Annons

Förslag: Du kan få hämta din post 200 meter bort: ”Det drabbar inte minst äldre”

Nyheter Postnord kan placera brevlådor 200 meter bort från bostaden. Brevinkast kan försvinna. Hyresgästföreningen vill stoppa förslaget och det är man inte ensam om. Förslaget får tuff kritik av tunga bostadsaktörer som menar att det innebär stora försämringar för hyresgäster.
Foto: Sveriges Allmännytta
Jörgen Mark-Nielsen, Sveriges Allmännytta, vill inte att förslaget blir verklighet.

– Genomför inte förslaget. Servicen blir sämre för hyresgäster och andra som bor i flerbostadshus, säger Jörgen Mark-Nielsen, samhällspolitisk chef på Sveriges Allmännytta som är intresseorganisation för 318 kommunala bostadsbolag.

Post- och telestyrelsen, PTS, har lagt fram ett förslag om ett nytt regelverk för postutdelningen. Anledningen är att postvanorna har förändrats och det behövs en större omställning med tydliga ramar. Brev har i stor omfattning ersatts av paket. Privatpersoner och företag handlar via nätet. Postnord – postoperatören med samhällsansvar- ska också bära sig ekonomiskt.

ANNONSGuide till hemförsäkringar
Postboxar kan bli större och kan flyttas utomhus, enligt förslaget.

Enligt förslaget ska Postnord kunna placera postlådor, postboxar eller liknande 200 meter från bostaden. Postanordningar samlas ihop så att Postnords bilar kommer åt på ett smidigt sätt. Brevinkast försvinner på sikt. Postanordningar behöver anpassas till en större storlek.

I torsdags den 6:e oktober gick remisstiden ut för 73 olika instanser. Kritiken från aktörerna på bostads- och hyresmarknaden är samstämmig och hård.

Svagare skydd för äldre

Sveriges Allmännytta skriver i sitt remissvar att det under en lång tid framöver kommer att fortsätta skickas viktiga brev, tidningar och tidskrifter. Att utdelning sker i brevlådor eller postboxar som finns i fastigheten borde vara huvudregeln. Det stämmer att den digitala kommunikationen ökar – men inte för alla. Det finns ett digitalt utanförskap, inte minst hos äldre.

Enligt förslaget ska förändringarna genomföras i ”samråd” med olika aktörer som postmottagare, fastighetsägare och andra berörda.
– Men det står ingenstans vad som händer om man inte kommer överens, det tolkar vi som att postoperatören har sista ordet, säger Jörgen Mark-Nielsen.

Idag har personer över 80 år rätt att få posten utdelad i brevinkast i lägenhetsdörren. Bestämmelsen finns inte med i den nya föreskriften utan ska regleras på annat sätt. Sveriges Allmännytta anser att detta blir ett svagare skydd för dessa personer.

Läs ocksåFamiljen var utan vatten i köket i 25 dagar – värden påstår att hyresgästerna har en gömd tvättmaskinEn man som tittar rakt fram. Ett vattenglas som fylls på.

Hyresgästföreningen avstyrker

Hyresgästföreningen är inne på samma spår.
– Vi avstyrker förslaget. Det drabbar inte minst äldre och personer med funktionsvariaton, säger Kenneth Berglund, utredare på Hyresgästföreningen.

Han jämför med att maximalt avstånd från entré till en p-plats för personer med funktionsvariation är kortare, detsamma gäller för att kasta restavfall.
– Och så kommer detta. Att man ska kunna behöva gå 200 meter för att hämta sin post.

Annons

Som det är skrivet nu är skyddet inte tillräcklig starkt, anser Hyresgästföreningen.
– Som vi ser det kan Postnord bli den som avgör vem som får och inte får rätt till post till sin bostad, och det kommer att bli svårare eftersom man måste ansöka om det. Det innebär att man dels måste veta att man kan ansöka, dels hur det ska gå till.

Läs ocksåHär delar hyresgästerna på allt utom säng – toaletten fick William att tvekaTvå unga män vid ett bord. Båda ser glada ut.

Hyresgästföreningen befarar också att kostnaden för nya postanordningar i slutändan läggs på hyresgästerna.

