Annons

Prognosen för Skånes nya klimat – välkommen till Tyskland

Skåne Mindre snö, mer regn och ökad risk för översvämningar också på vintern. Men också längre växtperioder. Så här kan Sveriges nya klimat bli.
Foto: Petra Martinsson/Pixabay

Den globala uppvärmningen förändrar klimatet på olika sätt. Det ställer krav på fastighetsägare och andra att anpassa sig till en ny verklighet. Enligt Hem & Hyras kartläggning har bara de kommunala bostadsbolagen i Skåne och Halland över 20 000 hyreslägenheter som ligger i riskzoner för översvämningar när skyfallen väntas bli vanligare. Totalt pekar Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ut 25 områden i framför allt södra Sverige som extra känsliga. Därtill måste hela Sverige förbereda sig för fler och längre värmeböljor.

När Naturvårdsverket listar vad effekterna av klimatförändringarna blir är högre temperaturer med på listan. Medeltemperaturen behöver bara öka med en grad för att Skåne ska få samma klimat som centrala Tyskland har idag.

ANNONSGuide till hemförsäkringar
Förändringarna redan här

Förändringarna ligger inte långt fram i tiden.
– Vi kan tydligt observera att Sveriges medeltemperaturen har höjts med 1,7 grader sedan slutet av 1880-talet och nederbörden har ökat med 10-15 procent, säger Gustav Strandberg klimatforskare på SMHI.

Liknelsen att det skånska klimatet blir som i Tyskland tycker han är bra för att visa vilken skillnad en grad faktiskt kan göra men han menar att klimat är komplicerat och handlar inte bara om temperaturer. Så det är inte självklart att länder med samma temperaturer får samma klimat med till exempel regn och soltimmar.

Gustav Strandberg, klimatforskare vid SMHI.

Hur mycket Sveriges klimat kommer att förändras beror på hur mycket koldioxid och andra växthusgaser som släpps ut. Enligt forskningen kommer ett förändrat framtida klimat i Sverige att innebära att nederbörden generellt ökar under hösten vintern och våren, mest i landets norra och västra delar. Perioder med intensiv nederbörd ökar.

Annons
  • Vintrarna blir blötare och snösäsongen kortare. Somrarna blir varmare och vid torka förutspås perioderna bli längre och allvarligare. Detsamma med regn, blöta somrar tros bli ännu blötare.
  • Temperaturzonerna flyttar norrut och växtperiodens längd blir längre.
  • Havsnivån höjs vid kusterna upp till ungefär Stockholm. Norr om huvudstaden kompenserar en landhöjning.
Positiva förändringar

En del av förändringarna kan bli positiva till för exempel för jord- och skogsbruk. Negativa effekter är ökade översvämningsrisker också på vintrarna, nya skadeinsekter, svårhanterliga värmeböljor, ekosystem som rubbas och kusterosion (havet äter upp stränderna) i bland annat Skåne och Halland. Den kanske största negativa effekten är att globalt kan klimatförändringarna på sina håll få katastrofala följder och hela världen kommer att påverkas på olika sätt som ekonomiskt och med ökade flyktingströmmar.

”Dit är vi trots allt inte på väg”

Hur stora förändringarna blir beror på hur utsläppen begränsas. Skulle utsläppen inte begränsas utan fortsätta öka har havet vid sekelskiftet troligtvis höjts med minst en meter, temperaturen i Sverige har ökat med 4-6 grader och nederbörden har ökat med 10-40 procent.
– Scenariot bygger dock på att utsläppen ökar väldigt mycket. Dit är vi trots allt inte på väg. Världspolitiken har ambitionen att minska utsläppen. Scenariot visar dock att hit kan vi komma, kanske hamnar vi någonstans mittemellan, säger Gustav Strandberg.

Läs vidare

Johanna kände hur mattan blev blöt – fick fly översvämningen

Annons

20 000 lägenheter i hus som hotas av översvämning – här är du extra utsatt

 

Läs ocksåDärför är 30 grader farligt i Sverige och inte i Italien
Hyresgästerna och klimatkrisen
Läs också Ditt hem blir en bastu - så slår framtidens värmeböljor Ingrid i Gottsunda fick besök av EU-projekt – så vill Uppsalahem minska sitt klimatavtryck Här planeras ny stadsdel – mitt i rödmarkerade riskzonen för skred Hårdare krav vid bostadsbyggen: Nya skred måste förhindras

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.