har minskat eller ökat sedan dess, men påpekar att fler kommuner har bostadsbrist och att befolkningen har ökat. Hon nämner också Hem & Hyras undersökning som visar att många bostadsbolag har hårda krav på dem som söker bostäder.

Läs ocksåJessica tvingas neka hemlöse sonen sängplats: "Kan förlora vår försörjning"

– Vi ser att kommunerna har fått ett allt större ansvar för den sekundära bostadsmarknaden, för personer som inte kan få kontrakt.

Enligt uppdraget ska Socialstyrelsens undersökning titta särskilt på hemlöshet bland barnfamiljer och bland unga, som inte bor med familjen och inte heller är placerade. Däremot omfattas inte de som som saknar uppehållstillstånd eller är här tillfälligt. 

Fakta: Hemlösheten 2011

När Socialstyrelsen gjorde en nationell kartläggning av hemlösheten år 2011 hittade man över 34 000 personer i olika situationer, bland andra:

4 500 personer var akut hemlösa. De bodde ute, på campingar, härbärgen eller kvinnojourer, till exempel.
5 600 personer bodde på institutioner eller kategoriboenden men skulle skrivas ut inom tre månader och hade ingen bostad ordnad.
13 900 personer hade mer långsiktiga lösningar genom socialtjänsten, till exempel träningslägenheter och sociala kontrakt, som personen fick behålla så länge man kan uppfylla särskilda villkor.
6 800 personer bodde ofrivilligt och tillfälligt hos släkt, vänner eller andra och hade sökt hjälp för att hitta annat boende.

Källa: Socialstyrelsen: Hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden 2011.

Läs också Kommunen fortsätter neka hyresgäster med svartkontrakt bidrag - väntar på fler domar Dödförklarades i alla register – trots att han lever: ”Oerhört jobbigt” Efter pappans död får Daniel inte bo kvar i gemensamma lägenheten

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.