HemHyra.se använder sig, precis som flertalet andra webbplatser, av cookies för att förbättra servicen för er besökare. Läs mer om Cookies

Störst tjänar mest i Dalarna

Dalarna Dalarnas största allmännyttor är också de mest lönsamma. För Tunabyggen i Borlänge och Kopparstaden i Falun blev 400 kronor av varje tusenlapp som kom in förra året över till ränteutgifter och vinst.
Kopparstaden i Falun och Tunabyggen i Borlänge är både störst och lönsammast av Dalarnas allmännyttor.

De 15 kommunägda bostadsföretagen i Dalarna redovisar blandade resultat för 2018. Sju företag levererade bättre siffror än året innan och åtta sämre, visar Hem & Hyras bokslutsgenomgång.

Den sammanlagda vinsten halverades till 203 miljoner kronor. Något som helt förklaras av händelser av engångskaraktär.

Läs ocksåFörhandling gav 130 miljoner kronor i lägre hyra i norr

Tre av de så kallade allmännyttorna redovisar förlustsiffror på raden efter finansiella poster.

En riktig brakförlust gjorde Mora Strand, som tvingades lösa in räntederivat  med höga räntenivåer för 92,5 miljoner kronor. Något som också blev Moraföretagets förlust.

Vitsen med att lösa in räntederivaten – ett finansiellt instrument som kan användas för att skydda eller förändra räntan på ett lån – var att Mora Strand behövde skapa sig bättre förutsättningar inför de nya avdragsregler som trädde ikraft vid årsskiftet.

Läs ocksåVara bostäder säljer hus i Kvänum i kritiserad affär

Förluster gjorde också Rättviks Fastigheter och NDF i Älvdalens kommun.

Högsta vinstmarginalerna hade Kopparstaden och Tunabyggen med 39 respektive 40 procent. Något som innebar att en så stor andel av hyres- och försäljningsintäkterna blev till vinst som kan användas till ränteutgifter och återinvesteras i företagen.

Kopparstadens och Tunabyggens goda resultat var starkt påverkade av försäljningar av fastigheter som gjordes under året. Båda företagen fick försämrade rörelseresultat. Alltså resultat från den vardagliga förvaltningen av bostäder.

Läs ocksåVästsveriges kommunala värdar lämnar ifrån sig miljontals kronor

Av de mindre dalaföretagen fortsätter Orsabostäder med en omsättning på bara 52 miljoner att visa upp en sund och stark ekonomi år efter år.

Förra året blev vinsten 10 miljoner kronor. Även långsiktigt ser det bra ut för Orsaföretaget med en soliditet på 36 procent, näst högst av allmännyttorna i länet och en siffra som betyder att mer än en tredjedel av tillgångarna betalats med egna pengar.

Desto besvärligare utgångsläge inför framtiden har Rättviks Fastigheter med skulder som motsvarar 93 procent av värdet på tillgångarna.

Fakta: Bolagens ekonomi
Företag Resultat 2018 Vinstmaginal Soliditet Omsättning Resultat 2017
Bärkehus, Smedjebacken 1,0 mkr 3 procent 13 procent 109,3 mkr 1,2 mkr
Gagnefsbostäder 0,7 mkr 6 procent 12 procent 27,1 mkr 1,9 mkt
Gamla Byn, Avesta 14,1 mkr 15 procent 28 procent 247,8 mkr 12,4 mkr
Hedemorabostäder 4,9 mkr 9 procent 26 procent 78,4 mkr 5,1 mkr
Kopparstaden, Falun 125.1 mkr 39 procent 37 procent 457,9 mkr 253,6 mkr
Leksandsbostäder 17,2 mkr 24 procent 21 procent 109,1 mkr 13,1 mkr
Ludvikahem 24,8 mkr 20 procent 15 procent 238,8 mkr 2,0 mkr
Malungshem 0,4 mkr 4 procent 16 procent 73,4 mkr 4,4 mkr
Morastrand ´- 92,3 mkr 18 procent 11 procent 172,5 mkr 3,2 mkr
NDF, Älvdalen ´- 5,9 mkr 2 procent 34 procent 61,9 mkr 2,0 mkr
Orsabostäder 10,2 mkr 24 procent 36 procent 52,2 mkr 7,2 mkr
Rättviks Fastigheter ´- 10,3 mkr ´ – 4 procent 7,2 procent 101,5 mkr 8,1 mkr
Tunabyggen, Borlänge 104,7 mkr 40 procent 22 procent 440,3 mkr 97,6 mkr
Säterbostäder 8,4 mkr 14 procent 22 procent 81,5 mkr 8,2 mkr
Vansbrohem 1,1 mkr 6 procent 11 procent 46,8 mkr 0,3 mkr
Totalt 203,1 mkr 15 procent 21 procent 2 298,5 mkr 418,3 mkr
Fakta: Så här har vi räknat

Resultatet är hämtat från raden efter finansnetto i resultaträkningen och är inte påverkat av skattemässiga bokslutsdispositioner.

Vinstmarginalen visar hur stor vinsten är i procent per omsatt krona när alla kostnader utom räntorna är betalda. Vi har räknat rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättningen. Modellen tar alltså inte hänsyn till hur verksamheten är finansierad.

Soliditeten visar hur stor andel i procent av tillgångarna som betalats med egna pengar. Resten är finansierat med lån. Vi har räknat eget kapital plus 78 procent av obeskattade reserver dividerat med tillgångarna.

Läs också Så plockar kommuner ut miljarder ur allmännyttan De lär känna Sverige med nål och tråd

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.