Annons

Sju av tio svenskar vill att politiker fokuserar mer på bostäder

Nyheter Politikerna har felprioriterat bostadsfrågan. Mer än 70 procent av svenskarna vill se ökat fokus på den dåligt fungerande bostadsmarknaden, visar en undersökning från Stockholms handelskammare. Mest nöjda med dagens bostadspolitik är örebroare – och kristdemokrater.
Bränsleceller ska förse sex hus i Vårgårda med el och värme.

Resultatet från drygt 3 000 enkätsvar i en undersökning från Stockholms handelskammare talar sitt tydliga språk. Makthavarna har inte tagit problemen på Sveriges bostadsmarknad på tillräckligt stort allvar – och nu vill folk se förändring.

Av de tillfrågade svarar 70,1 procent att politikerna borde prioritera bostadsfrågan högre än vad den görs i dag. Bara drygt var femte svensk tycker att bostadspolitiken ligger på rätt nivå i dag, och knappt var trettonde person tycker att politikerna redan fokuserar för mycket på bostadsfrågor.

ANNONSGuide till hemförsäkringar

Daniella Waldfogel, näringspolitisk expert på Stockholms handelskammare, vill se krafttag för att det byggs fler bostäder i olika prislägen samt att man ökar rörligheten på bostadsmarknaden.

– Det är uppenbart att människor upplever att problemen med dagens bostadsmarknad är stora, att politikerna inte har tagit tillräckligt ansvar och att bostadsfrågan måste få högre prioritet.

Annons

Hem & Hyra har tagit del av rapporten i sin helhet och studerat den länsvis. Resultatet visar att viljan om en mer ambitiös bostadspolitik är stor i alla landets hörn. I Stockholm vill närmare 73 procent av invånarna ha ökat fokus på hur man ska lösa problemen på bostadsmarknaden, medan motsvarande andel i Västra Götaland är 75,5 och i Skåne 64,2.

Läs ocksåTrädgårdsexperten John Tizzard: "Gräsmatta vid hyreshuset räcker inte längre"John Tizzard, trädgårdsarkitekt.

– I de största städerna, och framför allt i Stockholm, kan vi se en särproblematik med stor bostadsbrist, låg rörlighet, inlåsningseffekter och en marknad som har blivit väldigt oförutsägbar. Vi hoppas att man efter valet tar ett samlat helhetsgrepp om bostadsfrågan och når blocköverskridande överenskommelser, säger Daniella Waldfogel.

Den största attitydskillnaden går att hitta i Örebro län, där bara 55 procent av invånarna vill se en förändring och var femte person tvärtom tycker att politikerna borde ägna sig åt viktigare frågor.

Annons

På samma sätt spelar svenskarnas partisympatier viss roll när de ska bedöma hur viktig bostadsfrågan är. Samtliga partiernas väljare är eniga om att bostadsmarknaden borde prioriteras högre men mest kritiska är Liberalernas och Vänsterpartiets anhängare, där drygt 75 procent av personerna vill ha ökat fokus. Kristdemokrater är till synes mest nöjda med rådande bostadspolitik – 61 procent av väljarna vill att politikerna kavlar upp ärmarna ytterligare.

Läs ocksåAnn-Charlotte vann hyresfajten – nu får alla i kvarteret lägre höjning: ”Var tvungen att göra något”Bengt och Ann-Charlotte Wassenius, Sture och Ann-Christin Sallander, Mars, Trollhättan, Eidar, kollage, KW
Fakta: Borde politikerna prioritera bostadsfrågan högre?
Län Nej, det finns viktigare frågor De har rätt prioritet idag Ja
Blekinge län 16,7% 24,1% 59,3%
Dalarnas län 9,9% 16,0% 74,1%
Gotlands län 0,0%* 21,1% 78,9%
Gävleborgs län 3,4% 22,7% 73,9%
Hallands län 10,0% 23,0% 67,0%
Jämtlands län 12,5% 21,9% 65,6%
Jönköpings län 7,2% 24,7% 68,0%
Kalmar län 12,3% 16,4% 71,2%
Kronobergs län 7,8% 26,6% 65,6%
Norrbottens län 7,8% 13,3% 78,9%
Skåne län 10,7% 25,1% 64,2%
Stockholms län 7,6% 19,6% 72,8%
Södermanlands län 4,8% 21,4% 73,8%
Uppsala län 9,6% 15,8% 74,6%
Värmlands län 9,0% 30,0% 61,0%
Västerbottens län 9,9% 25,4% 64,8%
Västernorrlands län 13,4% 24,4% 62,2%
Västmanlands län 6,0% 21,7% 72,3%
Västra Götalands län 4,1% 20,4% 75,5%
Örebro län 19,5% 25,3% 55,2%
Östergötlands län 9,6% 20,5% 69,2%
Hela riket 8,4% 21,5% 70,1%

*I Gotlands län är antalet respondenter inte tillräckligt många för att ge ett statistiskt säkerställt resultat.

Källa: Stockholms handelskammare

Fakta: Attityd till bostadsfrågan utefter partisympatier
Liberalerna
Bostadsfrågan borde prioriteras högre: 75,5
Bostadsfrågan är rätt prioriterad i dag: 17,2
Nej, det finns viktigare frågor: 7,3
Vänsterpartiet
Bostadsfrågan borde prioriteras högre: 75,3
Bostadsfrågan är rätt prioriterad i dag: 18,9
Nej, det finns viktigare frågor: 5,8
Socialdemokraterna
Bostadsfrågan borde prioriteras högre: 69,4
Bostadsfrågan är rätt prioriterad i dag: 25,4
Nej, det finns viktigare frågor: 5,1
Moderaterna
Bostadsfrågan borde prioriteras högre: 68,9
Bostadsfrågan är rätt prioriterad i dag: 23,7
Det finns viktigare frågor: 7,4
Miljöpartiet
Bostadsfrågan borde prioriteras högre: 68,7
Bostadsfrågan är rätt prioriterad i dag: 25,4
Nej, det finns viktigare frågor: 6
Centerpartiet
Bostadsfrågan borde prioriteras högre: 66,7
Bostadsfrågan är rätt prioriterad i dag: 24,1
Nej, det finns viktigare frågor: 9,3
Sverigedemokraterna
Bostadsfrågan borde prioriteras högre: 65,4
Bostadsfrågan är rätt prioriterad i dag: 18,9
Nej, det finns viktigare frågor: 15,7
Kristdemokraterna
Bostadsfrågan borde prioriteras högre: 61
Bostadsfrågan är rätt prioriterad i dag: 31,2
Nej, det finns viktigare frågor: 7,8
Läs också Nu kan lagen ändras – hårdare tag mot kriminella och deras föräldrar Dyra renoveringar plågar allt fler – en av fem hyresgäster tvingas flytta: ”Allt billigt bortrenoverat" Nya byggregler kan ge farliga lägenheter: "Barn kommer att dö"

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.