HemHyra.se använder sig, precis som flertalet andra webbplatser, av cookies för att förbättra servicen för er besökare. Läs mer om Cookies

Annons

Nytt tungt år för Jämtlands allmännytta

Jämtland Allmännyttan i Jämtland har fortsatt allvarliga problem. Tre av de sex kommunala bostadsbolagen gick med förlust 2019. För Härjegårdar i Härjedalen var läget så illa att företaget varit konkursmässigt om inte kommunen skjutit till 30 miljoner kronor.
Foto: Åsa Eriksson
Östersundshem var ett av bara tre kommunala bostadsföretag i Jämtland som gjorde plusresultat 2019.

Att driva bostadsföretag utifrån den allmännyttiga idén men på affärsmässiga grunder är tydligen extra svårt för kommunerna i Jämtland.

Sedan tidigare har Ragunda och Bräcke gett upp sina bostadsbolag och övergått till att hyra ut kommunägda lägenheter via den kommunala förvaltningen.

Läs också”Paketering” gav Roslagsbostäder ett skatteklipp på sju miljoner kronor

Inför 2020 kom beskedet att Berg väljer att gå samma väg. Bergs Hyreshus blev 1 januari en kommunal fastighetsavdelning i stället för ett aktiebolag.

Därmed har nu tre kommuner av åtta valt att avbolagisera bostadsuthyrningen efter stora lönsamhetsproblem.

Men även två av de fem kommunala bostadsbolag som finns kvar från och med i år har det bekymmersamt, nämligen Härjegårdar och Årehus.

Läs ocksåFörslaget om att stoppa skatteplanering försvann

Härjegårdar gick 2019 med förlust för fjärde året i följd, nu med hela 27 miljoner kronor. Soliditeten är nere på mycket låga 3,5 procent, vilket betyder att företaget är belånat nästan ända upp till skorstenens topp.

Förklaringarna? Rekordmånga lägenheter stod tomma under 2019 (tio procent i slutet av året), behovet av underhåll accelererade och Härjegårdar tvingades till stora nedskrivningar. Detta på grund av att marknadsvärdet på flera fastigheter visade sig vara mycket lägre än det bokförda värdet sedan vakansgraden ökat och hyresintäkterna minskat.

Annons

En kontrollbalansräkning som gjordes efter fyra månader visade att en så stor del av aktiekapitalet var förbrukat att Härjegårdar i princip var konkursmässigt.

Läs ocksåHöga räntor går ut över hyresgäster: "Vi behöver en diskussion om detta"

Bolaget räddades då av att ägaren, alltså kommunen, sköt till 30 miljoner i aktieägartillskott.

Förlust blev det också för Årehus. Åre kommuns bostadsbolag gick back med drygt 3 miljoner. Det var tredje året i följd med minus i räkenskaperna.

Precis som Härjegårdar fick Årehus ta emot ett aktieägartillskott. Detta i form av en fastighet värderad till 38 miljoner som kommunen överlät till bostadsbolaget, som därmed stärkte sin soliditet något trots förlustresultatet.

Även Bergs Hyreshus redovisade minussiffror sista året som aktiebolag. 1,3 miljoner blev förlusten.

För stabiliteten inom allmännyttan i Jämtland står i första hand Krokomsbostäder, som levererat sunda resultat under en lång följd av år.

En plussiffra på resultatraden blev det också för Strömsunds Hyresbostäder. Företaget utmärker sig annars mest med goda 42 procent i soliditet. Så stor andel av tillgångarna är betalade med egna pengar. Något som tyder på långsiktig uthållighet.

Annons

Största vinsten och högsta lönsamheten i förhållande till omsättningen hade största företaget, Östersundshem.

Resultatet blev 23 miljoner kronor med vinstmarginalen tio procent. Var tionde krona som kom in i hyra blev alltså till vinst när allt utom räntorna var betalda.

För Östersundshem innebar 2019 en återgång till  vardagen efter ett minst sagt stormigt 2018 med brottsmisstankar inom högsta ledningen, två uppmärksammade vd-byten, en styrelse som avgick, extrema nedskrivningar och en brakförlust med drygt 200 miljoner.

Trots de problem som Östersundshem gått igenom framstår bolaget som långsiktigt starkt med för branschen mycket goda 57 procent i soliditet.

Härjegårdars vd Hans Heuser kommenterar företagets situation i en artikel som publiceras i morgon.

Fakta: Bolagens ekonomi
Företag Resultat 2019 Vinstmarginal Soliditet Nettoomsättning Resultat 2018
Bergs Hyreshus ´- 1,3 mkr 6 procent 7 procent 83,9 mkr 3,4 mkr
Härjegårdar, Härjedalen ´- 27,3 mkr ´- 24 procent 4 procent 96,5 mkr ´- 21,4 mkr
Krokomsbostäder 5,1 mkr 7 procent 19 procent 109,5 mkr 8,1 mkr
Strömsunds Hyresbostäder 3,3 mkr 7 procent 42 procent 55,6 mkr 1,4 mkr
Årehus ´- 3,1 mkr 5 procent 9 procent 98,8 mkr ´- 2,8 mkr
Östersundshem 23,2 mkr 10 procent 57 procent 275,7 mkr ´- 205,3 mkr
Totalt ´- 0,1 mkr 2 procent 23 procent 720,0 mkr ´- 216,6 mkr
Fakta: Så här har vi räknat

Resultatet är hämtat från raden efter finansnetto i resultaträkningen och är inte påverkat av skattemässiga bokslutsdispositioner.

Vinstmarginalen visar hur stor vinsten är i procent per omsatt krona när alla kostnader utom räntorna är betalda. Vi har räknat rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättningen. Modellen tar alltså inte hänsyn till hur verksamheten är finansierad.

Soliditeten visar hur stor andel i procent av tillgångarna som betalats med egna pengar. Resten är finansierat med lån. Vi har räknat justerat eget kapital dividerat med tillgångarna.

Läs också Så snabbt rusar hyrorna i fattiga stadsdelar – småbarnspappan Khaled: ”Hur ska folk överleva?” Trots tusenlappar i sänkt hyra: "Vi vill bara härifrån"

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.