HemHyra.se använder sig, precis som flertalet andra webbplatser, av cookies för att förbättra servicen för er besökare. Läs mer om Cookies

Storaffärer bakom rekordvinster i Gävleborg

Gävleborg Gavlegårdarna gjorde en vinst med nästan en halv miljard. Hoforshus vände flera års minusresultat till plus. I båda fallen är det försäljningar av fastigheter som ligger bakom siffrorna. Det visar Hem & Hyras bokslutsgenomgång.
Foto: Gavlegårdarna
Vd:n Cathrine Holgersson tycker det är bra att Gavlegårdarna kraftigt minskat sin andel av Gävles hyresmarknad.

2018 blev ett bra år för allmännyttan i Gävleborgs län. Samtliga tio kommunägda bostadsföretag redovisar plusresultat på den viktiga bokslutsraden efter finansnetto.

Totalt gjorde företagen en vinst med 613 miljoner, vilket är drygt 400 miljoner bättre än året innan.

Läs ocksåVästsveriges kommunala värdar lämnar ifrån sig miljontals kronor

Hela vinstökningen förklaras dock av Gavlegårdarnas storaffär med försäljning av 803 lägenheter på Brynäs och i Sätra till Heimstaden. Affären gav en reavinst med 438 miljoner kronor.

De senaste årens utförsäljningar har gjort Gavlegårdarna rikare men mindre dominerande på hyresmarknaden í Gävle.

För tio år sedan ägde företaget 75 procent av alla hyreslägenheter i kommunen. Efter den paketerade försäljningen till Heimstaden är andelen nu nere i 60 procent.

Läs ocksåDe lär känna Sverige med nål och tråd

”Att bostadsmarknaden i Gävle får fler aktörer är en positiv utveckling som ger invånarna ett mer varierat utbud. Försäljningen frigör också viktigt kapital för fortsatt nyproduktion och nödvändiga renoveringar”, kommenterar Cathrine Holgersson i årsredovisningens vd-ord.

Gavlegårdarnas rörelseresultat försämrades med 50 miljoner. Bland annat beroende på ökade personalkostnader och större nedskrivningar av fastigheternas värde.

Men med storaffären med Heimstaden i ryggen har nu Gavlegårdarna mycket goda soliditeten 43 procent. En för branschen ovanligt hög andel av tillgångarna har med andra ord betalats med egna pengar. Något som skapar trygghet och handlingsutrymme inför framtiden.

Läs ocksåRikshem säljer 883 lägenheter i Östersund till nordiska fastighetsjätten Niam

Ett trendbrott blev det 2018 för Hoforshus, som efter fyra förlustår på raken kunde redovisa ett plus med 18 miljoner kronor.

Precis som i fallet med Gavlegårdarnas rekordresultat är det dock en försäljning som ligger bakom Hoforsföretagets goda resultat. 67 lägenheter såldes under året med en reavinst på 18,8 miljoner. En storaffär även det i en liten kommun som Hofors.

Starka siffror redovisar som vanligt Ljusdalshem, ett utifrån ekonomiska nyckeltal till synes välskött företag med bland annat en vinstmarginal som innebär att 200 kronor av varje tusenlapp som kommer in i hyra blir till vinst som kan användas till ränteutgifter och återinvesteringar.

Utmärkande för allmännyttan i Gävleborg i jämförelse med andra län är att inget av företagen sitter fast i någon riktigt allvarlig skuldfälla.

Den lägsta soliditeten har det minsta företaget, Ockelbogårdar. Men Ockelboföretagets 15 procent innebär inte att det är någon akut kris där heller.

Fakta: Bolagens ekonomi
Företag Resultat 2017 Vinstmarginal Soliditet Omsättning Resultat 2017
Aefab, Ovanåker 5,0 mkr 9,3 procent 22,7 procent 141,6 mkr 11,4 mkr
Bollnäs Bostäder 13,2 mkr 8,7 procent 24,2 procent 249,8 mkr 15,0 mkr
Faxeholmen, Söderhamn 17,1 mkr 13,0 procent 22,9 procent 211,1 mkr 12,4 mkr
Gavlegårdarna, Gävle 491,7 mkr 51,8 procent 42,9 procent 1 072, 9 mkr 99,3 mkr
Hoforshus 18,1 mkr 17,0 procent 20,1 procent 184,1 mkr – 4,1 mkr
Hudiksvallsbostäder 22,6 mkr 9,0 procent 21,5 procent 303,1 mkr 1,0 mkr
Ljusdalshem 12,2 mkr 20,4 procent 27,7 procent 123,5 mkr 15,3 mkr
Nordanstigs Bostäder 1,3 mkr 5,4 procent 30,9 procent 97,1 mkr 2,8 mkr
Ockelbogårdar 4,0 mkr 10,7 procent 15,1 procent 64,1 mkr 1,9 mkr
Sandvikenhus 28,2 mkr 6,8 procent 31,7 procent 674,8 mkr 33,2 mkr
Totalt 613,4 mkr 15,2 procent 26,0 procent 3 122,1 mkr 201,4 mkr
Fakta: Så här har vi räknat

Resultatet är hämtat från raden efter finansnetto i resultaträkningen och är inte påverkat av skattemässiga bokslutsdispositioner.

Vinstmarginalen visar hur stor vinsten är i procent per omsatt krona när alla kostnader utom räntorna är betalda. Vi har räknat rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättningen. Modellen tar alltså inte hänsyn till hur verksamheten är finansierad.

Soliditeten visar hur stor andel i procent av tillgångarna som betalats med egna pengar. Resten är finansierat med lån. Vi har räknat eget kapital plus 78 procent av obeskattade reserver dividerat med tillgångarna.

Läs också 20 miljoner kronor på väg från Förbo till ägarna SBB:s vd llja Batljan har anhållits för ekobrott

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.