HemHyra.se använder sig, precis som flertalet andra webbplatser, av cookies för att förbättra servicen för er besökare. Läs mer om Cookies

För sjuka för ett hem – tusentals är hemlösa på grund av psykisk ohälsa

Nyheter Minst 2 000 personer lever som hemlösa sedan de vräkts på grund av psykisk ohälsa. Men vilka är de? Hem & Hyra synar livet som väntar den hyresgäst som av samhället anses för sjuk för ett eget hem.

Mönstret upprepar sig gång på gång i besluten från hyresnämnden. ­Hyresgästens ­psykiska hälsa för­sämras, ­grannarna klagar och hyresvärdens stigande irritation ­resulterar slutligen i en uppsägning.

Somliga fångas upp av socialtjänst eller sjukvård och slussas in i ett nytt boende. Andra får aldrig eget tak över huvudet igen.

Läs ocksåStig spelar musik och sjunger - efter 34 år som hyresgäst är han inte längre välkommen

Socialstyrelsens senaste upp­skattning visar att cirka 2 000 av de 33 000 personer i landet som befinner sig i ­någon form av hemlöshet, gör det som en ­direkt konsekvens av psykisk ohälsa.

Marcus Knutagård, lektor i ­socialt ­arbete och en av landets främsta ­specialister på hemlöshet, beskriver en bostadsmarknad där människor med psykisk problematik får en allt ­svagare ställning.

Läs ocksåHär smetar han avföring över hela trapphuset – nu tvingas mannen att flyttaMannen smetar avföring på trappräcket

– Kraven för att få och behålla ett ­hyres­kontrakt har generellt hårdnat. Det finns även ofta en oro från fastighets­ägarens sida att dessa människor ska skrämma bort andra hyresgäster.

Att människor med psykisk ohälsa ­löper större risk att förlora kontraktet ­beror till viss mån på en kombination av ­okunskap och bristande kommunikation, säger ­Marcus Knutagård.

Marcus Knutagård, universitetslektor på Socialhögskolan vid Lunds universitet.

Dels omgärdas psykisk sjukdom ­redan från början av ett stigma eller rentav rädsla, dels saknar personerna ofta ­sociala verktyg för att bygga en öppen relation till hyresvärdar och grannar.

– Man är kanske inte lika benägen att öppna dörren när det ringer på. När denna förståelse saknas byggs det i stället upp en misstro. Om man redan är rädd för att bli vräkt blir det ännu svårare att vara ärlig om sin situation.

Att mänskliga ­relationer spelar en avgörande roll blir tydligt när Hem & Hyra går ­igenom beslut från hyresnämnden i ­Malmö, där psykisk ohälsa legat till grund för uppsägning. Ett av dem rör Stig Johansson i Lund som ­efter 34 år sägs upp från sin ­lilla ­enrummare ­efter att ha stört sina grannar med bland ­annat sång och musik. Själv förstår han inte hur det kunnat sluta så här.

Läs ocksåMicael och familjen vann striden mot kommunen som ville vräka – nu hotas de med uppsägning igenMicael Adelina Jossefine Vallentuna
Stig Johansson, 69, kommer nu att bli av med lägenheten han haft i 34 år. Orsak: han har stört grannarna.

Stig är inte ensam. En yngre kvinna i ­Helsingborg har misskött sin lägenhet å det grövsta. På bilder i ­dokumenten i ­hyresnämnden syns personer i skydds­kläder i hennes lägenhet. Och en ­kvinna i övre medelåldern, som bor i ­centrala ­Malmö, sägs upp efter att ha hållit ­grannarna vakna med nattliga ­ångestskrik.

Hem & Hyras granskning visar att det finns tre huvudsakliga skäl till vräkning: obetald hyra, störningar eller att lägen­heten misskötts genom bland annat ­bristande städning.

I många av fallen hade hyres­kontraktet kunnat räddas genom ett bättre ­samarbete mellan fastighetsägare och socialtjänst, ­anser Marcus ­Knutagård.

– När man mår som sämst orkar man inte bära sin egen skugga.

Att i det ­läget också förlora sin bostad kan vara ­förödande.

I Stig Johanssons fall kom hjälpen för sent. I skrivande stund vet han inte var han ska bli av. Kanske blir han ännu en av de 2  000 som bedöms vara för sjuk för ett hem.

Fakta: Psykisk ohälsa och hemlöshet
  • Drygt 33 000 personer i Sverige befinner sig i någon form av hemlöshet.
  • Av dem bedöms cirka 8 000 personer behöva stöd för psykisk ohälsa.
  • Cirka 2 000 personer, en fjärdedel av landets hemlösa med psykisk ohälsa, uppger att de förlorat bostaden till följd av sin sjukdom.

Källa: Socialstyrelsen

Fakta: Så gjorde vi

Hem & Hyra har gått ­igenom samtliga beslut och ansökningar från hyresnämnden i Malmö under det första halvåret 2020. Vi har sorterat ut ärenden där hyresgäster riskerar att bli vräkta eller har blivit utkastade på grund av ­psykisk ohälsa. Vi har även granskat alla ­anmälningar till Diskrimineringsombudsmannen sedan januari 2019 som rör vräkningshot på grund av psykisk ohälsa. För en bredare bild har Hem & Hyra även intervjuat ett ­flertal experter och forskare, träffat fält­arbetare samt personer som befinner sig i eller på gränsen till hemlöshet.

Läs också Gränbybor hotades med uppsägning för sina uteplatser – hyresgästen Fatma: "Kränkande" Ingelas jobb: se till att färre förlorar sina hem

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.