HemHyra.se använder sig, precis som flertalet andra webbplatser, av cookies för att förbättra servicen för er besökare. Läs mer om Cookies

Ökade vinster inom allmännyttan i Värmland

Värmland För de kommunägda bostadsföretagen i Värmland blev 2018 ett bra år. Alla redovisar plussiffror. 12 av 16 förbättrade sina resultat. Allmännyttans totala vinst ökade med drygt 50 miljoner.
Carin Skarman är vd för KBAB, Värmlands största och mest lönsamma kommunägda bostadsföretag. I årsredovisningens vd-ord skriver hon att förutsättningarna finns för en fortsatt god resultatutveckling.

KBAB med 7 500 lägenheter och en omsättning på en halv miljard är inte bara störst av de allmännyttiga bostadsföretagen i Värmland. Karlstadsföretaget har också den högsta vinstmarginalen och är delad etta när det gäller soliditet.

Det visar Hem & Hyras bokslutsgenomgång.

Läs ocksåFörhandling gav 130 miljoner kronor i lägre hyra i norr

KBAB redovisar en vinst med 147 miljoner kronor på raden efter finansiella poster. Det är fjärde året i följd som Karlstads kommuns bostadsföretag plussar över 100 miljoner kronor.

Något som tacksamt tas emot av ägaren, alltså kommunen, som varje år plockar ut 12 miljoner i utdelning ur bolaget.

KBAB:s hyresintäkter ökade förra året med 7 miljoner. Driftkostnaderna ökade visserligen ännu mer. Men tack vare försäljningar av fastigheter paketerade i ett dotterbolag blev det ändå ett rekordresultat.

Läs ocksåVara bostäder säljer hus i Kvänum i kritiserad affär

Karlstadsföretaget hade en vinstmarginal på 29 procent. Nästan en tredjedel av pengarna som kom in i form av främst hyror blev alltså till vinst som kan användas till ränteutgifter och återinvesteringar.

KBAB har tillsammans med Kilbostäder också den högsta soliditeten av alla allmännyttiga bostadsföretag i Värmland. Båda ligger på goda 32 procent. Det är den andelen av hyreshus och andra tillgångar som betalats med egna pengar. Skuldsättningen ligger med andra ord på en klart hanterlig nivå.

Kilsbostäder är ett betydligt mindre företag än KBAB med 778 lägenheter och 85 miljoner i omsättning. Men av nyckeltalen att döma står Kilsföretaget väl rustat inför framtiden med 24-procentig vinstmarginal och alltså en bra lånesituation

Läs ocksåVästsveriges kommunala värdar lämnar ifrån sig miljontals kronor

Kristinehamnbostäder fortsätter att redovisa stabila siffror år efter år. Torsby Bostäder har ryckt upp sig rejält de senaste åren och tillhör numera de allmännyttor i Värmland som utifrån ekonomiska basfakta framstår som mest välskötta. Bra går det också för Arvika Fastighets.

Samtliga företag redovisar plussiffror efter finansiella poster. Det är dock ett plus med små marginaler för stiftelsen Björkåsen i Storfors, Munkedalsbostäder och Eda Bostads. Alla tre gjorde mindre än en miljon i vinst och har vinstmarginaler på bara fyra-sex procent.

Björkåsen har dessutom låga sju procent i soliditet och ser därmed ut att kunna få det jobbigt när räntorna stiger.

Fakta: Bolagens ekonomi
Företag Resultat 2018 Vinstmarginal Soliditet Omsättning Resultat 2017
Arvika Fastighets AB 37,0 mkr 17 procent 15 procent 358,0 mkr 32,2 mkr
Eda Bostads 0,1 mkr 4 procent 18 procent 68,3 mkr -2.4 mkr
Filipstadsbostäder 1,3 mkr 7 procent 18 procent 37,9 mkr 0,5 mkr
Forshagabostäder 4,9 mkr 17 procent 14 procent 59,7 mkr 2,3 mkr
Grums Hyresbostäder 2,2 mkr 11 procent 11 procent 46,6 mkr 0,1 mkr
Hagforshem 1,5 mkr 7 procent 16 procent 41,3 mkr 1,7 mkr
Hammaröbostäder 3,4 mkr 24 procent 6 procent 61,0 mkr 2,3 mkr
KBAB, Karlstad 146,9 mkr 29 procent 32 procent 528,9 mkr 117,6 mkr
Kilsbostäder 7,9 mkr 24 procent 32 procent 85,1 mkr 8,1 mkr
Kristinehamnsbostäder 8,4 mkr 23 procent 22 procent 98,9 mkr 6,8 mkr
Sunne Fastighets 1,5 mkr 6 procent 8 procent 121,5 mkr 0,9 mkr
Säfflebostäder 8,3 mkr 7 procent 19 procent 171,4 mkr 7,8 mkr
Torsby Bostäder 12,9 mkr 20 procent 29 procent 79,1 mkr 7,1 mkr
Årjängs Bostads 2,2 mkr 15 procent 10 procent 68,4 mkr 4,9 mkr
Munkforsbostäder 0,4 mkr 6 procent 20 procent 15,2 mkr 0,3 mkr
St. Björkåsen, Storfors 0,6 mkr 4 procent 7 procent 29,8 mkr – 2,5 mkr
Totalt 239,5 mkr 14 procent 17 procent 1 871,1 mkr 187,2 mkr
Fakta: Så här har vi räknat

Resultatet är hämtat från raden efter finansnetto i resultaträkningen och är inte påverkat av skattemässiga bokslutsdispositioner.

Vinstmarginalen visar hur stor vinsten är i procent per omsatt krona när alla kostnader utom räntorna är betalda. Vi har räknat rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättningen. Modellen tar alltså inte hänsyn till hur verksamheten är finansierad.

Soliditeten visar hur stor andel i procent av tillgångarna som betalats med egna pengar. Resten är finansierat med lån. Vi har räknat eget kapital plus 78 procent av obeskattade reserver dividerat med tillgångarna.

Läs också Så plockar kommuner ut miljarder ur allmännyttan De lär känna Sverige med nål och tråd

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.