Annons

Stockholm omvandlar affärsfastigheter

Nyheter ​Även fastigheter som aldrig kan bli äkta bostadsrättsföreningar är nu tillgängliga för omvandling. Stockholms politiker har gett nya direktiv till de tre kommunala bostadsbolagen Familjebostäder, Stockholmshem och Svenska Bostäder.

​Tidigare gällde att endast de fastigheter vars intäkter till minst 60 procent kom från bostäder skulle bjudas ut till de boende. I fastigheter med stor andel affärslokaler eller garage kan det inträffa att bostadshyrorna är mindre än 60 procent av de samlade intäkterna. Sådana fastigheter har tidigare inte omvandlats till bostadsrätter.

Annons
Nu har politikerna i Stockholms sänkt kravet. I fortsättningen räcker det att bostäderna levererar 50 procent av intäkterna för att de boende ska erbjudas möjlighet att köpa fastigheten.
Gränsen 60 procent av intäkterna är densamma som skatteverket använder för att skilja så kallat äkta bostadsrättsföreningar från oäkta. Äkta bostadsrättsföreningar är skattemässigt gynnade eftersom avsikten är att främja medlemmarnas boende. Oäkta bostadsrättsföreningar har ett större inslag av affärsverksamhet, och beskattas därför enligt andra och hårdare regler.
 
Inom Familjebostäder finns 17 fastigheter där bostäderna inbringar mindre än 60 procent av intäkterna. I fyra av dessa kommer boendet inte ens upp till den nya, lägre gränsen 50 procent. Men de tretton kvarvarande ska värderas, varefter de boende ska erbjudas att köpa. Det gäller sammanlagt 326 lägenheter.
Boende i de 17 fastigheterna har visat stort intresse för att få köpa. Och politikerna har hjälpt till genom att vid beräkningen av procenttalet ta hänsyn till vindar och kontor som i en framtid kan bli bostäder, och därigenom bidra till att fastigheten klarar den kommunala gränsen 50 procent.
Skattereglerna har dock inte ändrats. Bostadsrättsföreningen som får mer än 40 procent av intäkterna från lokaler, garage och annat som inte är bostäder betraktas fortfarande som oäkta. Även om de tidigare varit i kommunal ägo.
 
Fotnot: Fyra fastigheter inom Familjebostäder kommer inte att bjudas ut till de sammanlagt 97 hyresgästerna, eftersom intäkterna från bostäder inte kommer upp till den nya – lägre- gränsen 50 procent. Det gäller Urvädersklippan större 2 (Götgatan 15), Prisma 3 (Götgatan 71), Lammet 16 (Bryggargatan – Gamla Brogatan – Klara Norra Kyrkogata – Korgmakargränd) samt Råttan 10 (korsningen Krukmakargatan – Rosenlundsgatan).
 

Annons
Läs också Guide till hemförsäkringar Utbudschock på bostadsrätter att hyra: "Det är hyresgästernas marknad" Räddningstjänsten kritiska mot kommunens missbruksboende - hög risk att fler dör Ministern pressas om problem för BRF-hyresgäster: ”Djupt problematiskt” Hyr du av BRF? Tänk på det här: ”Behöver ifrågasätta” Föreningen som tvingar bort hyresgäster – kamerabilder blev till anklagelser: "Nedbrytande"

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.