Annons

Socialstyrelsen räknar hemlösa

Nyheter Socialstyrelsen planerar för en ny stor kartläggning av hemlösheten i Sverige. Den senaste från 2011 visade att 34 000 personer var hemlösa eller utestängda från vanliga bostäder.

Hur många är akut hemlösa i Sverige? Hur många har tillfälligt tak över huvudet men kan inte få en egen bostad? Det ska Socialstyrelsen ta reda på i en ny nationell undersökning.

Under en vecka i april 2017 ska alla myndigheter och organisationer som kommer i kontakt med hemlösa fylla i en enkät med uppgifter om varje hemlös person de känner till.

ANNONSGuide till hemförsäkringar

– Det går inte att få en helt heltäckande bild. Det finns ju personer som inte har kontakt med myndigheter eller frivilligorganisationer, så det finns alltid ett mörkertal. Men vi kan veta att minst så här många är hemlösa eller utestängda från den ordinarie bostadsmarknaden, säger Christina Högblom, utredare på Socialstyrelsen.

Kartläggningen är ett regeringsuppdrag och den ska vara jämföbar med tidigare mätningar. Den senaste gjordes enligt samma modell 2011 (se faktaruta).

Annons

Christina Högblom vill inte spekulera i om hemlösheten har minskat eller ökat sedan dess, men påpekar att fler kommuner har bostadsbrist och att befolkningen har ökat. Hon nämner också Hem & Hyras undersökning som visar att många bostadsbolag har hårda krav på dem som söker bostäder.

Läs ocksåJamie har slutat med drogerna – fick bostad genom uppmärksammat Facebook-inlägg: ”Behövde göra något åt min situation”

– Vi ser att kommunerna har fått ett allt större ansvar för den sekundära bostadsmarknaden, för personer som inte kan få kontrakt.

Enligt uppdraget ska Socialstyrelsens undersökning titta särskilt på hemlöshet bland barnfamiljer och bland unga, som inte bor med familjen och inte heller är placerade. Däremot omfattas inte de som som saknar uppehållstillstånd eller är här tillfälligt. 

Annons
Fakta: Hemlösheten 2011

När Socialstyrelsen gjorde en nationell kartläggning av hemlösheten år 2011 hittade man över 34 000 personer i olika situationer, bland andra:

4 500 personer var akut hemlösa. De bodde ute, på campingar, härbärgen eller kvinnojourer, till exempel.
5 600 personer bodde på institutioner eller kategoriboenden men skulle skrivas ut inom tre månader och hade ingen bostad ordnad.
13 900 personer hade mer långsiktiga lösningar genom socialtjänsten, till exempel träningslägenheter och sociala kontrakt, som personen fick behålla så länge man kan uppfylla särskilda villkor.
6 800 personer bodde ofrivilligt och tillfälligt hos släkt, vänner eller andra och hade sökt hjälp för att hitta annat boende.

Källa: Socialstyrelsen: Hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden 2011.

Läs också Hemlösa får egen lägenhet i ny satsning – Huddinge kommun inför Bostad först Huset var en dödsfälla – Marjo hemlös efter räddningstjänstens beslut: ”Ingen hjälper mig” Kenth hamnade i hemlösfällan: ”Blir du vräkt är du rökt” – få kommuner ger hyresgaranti Barnfamilj på nio personer kastas ut efter sena hyror – Valentine: ”Det här kommer bli jättesvårt”

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.