Annons

Jordskredsseger för ny västsvensk hyresgästbas

Västra Götaland Undantagstillstånd har rått i Hyresgästföreningen Västra Sverige i ett och ett halvt år. Nu har årsmötet satt punkt för det. ”Nu har vi en styrelse med många nya namn och det tror jag är bra när vi ska ena regionen igen” säger nyvalde regionordföranden Ronny Bengtsson.
Ronny Bengtsson ordförande Hyresgästföreningen rgion Västra Sverige.
Foto: Gustaf Görfelt
Ronny Bengtsson valdes med stor majoritet till ny regionordförande i Hyresgästföreningen Västra Sverige. Det var första gången på två och ett halvt år som regionen kunde hålla sitt årsmöte, och mellantiden har varit minst sagt dramatisk.

Det fanns fyra kandidater till ordförandeposten, men Ronny Bengtsson vann en jordskredsseger och fick 39 röster av 55 på lördagens årsmöte.

Bengtsson sitter sedan tidigare i regionstyrelsen. Han var från början vice regionordförande och har senare fungerat som tillförordnad ordförande efter Kristofer Lundbergs uteslutning.

ANNONSGuide till hemförsäkringar

– Jag har haft stor respekt för att jag inte varit vald till den posten. Men nu är jag inte plast-ordförande längre utan har fullt mandat. Det känns otroligt roligt, och jag är stolt att så många tror på mig, sade Ronny Bengtsson efteråt.

Han anser att det finns många parallella frågor för regionen att tag i. Men det är tre saker som han särskilt vill att den västsvenska hyresgäströrelsen ska satsa på.

– Det första är renovräkningarna. Så många människor berörs av detta och blir av med sina lägenheter. Vi har ett tydligt mandat från (den nationella) förbundsstämman att vi ska kämpa för noll-alternativ vid renoveringar.

Läs ocksåRimliga hyreshöjningar – hjärtefråga för Susanne Sjöblom omvald ordförande Hyresgästföreningen Stockholm

– Det andra är kampen mot utförsäljning av allmännyttan, och det tredje är klimatfrågan, säger Ronny Bengtsson.

Hans medtävlande Daniel Carlenfors och Lisbeth Pipping fick sju respektive fem röster. Valberedningens kandidat till ordförandeposten, Ulrika Winblad från Kungälv, kom sist i valet med bara fyra röster av 55.

Regionfullmäktige sammanträdde på hotell Scandic Opalen i Göteborg.

Även nyval och fyllnadsval till regionstyrelsen genomfördes. Förutom ordförandeposten skulle åtta av tio stolar få nya ledamöter på sig.

Inte heller här antogs valberedningens förslag rakt av, utan en lång rad andra namn nominerades. Utmanarna röstades också in i flera fall.

Det är stor skillnad på hur det kunde gå till för fem-sex år sedan på ett regionfullmäktige. Ronny Bengtsson kommenterade efteråt att han ser det som en styrka.

– Det är fler som vill engagera sig och ta ansvar idag. Det är bra för föreningsdemokratin. Nu har vi en vald styrelse med många nya namn och det tror jag också är bra när vi ska ena regionen igen. Det kommer att ta lång tid att läka allt som hänt.

Annons
Läs ocksåBeslut på årsmötet: extra stöd till hyresgäster inför renoveringarProtester mot hyreshöjande renoveringar i Bergsjön tidigare i år. Nu har Hyresgästföreningen i Västra Sverige bestämt att utse ombyggnadsansvariga i alla sina 13 föreningsområden.
Styrelsen för Hyresgsätföreningen region Västra Sverige 2021.
Den nya styrelsen för Hyresgästföreningen region Västra Sverige. Främre raden från vänster: Annelie Bertilsson (Hyresgästföreningen Varberg), Maria Melin (Västra Göteborg), Joakim Hagberg (Angered), ordförande Ronny Bengtsson (Västra Göteborg), Lisbeth Norberg (Östra Göteborg), Maria Sjöholm (Östra Göteborg), Henrik Stenberg (Västra Göteborg). Bakre raden: Lisbeth Pipping (Norra Göteborg), Marie Nordin (Mölndal) och Helene Calner (Frölunda). Saknas på bilden gör Per Olsson (Hisingen).

Bland dem som pläderade för Ronny Bengtsson innan ordförandevalet beskrevs han som ”den sammanhållande kraft vi behöver”. Men samtidigt som det fanns en stor uppslutning bakom honom och en vilja att gå framåt, så var det också tydligt att det som skett inte är glömt.

