Annons

Nya regler kan stoppa renoveringar

Nyheter ​Till hösten väntas nya regler vid ombyggnad träda i kraft. Hyresmarknadens parter befarar att kostnaden för renoveringar kommer att skjuta i höjden och därför ibland inte bli av.Boverket menar att det inte blir någon större förändring mot i dag.

​Det råder inte bara bostadsbrist i landet. De bostäder som finns är i många fall i stort behov av renovering. Att renovera är dyrt och än dyrare kommer det att bli om de nya regler som väntas träda i kraft den första oktober. Det är Hyresgästföreningen, Sabo, de kommunala bostadsbolagens organisation, och Fastighetsägarna, de privata hyresvärdarnas organisation, överens om. De tre organisationerna har alla tre ställt sig kritiska till Boverkets förslag. Kritiken riktar främst in sig mot att den statliga myndigheten inte gjort någon analys av de ekonomiska konsekvenserna.

I korthet handlar förändringarna om att krav på tillgänglighet och energiförbrukning blir i stort sett desamma som för helt nyproducerade hus.
Det kan exempelvis handla om att det efter en renovering av badrum inte får vara någon nivåskillnad mellan badrumsgolv och övriga golv.

ANNONSSmarta tips för att hyra ut din bostad enklare

Många av de allmännyttiga bostadsföretagen har hyreshus med stort underhållsbehov. Inte minst i avfolkningsorter där en del av lägenheterna står tomma. Gösta Gustavsson, ansvarig för fastighetsutveckling på allmännyttorna branschorganisation Sabo, beskriver situationen som djupt allvarlig. De nya reglerna kommer, enligt honom, att innebära miljarder i ökade kostnader.
– Boverket har inte gjort någon som helst ekonomisk analys. Det är djupt beklagligt. Inte så konstigt att fastighetsägare och hyresgäster, som kommer att få stå för notan, är kritiska.
En av konsekvenserna blir att fastighetsägare kommer att avstå från att göra genomgripande renoveringar som gör att kraven på tillgänglighet och energiförbrukning höjs. I stället kommer man lappa och laga och göra åtgärder i etapper, befarar Gösta Gustavsson.

Annons

Karin Lindeberg, utredare på Hyresgästföreningens boendeenhet, är även hon kritisk till det saknas ekonomisk analys.
– Det får inte bli så att hyresvärden avstår från att renovera eftersom kraven är så höga att det blir alldeles för dyrt. Dessutom lämnar föreskrifterna ett stort tolkningsutrymme. Så kraven kan komma att tydas olika strikt av olika kommuner, säger Karin Lindeberg.

Boverket menar att förändringen bara är ett förtydligande av nuvarande lagstiftning.
– Kraven har funnits tidigare men inte varit speciellt kända. Vi förtydligar bara det som står i lagen, säger Anders Sjelvgren, chef för Bygg- och förvaltningsenheten. 

Läs ocksåHyresgäster lever i förfallet hus mitt i lyxområde – kommunen om kritiken: "Har ställt krav"

Yogesh Kumar, miljöchef på Fastighetsägarna, är av en annan uppfattning:
– Branschen har uppfattat att gällande föreskrifter vid ombyggnad eller ändring av byggnad är att betrakta som rekommendationer. Boverkets förslag till nya regler är föreskrifter och har en bindande verkan. De riskerar att införas utan att en konsekvensanalys har presenterats. Fastighetsägarna befarar kännbara kostnadsökningar och dessutom lämnas stort utrymme för kommunerna att tolka föreskrifterna olika.

Annons

För tillfället är de nya reglerna nere i Bryssel för notifiering. Det innebär att samtliga medlemsstater får tillfälle att granska förslaget. Om EU-länderna ger grönt ljus väntas förändringarna träda i kraft den första oktober.

Läs också Ansedda kulturstiftelsen svarar på kritiken: ”Hyresgästerna gör inget annat än att bråka med mig” Uppsalahem lät hus förfalla i väntan på rivning eller renovering – nu tvingas de rusta dem för 15 miljoner Framgång för hyresgäster i renoveringsstrid – möjligt välja bort åtgärder som höjer hyran Ingrid i Gottsunda fick besök av EU-projekt – så vill Uppsalahem minska sitt klimatavtryck

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.