HemHyra.se använder sig, precis som flertalet andra webbplatser, av cookies för att förbättra servicen för er besökare. Läs mer om Cookies

Nyköpingshem bäst i klassen

Södermanland Nyköpingshem ligger bäst till ekonomiskt av allmännyttorna i Södermanland med den bästa soliditeten och den näst högsta vinstmarginalen. Vingåkershem har däremot allvarliga problem. Det visar Hem & Hyras bokslutsgenomgång.
Nyköpingshem utmärker sig som det kommunala bostadsföretag i Södermanland som har den bästa ekonomin.

Stora Kfast i Eskilstuna med halva allmännyttans omsättning i Södermanland gjorde det bästa resultatet förra året med 61 miljoner i vinst på den viktiga bokslutsraden efter finansiella poster.

Rörelseresultatet exklusive reavinster vid försäljningar av fastigheter var 3 miljoner sämre än 2017.

Läs ocksåVästsveriges kommunala värdar lämnar ifrån sig miljontals kronor

Långsiktigt ser det ganska bra ut för Eskilstunaföretaget. Soliditeten är visserligen måttliga 17 procent. Men om man räknar med bedömt övervärde på fastigheterna stiger den till hela 46 procent. Nästan hälften av tillgångarna är alltså betalda med egna pengar om man räknar på det sättet.

Betydligt mindre Nyköpingshem framstår dock som det allra mest välskötta kommunala bostadsföretaget i länet om man bara går efter ekonomiska hårdfakta.

Nyköpingsföretaget har levererat goda resultat under en lång följd av år. 2018 gjorde bolaget en vinst med 53 miljoner kronor, vilket gav en vinstmarginal på 22 procent.

Läs ocksåDe lär känna Sverige med nål och tråd

Drygt 200 kronor av varje tusenlapp som Nyköpingshem drar in i intäkter omvandlas med andra ord till vinst som kan användas till ränteutgifter och återinvesteringar i företaget.

Lilla Vingåkershem med 337 lägenheter har ett desto sämre ekonomiskt utgångsläge efter ett riktigt dåligt år med 13 miljoner kronor i förlust på omsatta 37 miljoner.

I årsredovisningen förklaras skräcksiffran med att företaget under 2018 fick ta itu med investeringar och underhåll som skulle ha gjorts under 2016-2017 men som då sköts upp.

Läs ocksåRikshem säljer 883 lägenheter i Östersund till nordiska fastighetsjätten Niam

Vingåkershems soliditet är nu nere på tio procent, vilket innebär att nio tiondelar av tillgångarna betalats med lånade pengar. Något som tillsammans med de senaste årens svaga resultat utgör en varningsklocka.

Motsägelsefulla siffror redovisar som vanligt hårt skuldsatta Trobo i Trosa med stort minusresultat men ändå den bästa vinstmarginalen.

Förklaringen är att Trobo tjänade bra med pengar på den operativa förvaltningen av lägenheterna. Rörelseresultatet blev mycket goda 15 miljoner kronor på omsatta 70 miljoner.

Men eftersom räntenettot uppgick till minus 27 miljoner blev det ändå en förlust med 12 miljoner efter finansnetto.

Förutom att Trobos fastigeter är hårt belånade berodde 2018 års extremt höga räntekostnader på att företaget passade på att lösa in så kallade ränteswappar för 11 miljoner kronor innan de nya, begränsande avdragsreglerna infördes vid årsskiftet.

Trobo skriver i årsredovisningen att räntekostnaderna därmed kommer att minska kommande år.

Fakta: Bolagens ekonomi
Företag Resultat 2018 Vinstmarginal Soliditet Omsättning Resultat 2017
Eskilstuna Kommunfast 61,1 mkr 9 procent 17 procent 1 375,9 mkr 118,4 mkr
Flens Bostads 2,0 mkr 8 procent 20 procent 122,2 mkr 1,3 mkr
Gnestahem 3,6 mkr 17 procent 20 procent 78,2 mkr 7,5 mkr
Katrineholms Fastighets 12,2 mkr 14 procent 10 procent 315,7 mkr 10,8 mkr
Kustbostäder, Oxelösund 11,7 mkr 17 procent 15 procent 183,1 mkr 6,0 mkr
Nyköpingshem 53,1 mkr 22 procent 37 procent 297,0 mkr 60,3 mkr
Strängnäs Bostads 7,8 mkr 19 procent 32 procent 148,5 mkr 8,5 mkr
Trosabygdens Bostäder ´- 12,2 mkr 23 procent 18 procent 70,7 mkr 0,9 mkr
Vingåkershem ´- 13,3 mkr ´- 39 procent 10 procent 36,6 mkr 0,2 mkr
Totalt 126,0 mkr 10 procent 20 procent 2 627,9 mkr 213,9 mkr
Fakta: Så här har vi räknat

Resultatet är hämtat från raden efter finansnetto i resultaträkningen och är inte påverkat av skattemässiga bokslutsdispositioner.

Vinstmarginalen visar hur stor vinsten är i procent per omsatt krona när alla kostnader utom räntorna är betalda. Vi har räknat rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättningen. Modellen tar alltså inte hänsyn till hur verksamheten är finansierad.

Soliditeten visar hur stor andel i procent av tillgångarna som betalats med egna pengar. Resten är finansierat med lån. Vi har räknat eget kapital plus 78 procent av obeskattade reserver dividerat med tillgångarna.

Läs också 20 miljoner kronor på väg från Förbo till ägarna SBB:s vd llja Batljan har anhållits för ekobrott

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.