Annons

Öbo-försäljningar: frågan partierna är livrädda för

Örebro Försäljningar av Öbo-lägenheter är en infekterad fråga. Två partier är för försäljningar. De andra är mot stora försäljningar. Medan Vänsterpartiet motsätter sig helt.

Försäljningen av de 850 Öbo-lägenheterna 2010 var nog förra valets och omvalets mest infekterade fråga. Det var allianspartierna som tillsammans med Miljöpartiet drev igenom försäljningen.

Folkpartiet stod då i spetsen för försäljningarna och redan för ett år sedan gick det dåvarande kommunalrådet Staffan Werme ut och deklarerade att Folkpartiet ville sälja ytterligare 2500 lägenheter under snart den kommande mandatperioden. Han menade att det var ett vallöfte.

ANNONSRebeckas framgångsrika bytesresa – så lyckas du med din

Sedan i maj leder Karolina Wallström Folkpartiet i Örebro och har fått ärva frågan. Hon säger att partiet står fast vid att Öbo behöver sälja fastigheter – för att klara kommande renoveringsbehov, men att det kan bli färre än 2500.

– Folkpartiet vill inte att Öbo ska växa mer, utan behålla sin nuvarande storlek genom att sälja av i samma takt som de bygger nytt och för att orka med sitt renoveringsbehov. Vi har satt ett tak på en försäljning på max 10 procent. Det skulle innebära runt 2500 lägenheter. Det ska vi konkretisera ner till örebroarna efter valet – för det kan lika gärna handla om 1000 lägenheter eller 800. Det får vi se beroende på renoveringsbehov och byggtakt, säger Karolina Wallström.

Karolina Wallström menar att om Socialdemokraterna var ärliga, skulle de erkänna att de egentligen också vill sälja.

Läs ocksåPlanerar storrenovering – vägrar dialog med hyresgäster: ”En oro hos alla jag pratat med”

– Socialdemokraterna gick ut förra veckan och lovade att de ska bygga 3000 mer bostäder i Örebro, då svarade jag att jag tycker att det är lite lågt. Men menar de att Öbo ska bygga 3000 lägenheter, betyder ju egentligen det att (S) vill sälja av mer än 10 procent. För även Socialdemokraterna har tagit beslut i Öbo-styrelsen om att Öbo inte ska öka i storlek. Jag tycker att det är mycket som svajar i den här bostadsdebatten. Men Folkpartiets linje är att vi inte vill ha höga hyreshöjningar för hyresgästerna när Öbo renoverar.

Hur kommer det sig att ni är de enda som är tydliga med att ni vill sälja?

– Alla vet om det här. Styrelsen pratar om det här hela tiden och där sitter de andra partierna representerade. Jag tycker att det handlar om att vara tydlig och modig och inte dölja något för örebroarna. Där tycker jag att det är otydligt och inte speciellt renhårigt av de andra. Men ingen vill ha rubrikerna från dig eller någon annan att vi ska sälja ut någons hem. För Folkpartiet handlar det om att värna hemmen, värna den starka allmännyttan, hålla nere hyror och att ha bra bostäder. Därför tror jag att de andra partierna är livrädda för den här frågan. Jag menar – jag vet inte alls vad du skriver om mig nu. Och det är det som är faran man känner. De andra törs nog inte gå ut med det – men Folkpartiet har ingen ambition att dölja något för örebroarna som kanske andra har.

Läs ocksåAnn-Christins saker försvann – värden lyckas inte ta reda på vad som hänt: ”Vi har ingen aning”Ann-Christin Hartelius

Hur ser ni på att lösgöra pengar till renoveringar på andra sätt. Till exempel genom att dra ner på avkastningskrav eller borgensavgifter?

– Ja, alltså det kan man inte göra gentemot andra bolag. Så kan man inte hålla på med affärer. För vilka affärsetiska regler ska vi göra undantag från? Det är redan en fördel för Öbo att Örebro kommun går i borgen. Men i den mån man kan minska till exempel avkastningskraven så räcker det inte för att göra de miljardsatsningar som krävs för att klara renoveringarna.

Miljöpartiet är det andra partiet som uttryckligen säger sig vara för att hyresrätter omvandlas under de kommande fyra åren. Men något konkret antal har partiet inte.

– Det gäller främst i våra miljonprogram för att få ett blandat boende och öka integrationen av olika samhällsgrupper, menar Miljöpartiets Fredrik Persson.

Kristdemokraterna, som ingick i alliansen vid förra mandatperioden och alltså var med och drev igenom försäljningarna av Öbo, har svängt. De har under sitt sammarbete med Socialdemokraterna och Centern inte velat ha några försäljningar.

Och Lennart Bondesson är Kristdemokraternas kommunalråd i Örebro, säger att de vare sig i sitt handlingsprogram eller valmanifest för de närmaste fyra åren har några förslag om försäljningar.

