HemHyra.se använder sig, precis som flertalet andra webbplatser, av cookies för att förbättra servicen för er besökare. Läs mer om Cookies

Salems kommun: vi betalar inte tillbaka några hyror

Salem Hyresgästföreningen och Salems kommun tvistar om återbetalning av hyran. Hyresgästföreningen menar att kommunen gjort fel och borde betala tillbaka hyreshöjningar som tagits ut. Men kommunen vägrar.
Foto: Kenneth Samuelsson
Mats Bergström, kommundirektör i Salem och Jonas Fink Öhlmer, förhandlingsjurist på Hyresgästföreningen har olika åsikter om hyresgästerna ska få tillbaka hyra.

Bakgrunden till tvisten mellan Salems kommun och Hyresgästföreningen är ett beslut i hyresnämnden före jul. Nämnden slog fast att sex fastigheter som Salems kommun hyrt ut till seniorer inte omfattades av en förhandlingsordning, som är grunden för att förhandla hyror med Hyresgästföreningen.

Därefter gick Jonas Fink Öhlmer, förhandlingsjurist på Hyresgästföreningen region Stockholm, ut och menade att eftersom lägenheterna inte omfattades av förhandlingsordningen var hyreshöjningarna, som kommunen förhandlat med Hyresgästföreningen, ogiltiga och stred mot hyreslagen.

Läs ocksåHundratals hyresgäster i Salem kan få hyra tillbaka

Därmed har hyresgästerna goda chanser att få tillbaka höjningarna, menade Jonas Fink Öhlmer. Men Salems kommun höll inte med och kallade Hyresgästföreningens pressmeddelande för spekulativt.

Mats Bergström, kommundirektör i Salems kommun, du hävdar att Hyresgästföreningen sysslar med onödiga spekulationer när det gäller återbetalning av hyror, vad menar du med det?

– Salems kommun menar att hyrorna ligger på en skälig nivå, och att en bruksvärdesprövning av dem i Hyresnämnden inte skulle påvisa att det är oskäliga nivåer som skulle föranleda en sänkning av dem eller återbetalningar. Därmed anser Salems kommun att Hyresgästföreningen förespeglar hyresgästerna en möjlighet till återbetalning som inte är sannolik, skriver han i ett mejl.

Läs ocksåKolla din "Attefallshyra" - okända regeln kan sänka den

Hur många hyresgäster omfattas av de aktuella förhandlingarna och hyreshöjningarna i de sex fastigheter som hyresnämnden slår fast inte omfattas av förhandlingsordningen?

– 110 bostäder varav 105 är äldreboenden och 5 LSS-boenden.

Finns det en förhandlingsklausul i kontrakten? Om inte från när togs den bort?

Läs ocksåHan tog den "omöjliga" hyresstriden – och vann

– Det finns inte någon förhandlingsklausul i kontrakten. Vi känner inte till att det funnits tidigare och vi har heller inte något årtal för när den eventuellt har tagits bort.

Varför och på vems initiativ sades förhandlingsordningen upp i mars 2017?

– Salems kommun sade upp förhandlingsordningen i december 2016 till upphörande sista mars 2017. Orsaken var att den endast omfattade fastigheter som inte längre är i kommunens ägo eller som inte längre används för boende.

Hyresnämnden slog fast att de sex fastigheterna inte omfattas av förhandlingsordningen. Något som ni också hävdar. Varför har ni då fortsatt förhandla hyror och teckna överenskommelser med Hyresgästföreningen?

– Från Salems kommun finns det i dag inte någon kvar i organisationen som kan beskriva hur de tidigare förhandlingarna genomfördes. Den mest troliga förklaringen är att parterna agerat i tron att förhandlingsordningen varit tillämplig.

Med tanke på att det saknas en förhandlingsordning så menar Hyresgästföreningen att höjningarna och förhandlingsöverenskommelserna som tecknats är ogiltiga och att hyresgästerna därför med stor sannolikhet har rätt till återbetalning, kommentar?

– Salems kommun menar att hyrorna ligger på en skälig nivå och att en eventuell bruksvärdesprövning av dem i Hyresnämnden inte skulle visa att det föreligger några oskäliga hyror som skulle utgöra någon grund för återbetalning, samt att hyrorna är kommunicerade och accepterade av hyresgästerna.

Kommer ni att betala tillbaka hyra till hyresgästerna?

– Salems kommun kommer inte återbetala några hyror eftersom kommunen anser att hyresnivåerna är skäliga och att vi har ett giltigt hyresavtal med hyresgästerna.

Jonas Fink Ölmer, jurist på Hyresgästföreningen region Stockholm, håller inte med om att det är spekulativt att säga att hyresgästerna i Salem troligen har rätt till återbetalning av hyra.
– Det är en sannolikhetsbedömning och inte spekulativt. Det är mer som talar för att de har rätt till återbetalning av hyra än emot eftersom Salems kommun inte har följt hyreslagen, säger han.

Vad tycker du om att kommunen inte betalar tillbaka hyran till hyresgästerna?
– Jag tycker de borde göra det, hyresgästerna bör kompenseras eftersom Salems kommun har gjort fel enligt hyreslagen.

Läs också Spelberoendet förstörde hans liv Skuldsanering ökar i Jönköping och Kalmar

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.