Annons

Stor ökning av ägarlägenheter – har tiodubblats på ett år

Stockholm I Stockholm byggs allt fler ägarlägenheter. Antalet har gått från 100 till 1000 det senaste året. "Det är ett paradigmskifte", säger oppositionsborgarråd Karin Wanngård (S).
Foto: Linda Dahlin
I Marievik, Liljeholmen, bygger JM drygt 180 ägarlägenheter. JM är den byggherren som bygger flest ägarlägenheter.

Ägarlägenheter är en ny upplåtelseform för bostäder som kom till Sverige 2009. De innebär att den som köper en ägarlägenhet blir lagfaren ägare, vilket ger ägaren frihet att hyra ut bostaden utan tillstånd.

Tidigare har boendeformen varit mest vanlig i fjällen, där många köpt fjällstugor som de hyr ut periodvis. I övriga landet är boendeformen inte särskilt vanlig.

Men nu har boendeformen ökat kraftigt i Stockholm. Under perioden juli 2019 – juli 2020 har antalet gått från cirka 100 stycken till cirka 1000 i huvudstaden, enligt en rapport från Svefa, som erbjuder fastighetsrådgivning.

– Vi har bland annat tittat på vem det är som flyttar in i en ägarlägenhet. Vi ville också undersöka hur det kommer sig att vi har en upplåtelseform i Sverige som inte nyttjas. Ägarlägenheter vänder sig till ett ganska smalt segment, då de är dyrare att köpa än bostadsrätter, säger Helena Dalhamn, affärsområdeschef för samhällsbyggnad och fastighetsutveckling inom Svefa.

Hon säger att de trodde att de flesta köpte mindre lägenheter, som kanske är lättare att hyra ut i andra hand, men rapporten visade att de flesta vill köpa större lägenheter. Den genomsnittliga åldern för en köpare är 58 år.

Den ökade trenden i Stockholm med ägarlägenheter är något att ha koll på  enligt Stefan Björk, utredare på Hyresgästföreningen, även om Hyresgästföreningen inte förhandlar hyror för ägarlägenheter.

– De lanserar bostäderna som spekulationsobjekt för privatpersoner – att de kan hyra ut lägenheten till vem du vill, vilket vi är väldigt skeptiska till då det skapar fler osäkra hyreskontrakt. Ett annat huvudskäl som ofta anges för att bygga dem är att de kan blockuthyra dem som lägenhetshotell, säger Stefan Björk.

I går, torsdag, togs beslut i exploateringsnämnden i Stockholms stad om att ge markanvisning till två nya bostadsprojekt där det föreslås att byggas bostadsrätter/ägarlägenheter.

Dels i Norra Djurgårdsstaden på Östermalm, där markanvisningen till Kärnhem bostadsproduktion AB  gäller cirka 160 bostadsrättslägenheter/ägandelägenheter.

Det andra ärendet är ett byggprojekt inom Fokus Skärholmen där markanvisningen för att bygga cirka 80 lägenheter gick till RAW Property AB och där det planerades för att bli ägarlägenheter i ett första skede.

Att det planeras för ägarlägenheter är ett paradigmskifte i Stockholms bostadspolitik menar oppositionsborgarråd Karin Wanngård (S)

– Man öppnar upp för ägarlägenheter på ett sätt som staden aldrig gjort tidigare. Det är politiskt och en tydlig ny inriktning för vilken typ av bostäder den borgerliga majoriteten vill ha.

Karin Wanngård tror att spekulationsinslaget på bostadsmarknaden kommer att öka med ägarlägenheter och även andelen som har osäkra hyresförhållanden.

– Stockholm behöver fler bostäder med överkomlig hyra men istället för att bygga hyresrätter och pressa hyrorna ägnar sig Moderaterna åt att sälja ut allmännyttan och experimentera med ägarlägenheter, säger hon.

Johan Nilsson (M), ordförande i exploateringsnämnden, säger att de inte har något uttalat mål för markanvisningar till ägarlägenheter och att det inte är något som exploateringskontoret arbetar aktivt med.

– Vi är för blandade upplåtelseformer och därför anser vi att det är bra att marknaden också vill bygga ägarlägenheter, säger han.


Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.