Oenighet om historiskrivningen

Speciellt två beslut markerade att det finns en oenighet om historieskrivningen kring de uteslutningar, suspenderingar och avstängningar som drabbat regionen.

Den första markeringen var frågan om huruvida regionstyrelsen skulle beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.

Regionrevisorerna har avrått från att ge styrelsen ansvarsfrihet, vilket Hem & Hyra tidigare har berättat.

Men på fullmäktige argumenterade många för att detta vore orimligt. Den dåvarande styrelsen kunde inte veta vad som pågick i framförallt Angeredsföreningen, eftersom informationen om det av olika skäl inte gick fram. Då är det fel att lasta hela regionstyrelsen för detta, hävdade flera talare.

”Hellre fria än fälla”

Axel Lyckberg från Hyresgästföreningen Norra Göteborg ansåg att styrelsen skulle beviljas ansvarsfrihet.

– Jag har bett flera gånger att vi ska få insyn i de här turerna, men jag har inte fått det. I väntan på att vi får bättre insyn, anser jag att man hellre bör fria än fälla, sa han.

Axel Lyckberg.

Mahasti Hashemieh representerade Hyresgästföreningen Frölunda. Hon menade att det kunde bli svårt att få folk att ställa upp på ideellt arbete om styrelsen inte beviljades ansvarsfrihet.

– Jag som valberedningens ordförande har haft stora problem med att få folk att ställa upp, de vågar inte när de ser hur folk behandlats. Vi måste vara rättvisa. Vi måste redovisa vad pengarna gått till. Det är inte så att pengarna hamnat på någon enskild persons konto, de gick till kampen som vi alla för. Det är inte rätt då att utmåla någon som nästan kriminell!

Revisorerna avgår: ”Utsatts för rent förtal”

Resultatet efter votering blev att fullmäktige röstade ja till att ge regionstyrelsen ansvarsfrihet för 2019.

Annons

Samtidigt meddelade de båda regionrevisorerna att de kommer att lämna sitt uppdrag. Orsaken är den hårda kritik de fått av andra förtroendevalda för sin granskning av regionstyrelsen och Hyresgästföreningen Centrum Göteborg.

Anna-Lena Mellquist.

– Jag har varit revisor inom Hyresgästföreningen i 15 år, och jag är även aktiv som kommunrevisor där jag bor. Men det här är första gången som jag utsatts för baktaleri, kränkningar och rent förtal för att jag utfört mitt uppdrag, sade regionrevisor Anna-Lena Mellquist i samband med att hon föredrog revisionsberättelsen.

Kräver tillgång till materialet

Den andra markeringen från regionfullmäktige kom i och med en motion, som skarpt kritiserade förfarandet vid uteslutningarna och suspenderingarna de senaste åren.

Motionen krävde för det första att såväl de anklagade som regionstyrelse och föreningsstyrelser ska få tillgång till utredningsmaterialet.

Men motionen hade också en andra att-sats: ”att HGF Region Västra Sverige ser de uteslutna eller suspenderade regionfullmäktigeledamöterna som fullvärdiga medlemmar i Hyresgästföreningen till dess att utredningarnas slutsatser kunnat värderas av regionfullmäktige”.

Det påpekades att kravet i den andra att-satsen strider mot Hyresgästföreningens stadgar. En region kan inte upphäva förbundsstyrelsens beslut.

– Men vår region kan ändå kräva detta. Det blir en viktig signal, sade Axel Lyckberg, som var en av författarna till motionen

Efter votering stod det klart att regionfullmäktige röstat bifall till motionen med 31 röster av 55.

– Det blir en kul grej för den nya regionstyrelsen hur den ska verkställas, konstaterade mötesordförande Dan Nyberg.

Fakta: Hyresgästföreningen region Västra Sverige

• Har sitt nav i Göteborg men omfattar ytterligare tolv kommuner, från Varberg i söder till Stenungsund och Orust i norr.

• Drygt 67 000 västsvenska hushåll är medlemmar.

• Rymmer 13 hyresgästföreningar, varav sju i Göteborg. Cirka 200 lokala hyresgästföreningar, cirka 130 gårdsföreningar.

LÄS MER: Så är Hyresgästföreningen uppbyggd

Läs också Minusbudget på tio miljoner klubbad i Storgöteborg En sjungande regionordförande med stort hundintresse Bäst i hela landet – medlemmarna ökar i rekordfart

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.