Annons

Omstritt Alftabygge nu stoppat

Ovanåker Bygget av hyreshus i Alfta är stoppat. Bygglovet för två nya hus på känslig kulturmark i centrum har överklagats. Nu är det upp till länsstyrelsen att avgöra om bygglov kan ges.

Meningen var att kommunala bostadsföretaget Aefab redan i december skulle börja bygga lägenheter på den centrala så kallades Swartztomten.

Satsningen beskrevs när bygglovet gavs som en historisk och viktig händelse för Alfta.

ANNONSTänk rätt när du står inför en ny fastighetsaffär

Bostadsbristen på orten är akut. Det saknas i dag hyresrätter för nyinflyttade och för äldre personer som bott färdigt i sina egna hus samtidigt som barnfamiljer som söker något större inte kan hitta några hus eftersom rotationen inte fungerar.

Men tomten som det varit meningen att de åtta lägenheterna skulle byggas på ligger inom riksintresse för kulturminnesvård och är därmed belagd med ett extra starkt skydd.

Hem & Hyra har här och här berättat om hur kontroversiell frågan blivit med bland annat oväntade utspel på sociala medier från både ja- och nej-lägren.

Läs ocksåHöghusen på Sjöryd i Hjo dröjer: "Inte ekonomiskt försvarbart"Wennergrens byggplaner på Sjöryd i Hjo läggs på is. "I dagsläget är det är inte ekonomiskt försvarbart", säger vd:n Erik Eriksson.

När frågan behandlades i Ovanåkers miljö- och byggnämnd valde en majoritet av politikerna att låta samhällsutvecklingen väga tyngre än kulturskyddet när de båda intressena, som framhålls i samma paragraf i plan- och bygglagen, ställdes mot varandra.

Annons

– Alfta får inte bli en fäbodvall. Vi måste vara noga med att bevara den kulturella miljön. Men vi får samtidigt inte ställa till så att det inte finns bostäder, sade tjänstgörande ordföranden Pär Johansson (M) efteråt.

Men nu är beslutet om bygglov överklagat av ett par som kallar sig själva för ”grannar” och av en person som bor i en annan del av kommunen.

Läs ocksåGränbybor hotades med uppsägning för sina uteplatser – hyresgästen Fatma: "Kränkande"Uteplatser i Gränby, Uppsala. Hyresgäster hotas med vräkning för partytält, staket, gammalt ogräs m m. Fatma Abu Sultan i halvfigur vänd något åt vänster framför några uteplatser, en rosa husfasad och en cykel- och gångväg omgiven av grönska.

I båda fallen hänvisas det till utlåtandet från den sakkunnige tjänstemannen från länsmuseet, byggnadsantikvarien Ulrika Olsson.

Hennes uppfattning var att Aefab i sin planering inte tagit tillräckligt stor hänsyn till områdets känsliga karaktär. Detta bland annat genom att rita in två lika stora hus i stället för att låta den ena byggnaden ”råda” över den andra.

Tjänstemännen vid Ovanåkers kommun var i beredningen inne på samma linje. Alltså utan att få medhåll av de politiska beslutsfattarna

– Tomten är byggbar. Men den stora frågan är hur byggnaderna anpassas till riksintresset, säger miljö- och byggchefen Åsa Törngren.

Annons

Hon konstaterar att bygglovet genom de båda överklagandena inte vinner laga kraft. Beslutet kan med andra ord inte verkställas.

– Nu är det upp till länsstyrelsen att säga sitt. Om någon är missnöjd med det beslutet går det att överklaga till mark- och miljödomstolen.

Aefab tvingas skjuta upp byggstarten, som skulle ha skett under de närmaste veckorna.

– Vi har lagt ned två års arbete på den här satsningen. Just nu är det för tidigt att börja prata om eventuella alternativ. Vi får avvakta och se vad länsstyrelsen kommer fram till innan vi bestämmer hur vi går vidare, säger en dämpad Mikael Reijer, Aefabs vd.    

Läs också Hyresgästen Karin: ”Vansinne att riva ut vacker originalinredning som hållit i 90 år!” De flyr missionshuset i Fritsla - "Lyhört, bullrigt och kallt" Så mycket vill värdarna i Aros-Gävle höja hyran med 2021

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.