Annons

Ny folkbokföring i föreningslokal kan vara brottslig

Lund När kommunen sålde fastigheten till föreningen stod det i kontraktet att huset inte kan användas som bostad. Men det hindrade inte att föreningens företrädare från att skriva sig på adressen sedan han själv skrivit på avtalet. Detta kan vara ett brott, menar kommunens jurist.
Den romska föreningen Lovaras lokaler i utkanten av Lund.
Foto: Anders Eeg-Olofsson
Representanten för den romska föreningen är återigen skriven i föreningens lokaler. Även denna gång är förklaringen att posten ska komma rätt, men att han inte bor där egentligen.

De politiska turerna kring fastigheten har varit många och pågått i flera år. Det handlar om en byggnad i utkanten av Lund, som tidigare ägts av Lunds kommun men numera ägs av den före detta hyresgästen, den romska föreningen Lovara.

Som Hem & Hyra tidigare kunnat avslöja var föreningens representant själv folkbokförd i huset mellan 2007 och 2018 – trots att huset enligt detaljplanen inte får användas som bostad.

ANNONSGuide till hemförsäkringar

Gjorde föranmäld inspektion

Representanten hävdade då att han inte alls bott i huset, utan av misstag råkat ändra sin folkbokföringsadress dit för att posten skulle komma rätt. Kommunen gjorde en föranmäld inspektion, och kom fram till att det inte bodde någon där. Kort efter detta ändrade han sin adress.

Lunds kommun sålde fastigheten till Lovara för 700 000 kronor under slutet av 2018. I köpekontraktet står ”Köparen är informerad och medveten om att fastigheten är taxerad som hyreshusenhet, lokal med typkod 325. Fastigheten kan således inte nyttjas för bostadsändamål.”.

Detta hindrade inte den föreningsrepresentant som själv skrivit på avtalet att några månader senare skriva sig på adressen.

Läs ocksåMan folkbokförd i föreningslokal i över 10 år

Göran Hagsund är bygglovsarkitekt på Lunds kommun och berättar att den detaljplan som gäller för området som huset står på inte tillåter några bostäder.

Annons

– Planbestämmelserna säger att det ska vara föreningslokaler, småindustri eller kontor men ej hotell, säger han.

Inga tecken på boende

Under förra veckan gjorde stadsbyggnadsförvaltningen ett besök i fastigheten, sedan kommunen fått veta att en person står skriven där.

Till skillnad från det besök som genomfördes 2018 var detta oanmält. ”Vi hittade inga tecken på boende i byggnaden”, skriver förvaltningens jurist Katarina Öberg Magnusson i ett brev till räddningstjänsten, som också fått upp ögonen för lokalen.

Den förklaring som föreningsrepresentanten lämnat till kommunen via en släkting är att representanten även denna gång står skriven på adressen utan att bo där. Detta är för att posten ska komma rätt. Denna gång handlar det dock om post till en annan romsk förening som han företräder.

Men det köper inte juristen. ”Det är inte en godtagbar förklaring och kan ev[entuellt] vara ett folkbokföringsbrott”, skriver Katarina Öberg Magnusson.

Läs ocksåOppositionspolitiker kritisk till föranmäld inspektion i föreningslokalPå en grupp på Facebook uttrycker Philip Sandberg (L) förvåning över hur Lunds kommun hanterat frågan kring föreningen Lovaras lokaler.

Räddningstjänsten kan stoppa

I juli 2018 ändrades lagen och sedan dess är det straffbart att vara skriven på en adress där man inte bor.

Annons

Hanna Sellehed är funktionschef på Räddningstjänsten Syd och uppger att räddningstjänsten i nuläget inte har några planer på att göra något tillsynsbesök men fortsätter att bevaka ärendet.

I det fall att det bor personer i lokaler som inte är avsedda för boende har räddningstjänsten långtgående befogenheter att stoppa detta.

– Vi har alltid en möjlighet att lägga ett förbud som börjar gälla med omedelbar verkan, säger Hanna Sellehed.

Hem & Hyra har utan framgång sökt representanten för Lovara för en kommentar.

Fakta: Detta har hänt med Lovaras lokaler

November 2007: Föreningen Lovara blir hyresgäst hos Lunds kommun. I hyresvillkoren står det att hyresgästen ska ansvara för underhållet. Hyran är 8 000 kronor i månaden för de sammanlagt 230 kvadratmetrarna.

December 2007: Föreningens representant skriver sig på adressen.

September 2011: En ny detaljplan för området börjar gälla. Den medger inte boende.

Mars 2017: Tjänstemän på tekniska förvaltningen säger upp kontraktet, då hyresgästen inte skött underhållet.

Februari 2018: Politikerna i tekniska nämnden beslutar att sälja fastigheten till Lovara.

Mars 2018: Hem & Hyra avslöjar att föreningsrepresentanten är folkbokförd i lokalen. Efter detta skriver han sig på en annan adress.

Maj 2018: Förvaltningsrätten prövar om politikernas beslut att sälja till föreningen var lagligt, sedan en politiker från Liberalerna och kommuninvånare ifrågasatt beslutet. Beslutet följde lagen, konstaterar domstolen.

Juli 2018: En ny lag som innebär att det är straffbart att vara skriven på ett ställe där man inte bor börjar gälla.

Augusti 2018: Kammarrätten beslutar att inte pröva förvaltningsrättens dom, som därmed ligger fast.

November 2018: Föreningen får tillträde till lokalen som ny ägare, då försäljningen gått igenom.

Mars 2019: Föreningsrepresentanten skriver sig återigen i lokalen.

Maj 2021: Lunds kommun går ett oanmält besök i fastigheten och konstaterar att det inte bor någon där.

Källor: Skatteverket, Lunds kommun, Förvaltningsrätten i Malmö, Kammarrätten i Göteborg

Huset som det såg ut 2018.
Läs också När som helst kan marken ge vika – deras hem står mitt i riskzonen ”Hade varit fruktansvärt” Mannen ville spara el, skaffade kamin och orsakade brand – får betala skadestånd Fettklump på 40 ton hittades i avloppsrör – här är proppen som dykare fick hugga bort

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.