Annons

Så skyddas du om lägenheten brinner – detta säger nya lagen

Nyheter Den vars lägenhet brinner kommer inte längre att automatisk bli bostadslös. En ny lag som riksdagen klubbade under torsdagen ska skydda hyresgäster och tvinga värden att erbjuda en ny hyreslägenhet till drabbade.
Foto: Getty Images / Pixabay / Montage

Om din lägenhet brinner upp, blir du också av med ditt kontrakt. Det är upp till hyresvärden att avgöra om du ska erbjudas nytt boende. Så har det länge fungerat för svenska hyresgäster som därmed inte bara förlorat sina ägodelar utan även riskerat att bli bostadslösa.

Bara tidigare denna vecka fick tio hushåll i Osby just det beskedet, vilket Hem & Hyra skrivit om. Det spelar i det läget ingen roll vad som orsakat branden, som hyresgäst kan du vara helt oskyldig, kontraktet brinner ändå upp.

Nytt hyreskontrakt när lägenheten förstörs

I många fall hjälper hyresvärdar hyresgäster i dessa lägen med ett nytt lägenhetserbjudande, men från och med 1 januari 2022 kommer det inte längre att bygga på frivillighet från hyresvärdens sida. Det är en nu en lagstadgad rättighet som hyresgäster har. Det beslutade riksdagen på torsdagen.

Om lägenheten förstörs så har hyresgästen rätt att bli erbjuden ett nytt hyresavtal när en lägenhet blir tillgänglig. Det erbjudandet kan gälla både den tidigare förstörda lägenhet i återställt skick eller en likvärdig lägenhet.

Rätt till hjälp i hyresnämnden

Det kommer att vara möjligt att vända sig till hyresnämnden för att ”tvinga” hyresvärden att erbjuda ett nytt hyreskontrakt och den hyresvärd som då vägrar kan tvingas betala vite. Hyresnämnden kan då ange vilka krav som ska uppfyllas för att lägenheten ska anses vara likvärdig.

Hyresnämnden kan också, på hyresgästens begäran, förbjuda hyresvärden från att erbjuda en lägenhet till någon annan hyresgäst medan tvisten pågår i hyresnämnden. Även här kan det leda till böter för hyresvärden om den agerar annorlunda.

Gäller befintliga kontrakt men inte gamla bränder

Enligt propositionen ska den nya lagen gälla även för hyresavtal som skrivits före det att lagen börjar gälla den 1 januari 2022. Däremot är lagstiftningen inte tillämplig om lägenheten förstörts tidigare än det datumet.

Då riskerar hyresgästen bli av med kontraktet

Om hyresgästen själv orsakat branden är situationen en annan, oavsett om lägenheten totalförstörts eller inte. Det finns en risk att bli uppsagd och tvingas flytta om en hyresgäst allvarligt åsidosätter sina skyldigheter. De exakta gränserna är otydliga men exempel där hyresavtal sagts upp är efter cigarettrökning och levande ljus.

Inget stärkt skydd vid renovering

Riksdagen tog även ställning till tre andra förslag med syfte att stärka skyddet för hyresgäster. Vad gäller en långsammare infasning av hyreshöjning vid renovering blev riksdagens besked negativt.

Ett annat förslag handlade om att den som hyr ut sin bostadsrätt inte ska få säga upp ett kontrakt i förtid, även det röstades ner.

Däremot skärps lagen kring vilka åtgärder som kan sättas in mot hyresvärdar som missköter sig.

Fakta: Så här lyder nya lagen

Om hyresavtalet förfaller på grund av att lägenheten blir så förstörd att den inte kan användas som bostad har hyresgästen, om det är skäligt, rätt att bli erbjuden ett nytt hyresavtal när en lägenhet blir tillgänglig för upplåtelse. Hyresvärden ansvarar för att hyresgästen erbjuds ett sådant avtal. Erbjudandet ska avse den förstörda lägenheten i återställt skick eller en annan likvärdig lägenhet. 

Om hyresgästen vill bli erbjuden ett nytt hyresavtal ska han eller hon inom tre månader från det att avtalet förföll lämna ett meddelande till hyresvärden om detta. Om hyresgästen inte godtar ett erbjudande enligt första stycket upphör hans eller hennes rätt till ett nytt hyresavtal. 


Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.