HemHyra.se använder sig, precis som flertalet andra webbplatser, av cookies för att förbättra servicen för er besökare. Läs mer om Cookies

Nya regler hotar slå mot miljö och tillgänglighet

Nyheter Kommunerna kostar byggbranschen onödiga pengar, anser regeringen. Nu möts de nya lagförslagen av skarp kritik från miljö- och handikapporganisationer.

Regeringen har det senaste året blivit allt tydligare med sina ambitioner att förenkla byggreglerna för att få fart på bostadsbyggandet i landet.

I slutet av förra året lämnade Byggkravsutredningen över sitt förslag om samordnade miljökrav – i vilket man bland annat föreslår ett hinder för kommuner att sätta sina ambitioner högre än Boverkets regler för tillgänglighet och energieffektivisering.

Läs ocksåCharlotte fick vänta ett år på bostadstillägg - allvarlig kritik mot PensionsmyndighetenCharlotte Wedérus fick vänta ett år på sina pengar

Ungefär samtidigt offentliggjordes ett betänkande om hur detaljplaner kan trimmas upp genom tydligare gränser för vad byggherrarna måste stå för själva och vad kommunen ska bekosta vid en byggnation.

Båda förslagen har mötts av positiva reaktioner från byggnäringen.

Från kommunrepresentanter samt miljö- och handikapporganisationer är kritiken betydligt hårdare.

Läs ocksåSovsäckar för att lyfta bostadsfrågan

Anders Knape, ordförande för Sveriges kommuner och landsting, SKL, anklagar i ett pressmeddelande regeringens båda utredningar för att missa målet.

Att hindra kommunerna från att ställa särkrav är ett steg tillbaka, anser han.

– Förslaget är otidsenligt med tanke på de klimatutmaningar vi står inför. Utredningen har också fel när den hävdar att energikraven gör bostadsbyggandet dyrare.

Läs ocksåDystra kartläggningen: Inga stöd till hyresgäster att vänta – politikerna håller i pengarna

Mia Ahlgren, projektledare på Handikappförbunden, är oroad över att regeringen genom att hålla tillbaka krav på tillgänglighet framför allt strävar efter att kortsiktigt minska kostnader för nybyggnation:

”Risken är stor att detta skapar betydligt större samhällskostnader på några års sikt, när konsekenserna av en allt äldre befolkning kommer att ställa stora krav på bostäder som fungerar oavsett funktionsförmåga”.

Läs ”Ökat bostadsbyggande och samordnade miljökrav” här:
Läs ”Ett effektivare plangenomförande” här:

Fakta: Kritik mot förslagen

Sveriges kommuner och landsting, SKL:*Byggkravsutredningen hämmar Sveriges energieffektiva byggande.

*Byggkravsutredningen strider mot den kommunala självstyrelsen och saknar djupare analys.

*Förslagen leder tvärtom till att försvåra planprocesser.

Stockholms läns landsting:*Brister i beslutsunderlag.

*Det lokala hållbarhetsarbetet hindras.

*Oproportionerliga ingrepp i den kommunala självstyrelsen.

*Risk för negativa effekter på kommunernas långsiktiga samhällsutveckling.

*Negativa konsekvenser för miljön.

 Handikappförbunden:*Saknar en konsekvensanalys från funktionshinderperspektiv.

* Risk för att Sverige halkar efter den internationella utvecklingen gällande tillgänglighet.

 Handisam:*Energihushållning och tillgänglighet är olika områden och måste analyseras enskilt.

*Saknas konsekvensanalys angående kommuners krav på tillgänglighet.

*Bredare samhällsekonomisk analys saknas.

 Swedish Green Building Councill:*Delar inte utredningens uppfattning att krav på local nivå är betydelselösa för ökad hållbarhet.

 Passivhuscentrum:*Att ta bort kommunernas möjlighet att vara motor innebär förluster för klimatarbetet.

*Brister att visa varför kommunernas särkrav saknar betydelse.

*Minskad innovationskraft inom byggsektorn.

* Bristande kostnadskalkyler och felaktiga begrepp i utredningen.

Domstolsverket:*Inte uteslutet att den förkortade instanskedjan kan öka antalet överklaganden.

Boverket:*Vill se alla utredningar om ändringar i plan- och byggprocessen slås ihop och ses i ett sammanhang.

*Felaktigt att parallellställa kommunala markanvisningsavtal med exploateringsavtal.

Läs också Största allmännyttan tar bort nollalternativ vid renovering Därför riskerar du kraftigt höjd hyra vid renovering

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.