Annons

Segregerad stad

Borlänge Efter en lugn inledning på sommaren brann ett dussin bilar, förråd och sophus igen i början av augusti i Borlänge. Hem & Hyra besökte en av Sveriges mest segregerade kommuner.
Borlänge är en av Sveriges mest segregerade kommuner. Efter en ganska lugn sommar brann ett dussin bilar både i Jakobsgårdarna och på Tjärna Ängar i början av augusti. Foto: HENRIK HANSSON, Kaynan Saalah Sahid berättar att han trivs på Tjärna Ängar. Foto: HENRIK HANSSON, Elisabeth Finngärds vill gärna flytta från Tjärna Ängar, men vart!? Foto: HENRIK HANSSON

Totalt har 25 bilar brunnit sedan i våras och sommaren som började lugnt avslutades med en månad med flera bränder både på Tjärna Ängar och i Jakobsgårdarna. Efter de senaste bränderna poängterade Ahmed Abdiqadir, som miste sin semesterpackade bil, hur tacksam han var för att räddningstjänsten snabbt var på plats. Tidigare har räddningspersonal och polis blivit utsatta för stenkastning, men inte denna gång.

När Hem & Hyra besöker Tjärna Ängar möter vi Kaynan Saalah Sahid på par­keringen vid Kornstigen. Han är be­kym­rad. Nån­ting un­der huven till hans bil är inte som det ska, vad kan det vara?

ANNONSFörsäkringsguiden.se: Din jämförelsetjänst för försäkringar

En av Tuna­byg­gens och kom­munens åt­gärder för att för­hindra att fler bilar brinner i om­rå­det är att ta be­talt för de ti­digare avgiftsfria par­ker­ings­platserna. Tanken är att man då kan frakta bort bilar som är skrot och att man får mer ordning på vilka som äger bilarna. Kaynan ser inte av­giften som nå­got pro­blem:

– Nej, det gör in­gen­ting, det är ju bara 60 kro­nor.
Kaynan har nyss kommit hem från sitt jobb på en för­sko­la. Han trivs på Tjärna Ängar, det är bra, säger han och stänger motorhuven. Miss­ljudet får han ta itu med en an­nan dag.

På an­dra si­dan Kornstigen ligger od­lings­lotter. De vi möter där trivs inte på Tjärna Ängar, inte läng­re. Nesime Allak för­klarar:

Annons
Läs ocksåVar du bor avgör om du idrottar: ”Krävs sex gånger så mycket i utsatta områden”Björn Eriksson, Riksidrottsförbundets ordförande, och Sam Sejdi, Sjöbo i Borås.

– Min fa­milj kom hit på nit­tio­talet från Tur­ki­et och vi har valt att för­söka in­te­grera oss. Men alla som bor här vill inte det så vi ska flytta till hus näs­ta år. Det är bätt­re när det är blan­dat. Det bor för få svenskar på Tjärna Ängar nu.

Det är inte många människor vi möter, många är nog hemma och förbereder middagen och vädret är inte riktigt lekvänligt. Kloc­kan är sex och Eli­sa­beth Finngärds är på väg till Hem­köp.  Hon tillhör den minoritet, 20 procent, av de boende på Tjärna Ängar som är födda i Sverige eller övriga Norden.

Hon går inte ut efter klockan sju läng­re. Långpromenaden med hunden gör hon på dagtid numera.
– Nej, jag törs inte gå ut på kvällarna som det är nu. Jag skulle vilja flytta men jag har barnen här och det finns ju inga an­dra lä­gen­heter här i Borlänge.

Läs ocksåHär jobbar lokalbefolkningen stenhårt för att undvika polisens lista: ”Idrott kan vända trenden”Mattias Gabro från idrottsföreningen GIF Borås hjälper Sam Sejdi och Jac Backelin att spänna upp pingisnätet i Sjöbohallen.

Under sommaren har flera krismöten hållits med representanter från bostadsföretaget Tunabyggen, räddningstjänsten, polisen och kommunen. Hyresgästföreningen har också varit representerade.

Annons

Läs nyhetsartikeln om augustibränderna här.

Läs nyhetsartikeln om regeringens förslag till hur bilbränder ska stoppas här.

Fakta: Segregerad stad

Bor­länge är just nu den tredje mest seg­re­gerade kom­munen i landet en­ligt en sam­man­ställning i tid­ningen Dagens Sam­häl­le.
På Tjärna Ängar är 20 pro­cent av de knappt 4 000 män­ni­skor som bor där födda i Sve­ri­ge el­ler öv­riga Norden. 30 pro­cent är födda i So­ma­lia. De öv­riga kommer från sam­man­lagt ett fem­tio­tal olika länder.
En fjär­de­del av dem som bor på Tjärna Ängar i dag är un­der 15 år.

Läs också Forskaren om bilden av Gottsunda: "Viktigt med flera olika slags berättelser" Tanums Bostäders försäljningsplaner läggs på is I Växthuskafét frodas både blommor och integration

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.