Annons

För sjuka för ett hem – tusentals är hemlösa på grund av psykisk ohälsa

Nyheter Minst 2 000 personer lever som hemlösa sedan de vräkts på grund av psykisk ohälsa. Men vilka är de? Hem & Hyra synar livet som väntar den hyresgäst som av samhället anses för sjuk för ett eget hem.
Ett kollage av bilder kopplat till människor med psykisk sjukdom.

Mönstret upprepar sig gång på gång i besluten från hyresnämnden. ­Hyresgästens ­psykiska hälsa för­sämras, ­grannarna klagar och hyresvärdens stigande irritation ­resulterar slutligen i en uppsägning.

Somliga fångas upp av socialtjänst eller sjukvård och slussas in i ett nytt boende. Andra får aldrig eget tak över huvudet igen.

ANNONSRebeckas framgångsrika bytesresa – så lyckas du med din

Socialstyrelsens senaste upp­skattning visar att cirka 2 000 av de 33 000 personer i landet som befinner sig i ­någon form av hemlöshet, gör det som en ­direkt konsekvens av psykisk ohälsa.

Marcus Knutagård, lektor i ­socialt ­arbete och en av landets främsta ­specialister på hemlöshet, beskriver en bostadsmarknad där människor med psykisk problematik får en allt ­svagare ställning.

Läs ocksåStig spelar musik och sjunger - efter 34 år som hyresgäst är han inte längre välkommenStig i Lund spelar munspel.

– Kraven för att få och behålla ett ­hyres­kontrakt har generellt hårdnat. Det finns även ofta en oro från fastighets­ägarens sida att dessa människor ska skrämma bort andra hyresgäster.

Att människor med psykisk ohälsa ­löper större risk att förlora kontraktet ­beror till viss mån på en kombination av ­okunskap och bristande kommunikation, säger ­Marcus Knutagård.

Annons
Marcus Knutagård, universitetslektor på Socialhögskolan vid Lunds universitet.

Dels omgärdas psykisk sjukdom ­redan från början av ett stigma eller rentav rädsla, dels saknar personerna ofta ­sociala verktyg för att bygga en öppen relation till hyresvärdar och grannar.

– Man är kanske inte lika benägen att öppna dörren när det ringer på. När denna förståelse saknas byggs det i stället upp en misstro. Om man redan är rädd för att bli vräkt blir det ännu svårare att vara ärlig om sin situation.

Att mänskliga ­relationer spelar en avgörande roll blir tydligt när Hem & Hyra går ­igenom beslut från hyresnämnden i ­Malmö, där psykisk ohälsa legat till grund för uppsägning. Ett av dem rör Stig Johansson i Lund som ­efter 34 år sägs upp från sin ­lilla ­enrummare ­efter att ha stört sina grannar med bland ­annat sång och musik. Själv förstår han inte hur det kunnat sluta så här.

Läs ocksåBarnfamilj på nio personer kastas ut efter sena hyror – Valentine: ”Det här kommer bli jättesvårt”Valentine Bayong och barnfamiljens riskerar att kastats ut
Stig Johansson, 69, kommer nu att bli av med lägenheten han haft i 34 år. Orsak: han har stört grannarna.

Stig är inte ensam. En yngre kvinna i ­Helsingborg har misskött sin lägenhet å det grövsta. På bilder i ­dokumenten i ­hyresnämnden syns personer i skydds­kläder i hennes lägenhet. Och en ­kvinna i övre medelåldern, som bor i ­centrala ­Malmö, sägs upp efter att ha hållit ­grannarna vakna med nattliga ­ångestskrik.

Hem & Hyras granskning visar att det finns tre huvudsakliga skäl till vräkning: obetald hyra, störningar eller att lägen­heten misskötts genom bland annat ­bristande städning.

Annons

I många av fallen hade hyres­kontraktet kunnat räddas genom ett bättre ­samarbete mellan fastighetsägare och socialtjänst, ­anser Marcus ­Knutagård.

– När man mår som sämst orkar man inte bära sin egen skugga.

Att i det ­läget också förlora sin bostad kan vara ­förödande.

I Stig Johanssons fall kom hjälpen för sent. I skrivande stund vet han inte var han ska bli av. Kanske blir han ännu en av de 2  000 som bedöms vara för sjuk för ett hem.

Fakta: Psykisk ohälsa och hemlöshet
  • Drygt 33 000 personer i Sverige befinner sig i någon form av hemlöshet.
  • Av dem bedöms cirka 8 000 personer behöva stöd för psykisk ohälsa.
  • Cirka 2 000 personer, en fjärdedel av landets hemlösa med psykisk ohälsa, uppger att de förlorat bostaden till följd av sin sjukdom.

Källa: Socialstyrelsen

Fakta: Så gjorde vi

Hem & Hyra har gått ­igenom samtliga beslut och ansökningar från hyresnämnden i Malmö under det första halvåret 2020. Vi har sorterat ut ärenden där hyresgäster riskerar att bli vräkta eller har blivit utkastade på grund av ­psykisk ohälsa. Vi har även granskat alla ­anmälningar till Diskrimineringsombudsmannen sedan januari 2019 som rör vräkningshot på grund av psykisk ohälsa. För en bredare bild har Hem & Hyra även intervjuat ett ­flertal experter och forskare, träffat fält­arbetare samt personer som befinner sig i eller på gränsen till hemlöshet.

Läs också Skulle göra köttbullar med spikar åt grannens hund – får bo kvar på prov Trodde grannarna var KGB-agenter som stal och rullade svarta föremål – tvingas flytta "Stötande om skolbråk leder till vräkning" – så upprör lagförslaget om vräkning

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.