Anders Holmstig, vd Fastighetsägarna Sverige.

Fastighetsägarna Sverige, som är en medlemsorganisation för 15 000 privata hyresvärdar, tror det kan bli knepigt att förhandla med hyresgästerna om att få betalt för kostnaderna.
– Det blir sämre för hyresgästerna, så tror jag de flesta kommer att uppfatta det, och det ska man sen betala för. Det blir dubbelt negativt, säger Anders Holmestig, vd på Fastighetsägarna Sverige.

Fastighetsägarna avstyrker förslaget. Deras slutsats är att det måste klargöras vem som ska betala. Det är orimligt att lägga det på postmottagarna och fastighetsägarna.

Många frågor hos remissinstanserna

Hem & Hyra har tagit del av cirka 45 remissvar som kommit in till PTS. Andra röster i yttrandena är:

Sveriges kommuner och regioner, SKR, betonar att personer med särskilda behov behöver ett bättre skydd än det som finns i förslaget. De lyfter också säkerhetsaspekten om postutdelningen sker ett par hundra meter bort från bostaden, till exempel ökad risk för ID-kapningar.

Villaägarnas riksförbund avstyrker förslaget. De har frågat sina medlemmar vad de tycker om det och 89 procent anser att förslaget är dåligt.

Orust kommun efterlyser en djupare utredning. Frågor som behöver svar är till exempel: Behöver nya postanordningar köpas? Hur blir det med markarbetet? Kommuner ska upplåta mark, men om det är andra som äger den, vad händer då? Vidare lyfter de frågan vem som ska ha ansvaret för underhållet runt en anläggning som ska ta emot en större mängd paket. Det kan uppstå problem med emballage som inte får plats i vanliga soptunnor.

Citymail anser att det med förslaget skulle bli billigare att dela ut post samtidigt som servicenivån marginellt skulle blir sämre. Det öppnar upp för en bättre service och anpassar postutdelningen till dagens nya behov som e-handeln skapar. Vidare anser Citymail att föreskrifterna kan skärpas för att undvika att fastighetsägarna försvårar förändringar. De föreslår att det tydlig framgår att det inte behövs samtycke om samrådet gått till på rätt sätt.

Annons

Riksbyggen avslår förslaget och menar att det ”skulle innebära en kraftfull försämrad service för de boende”.

Försvarsmakten har inga synpunkter.

Stockholms stad ställer sig i huvudsak positiv till förslaget.

HSB avstyrker förslaget och menar att det ”innebär att 97 procent av landets hushåll kan få en försämrad servicenivå och dessutom få betala för investeringarna.”

Bostadsrätterna avstyrker förslaget och tror bland annat att det kan vara dåligt för demokratin. En flytt av  postanordningar kan minska viljan att hämta sin post och därmed samhällsinformation, prenumerera på tidskrifter och i viss mån dagstidningar.

Boverket tillstyrker förslaget och informerar om Boverkets byggregler om tillgänglighet. Bland annat finns ett allmänt råd om max 25 meter till förvaringsutrymmen och tvättstugor för personer med nedsatt rörelseförmåga.

Fördjupning:
Brevinkasten försvinner – så här kan nya postregler påverka hyresgäster
Peter har varit utan post i fyra månader – har hamnat mitt i skottlinjen mellan värden och Postnord

Fakta: Fakta/ Postnord

Enligt Postlagen ska det finns en så kallas samhällsomfattande posttjänst för hela landet och som garanterar att alla kan få och skicka post och paket under 20 kilo. Tjänsten ska bära sig själv ekonomiskt. Idag är det Postnord som har den posttjänsten och det är Post- och telestyrelsens allmänna råd för postutdelning som styr hur Postnord ska bedriva sin verksamhet. Nuvarande allmänna råd, ska enligt förslaget, ersättas av dessa nya föreskrifter och allmänna råd.

Läs också Så renoverades lokalen för 50 000 kronor - ljudisolering viktigt Därför vänds hyrorna upp och ner i unikt höghus: "Skandal" Så lockar hyresvärdar med rabatt på hyran - Alexandra betalar mer än grannen

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.