Annons

Storgöteborg mobiliserar inför valet – medlemsökning i fokus för Västra Sverige

Västra Götaland Vikande medlemssiffror är en utmaning när Hyresgästföreningen i Västra Sverige kraftsamlar inför årets valkampanj. Föreningen vill på sikt att över hälften av alla hyresgäster ska vara medlemmar. Hur det ska gå till var en av de stora frågorna på regionens årsmöte i helgen.
Foto: AnnaKarin Löwendahl
Yngst på årsmötet var Emil, här med mamma Catherine Holt som var ett av drygt 50 ombud på regionfullmäktige i Göteborg i lördags.

– Hur många här inne vet vad bostadsministern heter? Räck upp handen utan att googla!

Kanske är det symptomatiskt att endast ett fåtal personer kan svaret på regionordförande Ronny Bengtssons fråga den här aprillördagen, trots att salen på Dahlheimers hus i Göteborg är full av bostadspolitiskt engagerade och kunniga hyresgäster. Bostadsfrågan har uppenbarligen svårt att tränga in i det politiska och mediala strålkastarljuset.

ANNONSGuide till hemförsäkringar

I år satsar Hyresgästföreningen i Västra Sverige extra hårt på att lyfta bostadsfrågorna inför valet. Samtidigt brottas föreningen med ett rejält medlemstapp till följd av pandemin, vilket har fått ekonomiska konsekvenser.

Regionchef Pedram Kouchakpour redogjorde för det ekonomiska resultatet. Medlemssiffrorna vänder nu uppåt igen, men än är det långt kvar till Hyresgästföreningens målsättning om att organisera över hälften av alla hyresgäster.

Under 2021 har regionen gått back med cirka 1,3 miljoner kronor (rörelseresultat). Det beror framför allt på att medlemsintäkterna blev 800 000 kronor lägre än beräknat, eftersom medlemsvärvningen ute i trapphusen pausats i perioder under pandemin.

Det ekonomiska tappet har trots det blivit mindre än väntat. Det är inte odelat positivt, konstaterar regionchef Pedram Kouchakpour.

Läs ocksåJordskredsseger för ny västsvensk hyresgästbasRonny Bengtsson ordförande Hyresgästföreningen rgion Västra Sverige.

– Det beror på utebliven verksamhet, och det är inte bra. Hellre underskott och mycket bra verksamhet, än ingen verksamhet alls.

Under våren har medlemstrenden vänt uppåt igen. Västra Sverige har högst andel anslutna hushåll i landet, närmare 37 procent. Men regionen organiserade 40 procent av hyresgästerna före corona, och siktar mot över hälften inom bara några år.

Bättre stöd vid renovering efterfrågas

Årsmötet godkände den ekonomiska berättelsen och verksamhetsberättelsen, och beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året. Frågan om hur regionen ska ta itu med sina prioriterade frågor – framför allt kampen mot renovräkning och ombildningar av kommunala hyresrätter – väckte samtidigt debatt.

Annons

Catherine Holt från Norra föreningen efterlyste bland annat hur regionen ska agera när samråd inför renoveringar mest upplevs som ett spel för gallerierna av berörda hyresgäster.

– Har vi någon strategi för det, undrade hon.

Konstantin Karlsson, Västra, var ett av de ombud som tog till orda i debatten.

Frågan om tolkhjälp och översättning för att nå fler kom också upp, liksom hur uteslutningsprocesser mot förtroendevalda med hänvisning till värdegrunden eventuellt avskräcker dem som överväger att engagera sig.

Regionstyrelsen meddelade att man avser att klubba en ombildningsstrategi inom kort, samt att fler samrådsutbildningar startar i takt med att pandemin klingar av. Vice regionordförande Helene Calner bad också om hjälp från boende att slå larm när det gäller renoveringsplaner.

– Vi uppmuntrar alla att kontakta oss, i regionstyrelsen och på regionkontoret, så att vi i en tidig fas kan vara med ute och backa upp och stötta.

Ett nytt namn i regionstyrelsen

Fem platser i regionstyrelsen var uppe för omval under helgens årsmöte.

Regionfullmäktiges 54 ombud valde att i stort sett gå på valberedningens förslag, men röstade också in Stefan Lagholm från Frölundaföreningen. Därmed lämnar Hisingsledamoten Per Olsson styrelsen.

Annons

Annelie Bertilsson, Lisbeth Norberg, Marie Nordin och Lisbeth Pipping fick alla förnyat mandat i ytterligare två år.

2022 års regionstyrelse för Västra Sverige, från vänster: Henrik Stenberg, Västra, Joakim Hagberg, Angered, Stefan Lagholm, Frölunda, Marie Nordin, Mölndal, Ronny Bengtsson, Västra, Lisbeth Pipping, Norra, Helene Calner, Frölunda, Maria Melin, Västra, Lisbeth Norberg, Östra, och Maria Sjöholm, Östra.

Mötestätheten det senaste halvåret kan möjligen vara förklaringen till att inte en enda motion lämnats in till helgens regionfullmäktige.

Senaste årsmötet, för 2020, blev kraftigt försenat och hölls först i oktober i fjol. Därmed fick regionen i sin tur skjuta på det fullmäktigemöte som normalt hålls på senhösten, då budgeten tas. Detta möte hölls i stället i januari i år.

Den lokala hyresgästföreningen Bredfjällsgatan-Gropens gård i Hammarkullen tilldelades 74 100 kronor ur regionens stipendiefond. Tillsammans med Mixgården driver föreningen barn- och ungdomsverksamhet med särskild tonvikt vid ledarskap, och arrangerar bland annat det återkommande sommareventet Summerdreams. 18-åriga Nor Alsaidan, 17-årige Zachariya Abdulle och 15-åriga Selma Ali Noor var på plats för att ta emot stipendiechecken tillsammans med Ola Terlegård från den lokala hyresgästföreningen och Liv Bäckelie från Mixgården.

Regionfullmäktige antog även ett uttalande med tre krav inför höstens riksdagsval, under parollen ”Stoppa bo-orättvisan”:

• Ja till hållbara renoveringar och stopp för renovräkning
• Ja till fler bostäder med lägre hyra
• Ja till rättvisa skatter mellan ägt och hyrt

Läs ocksåBeslut på årsmötet: extra stöd till hyresgäster inför renoveringarProtester mot hyreshöjande renoveringar i Bergsjön tidigare i år. Nu har Hyresgästföreningen i Västra Sverige bestämt att utse ombyggnadsansvariga i alla sina 13 föreningsområden.

Uppropet är signerat förbundsordförande Marie Linder och regionordförande Ronny Bengtsson.

Fakta: Det här är Hyresgästföreningen region Västra Sverige
  • Har sitt nav i Göteborg men omfattar ytterligare tolv kommuner, från Varberg i söder till Stenungsund och Orust i norr.
  • Cirka 67 000 västsvenska hushåll är medlemmar.
  • Rymmer 13 hyresgästföreningar, varav sju i Göteborg. Cirka 200 lokala hyresgästföreningar, cirka 130 gårdsföreningar.

LÄS MER: Så är Hyresgästföreningen uppbyggd

Läs också Minusbudget på tio miljoner klubbad i Storgöteborg Starkt stöd för omvald Ronny Bengtsson i Storgöteborg Tio år efter striden: Pennygången tvingade Hyresgästföreningen att tänka nytt

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.