Annons

Odells dröm: balanserad marknad med spärr

Nyheter Det är meningen att bruksvärdeshyror ska efterlikna processen vid en marknad i balans, men med en spärr gentemot kraftiga hyresförändringar till följd av bostadsbrist. Så skriver bostadsminister Mats Odell i sitt svar till riksdagsledamoten Fredrik Lundh (s).​
Lundh, som är från Luleå, läste i våras en TT-intervju med Odell, där denne förklarade att det inte kommer att införas marknadshyror i Sverige. ”Och ingen kommer att behöva lämna sitt boende på grund av ändrad hyressättning.”
Odell förklarade samtidigt att det inte bara är hyrorna som stiger, utan även lönerna.
I sin fråga konstaterar Lundh att den långa perioden med ökande reallöner nu är bruten, och att inflationen är den högsta sedan vi hade en borgerlig regering förra gången.
Mot den bakgrunden frågade Lundh vad Odell tänker göra för att garantera att ingen tvingas flytta till följd av ett reformerat system för hyressättning.
Odell konstaterar att det är parterna på bostadsmarknaden som fastställer hyrorna, inte staten. Parterna har stort ansvar, särskilt vid tillämpningen av bruksvärdesprinciperna, som enligt Odell innebär att likvärdiga bostäder ska ha lika stora hyror. Hyresskillnader ska kunna förklaras med skillnader i bruksvärdet.
Bruksvärdet är de boendes och de bostadssökandes sammanvägning av bostadens alla egenskaper. Avsikten är att bruksvärdessystemet ska likna en marknad, ”men med en spärr mot kraftiga hyresförändringar till följd av bostadsbrist”.
 
Den enda spär som finns därutöver är att privatvärdar inte får ta ut högre hyra än de kommunala bostadsföretagen tar ut för motsvarande lägenheter.
Odell fortsätter: utredningen om allmännyttans villkor har föreslagit att allting som påverkar bruksvärdet ska tas med när hyran fastställs. Utredningen vill enligt Odell bevara och utveckla bruksvärdessystemet. Hyresgästernas värderingar ska vägra tyngre än i dag. Allmännyttan ska enligt Odells referat av utredningen inte längre vara prisledande.
Enligt Odell är bostadens läge en ofta underskattad faktor när bruksvärdet ska fastställas.”På vissa orter och särskilt i vissa lägen kan skillnaderna mellan den faktiska hyran i dag och en korrekt bruksvärdeshyra vara stora.”
Det är därför utredningen föreslagit att hyran inte ska kunna höjas med mer än 5 procent årligen, till dess hyran återspeglar en korrekt tillämpning av bruksvärdesprinciperna.
Odell understryker att detta är ett förslag från en utredning som nu är ute på remiss. Regeringen eftersträvar en väl fungerande hyresmarknad som stämmer överens med EG-rätten, och ser utredningen som en bra hjälp på den vägen.
 

Annons
Läs också Smarta tips för att hyra ut din bostad enklare Belamrade sin lägenhet med saker i flera år – därför får hon ändå bo kvar Värdarnas knep som höjer hyran – därför betalar du mer än grannen Mannen ville spara el, skaffade kamin och orsakade brand – får betala skadestånd Son ville ta över lägenhet när mamman dog – det här gäller: "Man ärver inte hyreskontrakt" Så blir din hyra i Blekinge län 2024

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.