HemHyra.se använder sig, precis som flertalet andra webbplatser, av cookies för att förbättra servicen för er besökare. Läs mer om Cookies

Nytt bra år för allmännyttan i Uppsala län

Uppsala De kommunägda bostadsföretagen i länet tjänade stora pengar även 2017. Allmännyttornas genomsnittliga vinstmarginal var 21 procent. Det vill säga drygt 200 kronor blev över till vinst och ränteutgifter på varje tusenlapp hyresgästerna betalade i hyra hos snittföretaget.
Frodeparken med 70 Svanenmärkta lägenheter ingår i Uppsalahems lönsamma bestånd. Foto: Uppsalahem.

Kommunernas bostadsbolag redovisar en sammanlagd vinst med uppseendeväckande 756 miljoner kronor efter finansnetto, en ökning med 369 miljoner sedan året innan.

Hela vinstlyftet förklaras dock av en bokföringsteknisk manöver hos Uppsalahem.

Läs ocksåKopparstaden tjänar mest - minus för tre bolag

Företaget har tidigare gjort nedskrivningar av fastighetsvärden som redovisats som en kostnad i resultaträkningen.

Nu när marknadsförutsättningarna förändrats åt det positiva hållet har Uppsalahem varit skyldig att se över värderingarna på nytt, vilket resulterat i en så kallad återföring med 356 miljoner kronor. Pengar som då måste tas upp som en intäkt.

Bortsett från återföringen och en kapitalvinst på 52 miljoner från en fastighetsförsäljning gjorde länets dominerande bostadsföretag en vinst på 257 miljoner, 20-30 miljoner bättre än åren innan.

Läs ocksåKämpigt för de små allmännyttorna i Värmland

I årsredovisningen varnar vd:n Stefan Sandberg för att det håller på att det bli oro på marknaden efter flera år med kraftigt höjd omsättning, låga räntor och gynnsamt marknadsläge även i övrigt.

”Förutsättningarna framåt är mer utmanande”, skriver han och pekar särskilt på kommande räntehöjningar, hyresförhandlingar som inte ger det utfall som företaget anser är nödvändigt samt ökade kostnader för nybyggen och renoveringar.

Sämre tider kan alltså, enligt Stefan Sandberg, vara att vänta efter ett antal år då Uppsalahem stadigt gjort vinster på 220 miljoner kronor eller mer.

Läs ocksåEHB lönsammast i länet - Älvkarlebyhus tål stryk

Enköpings Hyresbostäder har också en fortsatt stark ekonomi. Med 22,5 procent har företaget den nästa största vinstmarginalen av länets allmännyttor.

Vinsten minskade dock med 5 miljoner kronor jämfört med året. Intäkterna ökade genom höjda hyror och succesiv införsel av individuell vattenmätning. Men kostnaderna för drift, reparationer och avfallshantering ökade ännu mer.

Vinstmarginaler under tio procent hade endast Älvkarlebyhus och det mindre av de båda allmännyttiga bostadsföretagen i Uppsala kommun, Uppsala fastighetsbolag.

Så här har vi räknat: Resultatet är hämtat från raden efter finansnetto i resultaträkningen och är inte påverkat av skattemässiga bokslutsdispositioner.

Vinstmarginalen visar hur stor vinsten är per omsatt krona när alla kostnader utom räntorna är betalda. Vi har räknat rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättningen. Modellen tar alltså inte hänsyn till hur verksamheten är finansierad.

Fakta: Bostadsbolagens ekonomi
Företag Resultat 2017 Omsättning Vinstmarginal Resutat 2016 Resultat 2015 Resultat 2014
Enköpings Hyresbostäder 32,4 mkr 265,1 mkr 22,47 procent 37,4 mkr 30,9 mkr 10,5 mkr
Hebygårdar 7,2 mkr 79,3 mkr 18,84 procent 4,2 mkr 3,1 mkr 3,1 mkr
Håbohus 10,4 mkr 124,4 mkr 20,31 procent 73,5 mkr 26,1 mkr 18,5 mkr
Knivstabostäder 7,0 mkr 39,5 mkr 19,77 procent 4,1 mkr 7,1 mkr 7,0 mkr
Tierpsbyggen 6,3 mkr 207,0 mkr 15,76 procent 10,1 mkr 8,3 mkr 8,1 mkr
Uppsala kommuns fgh – 0,9 mkr 90,8 mkr 9,24 procent – 2,5 mkr  – 1,7 mkr  – 5,0 mkr
Uppsalahem 665,3 mkr 1 713,0 mkr 58,82 procent 224,2 mkr 232,9 mkr 235,3 mkr
Älvkarlebyhus 2,0 mkr 82,1 mkr 6,07 procent 2,7 mkr 2,8 mkr 5,3 mkr
Östhammarshem 26,7 mkr 155,7 mkr 21,89 procent 33,4 mkr 30,2 mkr 27,2 mkr
Totalt 756,4 mkr 2  756,9 mkr 21,46 procent 387,2 mkr 339,7 mkr 310,0 mkr
Läs också Sala går mot strömmen - elpriset rusar Bra år för Sörmlands allmännyttor

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.