– Nu bygger ju Öbo mycket bostäder och det sker en viss försäljning av mindre fastigheter. Så på den nivån som det sker i dag så är det fullt möjligt. Men vi är inte för några större försäljningar.

Vad tror du att det beror på att det gått från en stor fråga till något som det är i det närmaste tyst om?

– Jag ska vara ärlig nu. Jag tror att det finns en liten försiktighet eller rädsla för det här. Jag tror att det är lätt att ha en huvudprincip om att allmännyttan behöver minska lite för att Öbo har stora renoveringsbehov, men jag tror att frågan är så politiskt laddad sedan sist då det blev en väldigt konfliktfråga. Alla stora framtidsfrågor behöver en politisk enighet för det berör det kanske viktigaste vi har: sin bostad. Jag vet att frågan är känslig, men någonstans de närmaste fyra fem åren behöver vi – oavsett vem som  är i majoritet – ta ansvar för hur vi ska klara underhållsbehovet i allmännyttan och då kanske vi måste diskutera den. Och då finns det möjlighet att det blir en polarisering igen.

Precis som hos Kristdemokraterna vill vare sig Moderaterna eller Centerpartiet längre att några lägenheter ska säljas hos Öbo – i större skala. Centerpartiet lovade då försäljningen klubbades att de ville sälja mer, men ändrade sig sedan under omvalet.

– En större försäljning är i dagsläget inte aktuellt för oss. Främst därför att det inte finns något behov just nu. Vi sålde för ett antal år sedan och pengarna gick för att rusta det som behövdes. Vi gjorde en bra affär för att kunna förbättra för hyresgästerna, därför faller frågan nu. Men det är ingen hemlighet att det varit en het politisk diskussion om det förra gången. Man gjorde det till ett sätt att försöka vinna ett val på. Det har påverkat både bolaget och politiken negativt, säger Rasmus Persson som är kommunalråd för Centerpartiet.

Annons

Folkpartiet menar att det finns stora renoveringsbehov som gör att det behöver säljas mer, men att ni andra duckar för det just av den anledningen att det blev en het politisk diskussion vid förra valet.

– Det bygger på okunskap skulle jag vilja säga. Vi får loss hundratals miljoner kronor på den nya komponentavskrivningsregeln vilket gör att vi har andra medel nu än då. Det handlar inte om ideologi utan om företagsekonomi, säger Rasmus Persson.

Även Moderaterna säger nej till försäljning.

– Under nästa mandatperiod kommer vi inte sälja ut Öbo-fastigheter. Renoveringsbehoven är visserligen en stor fråga, men frågan är mer relevant åt andra hållet. Vi Moderater vill inte att Öbo ska växa i lika snabb takt som nu, utan att vi ska se till att fler och andra bygger. Öbo får inte bli för dominant: det är inte bra för Örebro, för näringslivet eller Öbo:s hyresgäster. I stället vill vi frigöra fler tomter och snabba på bygglovsprocessen. I dag fastnar byggloven. Vissa projekt har fastnat och legat i över fem år: det är inte okej! Det ligger högar på stadsbyggnadskontoret med ärenden där man vill bygga Örebro – men det stoppas upp av Socialdemokraterna. Av orsaker vi inte riktigt vet. Det här är mycket viktigare än om Öbo ska sälja lägenheter, säger Anders Åhrlin som är oppositionsråd för Moderaterna och andre vice ordförande i Örebro bostäder.

Vänsterpartiet är det enda parti som motsätter sig alla former av försäljning.

 partier som är för eller mot Öbo försäljningar:

Parti:

Stora försäljningar?

Mindre försäljningar?

Socialdemokraterna

Nej

Ja

Centerpartiet

Nej

Ja

Kristdemokraterna

Nej

Ja

Annons

Vänsterpartiet

Nej

Nej

Moderaterna

Nej

Ja

Sverigedemokraterna

Nej

Ja

Miljöpartiet

Ja*

Ja

Folkpartiet

Ja

Ja

 *Miljöpartiet har liksom övriga partier fått frågan ”hur ni ställer er till försäljningar av Öbo-lägenheter i den kommande mandatperioden”. De har svarat att de ”är för försäljningar i miljonprogram för att öka integrationen”. De har inte preciserat något antal eller satt något tak för hur många lägenheter de är villiga att sälja. Hem & Hyra har därför valt att placera Miljöpartiet i kollumen ”Stora försäljningar” med hänvisning till att deras svar innebär att de dels har en politisk tanke bakom en eventuell försäljning och att de inte motsätter sig större försäljningar på till exempel förslag av något annat parti.

Läs också Värden slängde deras persienner i renoveringen – nu får de rätt till nya Örebro: Hyresgästföreningen flyttar in till stan – "Ivriga" Politiker duckar beslut om omstridd renovering: ”Ett enormt svek”

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.