Annons

Så klarar kommunerna bosättningslagen

Nyheter I år ska landets kommuner ta emot 23 600 nyanlända enligt bosättningslagen. Efter ett halvår har 43 procent av dem kunnat flytta. Hem & Hyras karta visar hur långt varje kommun har kommit – och hur de får fram bostäder.

Bosättningslagen innebär att kommunerna är skyldiga att ordna mottagning och bostäder åt ett visst antal nyanlända med uppehållstillstånd, som väntar på Migrationsverkets boenden.

Det skiljer sig mycket åt hur kommunerna klarar av det. Vid halvårsskiftet hade ett 20-tal kommuner fortfarande inte har tagit emot alla som anvisades dit under 2016. Läs mer om det här.

ANNONSSmarta tips för att hyra ut din bostad enklare

När det gäller årets anvisningar har hälften av kommunerna mer än hälften kvar och särskilt trögt går det i storstadsområdena.

Den främsta bromsklossen är bristen på bostäder. Bara var tionde kommun har balans på bostadsmarknaden för nyanlända. De allra flesta har ett generellt underskott, enligt Boverkets bostadsmarknadsenkät som besvarades i början av året.

Det finns också specifik brist på såväl stora som små lägenheter och bostäder med rimlig hyresnivå. Nästan var fjärde kommun uppger att bristen beror på att hyresvärdarna ställer krav på inkomst eller anställning som utesluter många nyanlända.

Annons
Läs ocksåNyanlända skickas till kommuner utan ordnad bostadHyresgästen hämtade nyanlända på Malmö C och lät dem bo tillfälligt hos honom. Hyresvärden menade att det handlade om otillåten andrahandsuthyrning och sade upp honom.

Kommunerna har också svarat på hur de arbetar med att se till att det finns bostäder för dem som anvisas dit. De flesta – 89 procent – uppger att man får lägenheter av det kommunala bostadsbolaget. I 69 procent finns också ett samarbete med privata hyresvärd eller så tar man kontakt med dem vid behov.

Allt fler kommuner köper dessutom enstaka bostäder. 52 kommuner – 18 procent – svarar att de äger bostadsrätter eller villor som de sedan kan hyra ut till nyanlända. Det är mer än en fördubbling jämfört med 2016.

Det har också varit en kraftig ökning av blockförhyrning, då kommunen tecknar hyresavtal för flera lägenheter som de sedan hyr ut i andra hand till nyanlända. Bara 13 kommuner nämner att de bygger tillfälliga modulhus.

Läs ocksåKommun nobbar nyanlända – slipper straff

Hem & Hyra har sammanställt bostadsmarknadsenkäten och Migrationsverkets statistik i en karta. Här kan du se hur din kommun klarar sina anvisningar och på vilka olika sätt man löser bostadsfrågan. Öppna hela kartan i ett eget fönster här.

Grönt = har tagit emot minst hälften av 2017 års kommuntal (det antal nyanlända som den kommunen ska ta emot enligt bosättningslagen). Gult = har tagit emot 25 till 49 procent. Rött = har tagit emot mindre än 25 procent. Vitt = ingen uppgift från Migrationsverket. Källor: Boverkets bostadsmarknadsenkät 2017 och Migrationsverket. Bearbetat av Hem & Hyra.

Annons

Fortfarande väntar cirka 10 000 nyanlända med uppehållstillstånd på Migrationsverkets boenden. I genomsnitt får de vänta i sex månader, trots att bosättningsprocessen ska ta högst 2,5 månad.

Det absolut vanligaste är ändå att man bosätter sig på egen hand där de kan få tag i någon form av bostad – ofta inneboende hos släkt eller landsmän i ett fåtal kommuner.

 

Läs också Så hanterar kommunerna krisen Fyra av tio klarar inte bosättningslagen Ställ inte bostadslösa mot varandra

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.