HemHyra.se använder sig, precis som flertalet andra webbplatser, av cookies för att förbättra servicen för er besökare. Läs mer om Cookies

Sexbarnspappa missade hyran efter skilsmässa – familjen sägs upp

Nyheter Corona har lett till färre vräkningar och hyresvärdar som är villiga att skriva avbetalningsplaner. Men det hjälper inte sexbarnspappan i Göteborg. Efter flera sena hyror sägs kontraktet nu upp.
Foto: stevanovicigor / Istock

I en lägenhet på fem rum bor sexbarnspappan sedan 12 år tillbaka. Sedan en tid är han ensamstående och fyra av barnen är minderåriga. Enligt ett beslut från hyresnämnden tidigare i år måste han och barnen flytta från lägenheten. Hovrätten har nu granskat ärendet och beslutat samma sak.

Anledningen är en hyresskuld, som enligt handlingarna nu ligger på 40 664 kronor. Ärendet är i juridisk mening rätt så enkelt. Att betala hyrorna är den viktigaste förpliktelse du har som hyresgäst. Ändå sticker ärendet ut.

Läs ocksåTidigare ordförande i lokal hyresgästförening sägs upp

Hyresvärden är varken ett privat eller kommunalt bostadsbolag. Det är istället Göteborgs kommuns fastighetsnämnd som direkt hyrt ut lägenheten till familjen. En hyresvärd vars uppdrag är att undvika hemlöshet och att jobba vräkningsförebyggande.

Hyresgästen i sin tur är en småbarnsfamilj, som länge bott i lägenheten och först de senare åren slarvat med hyrorna. Enligt handlingarna från hyresnämnden beror det på att pappan legat i skilsmässa och fått problem med sitt försörjningsstöd. Hyrorna under 2019 betalades konsekvent sent, och hyrorna för januari, april, maj och juni 2020 är obetalda.

Själv har hyresgästen hävdat att han nu har möjlighet att betala av hyresskulden med en halv månadshyra varje månad. Men det har inte varit tillräckligt.

Läs ocksåHemmabyggare orsakade skador för en halv miljon kronorFrån hyresvärdens låsta teknikutrymme fanns en uppbruten öppning som ledde rakt in i hyresgästens hall.

– Det jag kan reagera över är att man inte lyckas nå en överenskommelse, säger Ellinor Rapp, jurist vid Hyresgästföreningen i Göteborg. Hyresgästföreningen har inte hanterat ärendet (enligt handlingarna tycks hyresgästen inte ha haft något juridiskt ombud med sig) men hon har läst beslutet från hyresnämnd och hovrätt.

– Med tanke på att Göteborgs kommun är hyresvärd och med tanke på att det är en ensamstående person som har underåriga barn som inte har någonstans att bo, det går inte att hitta bara sådär, så kan jag tycka att det är något man reagerar på.Hon betonar hur viktigt det är att betala sin hyra och att det är svårt att bedöma ärendet utan att veta hela bakgrunden, men med tanke på det som framgår i beslutet beklagar hon att Hyresgästföreningen inte varit inblandade och att omständigheterna är sådana man borde ta särskild hänsyn till.

– Det som vi försöker trycka på är att det är viktigt att se att alla kan råka ut för saker i livet som gör att man av olika anledningar får problem och hamnar i betalningsdröjsmål. Men om man då lyckas lösa det och får rätt hjälp och stöd, så är det viktigt att se på prognosen framåt. Det är klart att man inte kan missköta sig hur mycket som helst, men det gynnar inte någon att en familj med sex barn blir bostadslös, säger Ellinor Rapp.

Läs ocksåNu vågar Anastasiia bjuda hem sonens kompisar igen

Thomas Martinsson är enhetschef vid fastighetskontoret på Göteborgs kommun. Även han beklagar hur denna historia avslutats när Hem & Hyra ringer honom.

– Jag kan säga att både i min roll som tjänsteperson och som privatperson så tycker jag att det är ett misslyckande, både för oss och för familjen. Vi vill inte hamna här med något hushåll, inte med vuxenhushåll heller. Men vi har ett särskilt uppdrag och en ambition att inte hamna där med barnfamiljer, säger han.

– Utan att säga något specifikt om detta fall men i vissa ärenden när vi uttömt alla andra möjligheter så hamnar vi ändå i att vi måste gå denna vägen. Men då har vi inte klarat vårt gemensamma uppdrag och inte familjen heller med det stöd de fått och det är bara att beklaga.

Han kan inte uttala sig om det enskilda fallet och vad som har hänt just där. Men det normala när kommunen står som hyresvärd är att hushållet fått sitt kontrakt på remiss och då är socialtjänsten inkopplad under hela hyrestiden. Fastighetsnämndens uppdrag är att undvika avhysningar så mycket det går och att jobba vräkningsförebyggande.

Hem & Hyra har tidigare rapporterat om hur coronapandemin minskat antalet vräkningar hos Kronofogden. Fler hyresvärdar tycks avvakta med att lämna över sina ärenden dit under pågående ekonomisk osäkerhet. Enligt Thomas Martinsson har corona inte påverkat hur Göteborgs kommun hanterar sina avhysningar.

– Det har inte i sig självt gjort att vi avstår från avhysningar i den mån vi gör sådana. Däremot har det varit en aspekt vad gäller hushåll som har svårt att betala sin hyra och tidvis behöver gå över i försörjningsstöd. Då har vi haft större öppenhet för att det kan bli förseningar med hyresinbetalningar.

För sexbarnsfamiljen kommer processen nu troligtvis att fortsätta.

– Det vi alltid gör när en avhysning av barnfamilj äger rum, vilket är väldigt ovanligt, är att vi bjuder in socialtjänsten som finns med i ärendet. Vi bjuder också in fastighetsägaren och kronofogden för att se om vi kan göra något som minskar risken för att barn behöver finnas med vid avhysningen. Vi stoppar inte processen vanligtvis, men för barnfamiljer bjuder vi in till ett sådant särskilt möte. Ingen vill hamna här egentligen.

I Hyresnämden var det en av två ledamöter som reserverade sig mot beslutet. Så här skriver han i sin reservation:

“Med hänsyn tagen till det långa hyresförhållandet, den osedvanligt höga hyran – i dag 13 000 kronor per månad, familjens sex barn och till synes i övrigt klanderfria boende samt den svåra bostadsbristen i Göteborg anser jag att fastighetsägaren får tåla – satt i sitt sammanhang – att den måttliga hyresskulden regleras månadsvis i efterskott.”

Läs också Vägrade öppna dörren för hantverkarna – därför kan kvinnan förlora sitt hem Från hot till Kronofogden – då kan du bli vräkt och så går det till

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.