Annons

Sex av tio barn med utländsk bakgrund bor i hyresrätt

Nyheter Varifrån föräldrarna härstammar spelar stor roll för vilken boendeform barnen växer upp i. 69 procent av barnen med svensk bakgrund bor i villa eller radhus, jämfört med 24 procent av barnen med utländsk bakgrund.

De flesta barn i Sverige växer upp i villa eller radhus. Totalt sett rör det sig om 57 procent av alla barn under 18 år som ännu inte flyttat hemifrån. 28 procent av barnen bor i sin tur i ett hyrt boende och 14 procent i bostadsrätt.

Det visar en färsk undersökning från SCB, som baserar sig på 2019 års statistik.

ANNONSSmarta tips för att hyra ut din bostad enklare

Allra störst är chansen att barnen bor i småhus om de har föräldrar som lever ihop. I denna grupp – ”kärnfamiljen” – är villa eller radhus boendeformen för 60 procent, medan barn med en ensamstående förälder oftast bor i hyresrätt.

Om man sorterar statistiken efter vilket land föräldrarna härstammar från framträder en helt annan nyans av verkligheten. I gruppen barn med utländsk bakgrund bor i stället nära sex av tio i en hyresrätt, visar undersökningen.

Totalt sett bor 69 procent av barnen med svensk bakgrund i villa eller radhus, jämfört med blott 24 procent av barn med utländsk bakgrund.

Annons
Läs ocksåGav sken av att hyran på äldreboende var förhandlad – stiftelse svarar på kritiken
Källa: SCB

Hyresgästföreningens förbundsordförande Marie Linder är inte överraskad av siffrorna.

– Hyresrätten är en upplåtelseform som inte kräver några stora ekonomiska besparingar. Har man inget stort sparkapital är hyresrätten ofta den bästa möjligheten. Men vi vet också att de som bor i hyresrätt också är de mest trångbodda.

Även SCB konstaterar att familjens ekonomiska förutsättningar ofta är en förklaring till vilken boendetyp barnen bor i.

Läs ocksåHyresgästföreningen höjer avgiften för att förhandla: ”Vi hoppas på förståelse”Erik Elmgren, Hyresgästföreningen,

Ensamstående föräldrar och föräldrar som är födda utomlands har generellt sett en lägre inkomstnivå och bor i högre grad i hyresrätt, medan familjer med högre inkomstnivå oftast bor i småhus med äganderätt.

Det finns emellertid ett stort problem med snedfördelningen, påpekar Marie Linder. Att bo i hyresrätt är ofta dyrt.

Annons

– Vi har under lång tid sett att människor i hyresrätt använder klart störst del av sin disponibla inkomst för att täcka sina boendekostnader, samtidigt som det finns en övervikt av människor med låga inkomster. Det här visar på behovet att bygga hyresbostäder för människor med olika inkomst.

I genomsnitt har barn i Sverige 28 kvadratmeter bostadsyta att förfoga över för egen del. För barn som bor i småhus är snittytan 32 kvadratmeter, jämfört med 21 kvadratmeter för barn som bor i hyresrätt.

Botkyrka, Stockholm, Sundbyberg och Solna är de kommuner med minst bostadsyta per person.

Fakta: Det betyder begreppen

Utländsk bakgrund: Person som antingen är utrikes född, eller är född i Sverige och har två utrikes födda föräldrar.

Svensk bakgrund: En person med svensk bakgrund är född i Sverige och har minst en förälder som är född i Sverige.

Källa: SCB

Läs också Snackkafét knyter samman grannarna - "Språket är nyckeln till allt" Hyresgästföreningen hoppar av evenemang runt Eurovision – ”Glädjen borta” Tom bor i möglet - har väntat drygt ett år på hjälp från Hyresgästföreningen

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.