HemHyra.se använder sig, precis som flertalet andra webbplatser, av cookies för att förbättra servicen för er besökare. Läs mer om Cookies

Annons

Torbjörn Rönnkvist fortsätter som ordförande i Aros-Gävle

Uppsala Torbjörn Rönnkvist valdes om som ordförande på två år när Hyresgästföreningen region Aros-Gävle höll vårfullmäktige i Uppsala i helgen.
Torbjörn Rönnkvist, omvald ordförande för Hyresgästföreningen i region Aros-Gävle.

– Det känns verkligen positivt att få förtroendet att leda arbetet i regionen ännu en period. Den största uppgiften framöver blir att arbeta med Framtidsprogrammet och få det nedbrytbart till lokal nivå. Alla ska kunna bli införstådda med vad det innebär och vad målet är, säger Torbjörn Rönnkvist.

Även ledamöterna Hans Eklund (Östhammar), Ingrid Pineiro (Uppsala/Knivsta) och Suzanne Jansson (Söderhamn) valdes om på två år, medan Bo Andersson som tidigare var ersättare valdes in som ledamot i styrelsen. Som ersättare på ett år valdes Elin Loberg (Uppsala/Knivsta) och Peter Svensson (Västerås) samt Carl-Gunnar Samuelsson (Bollnäs/Ovanåker), som valdes om. Fler personer hade nominerats, men årsmötet röstade till slut för valberedningens förslag.

Endast en motion hade kommit in till mötet, från Birjer Johnsson i Norrtälje, som ansåg att kort tid och bristfälligt underlag vid hyresförhandlingarna ofta innebar att ingen av parterna blev helt nöjd med resultatet. För att uppnå bättre samförstånd tyckte han att dialog mellan parterna borde pågå under hela året och inte bara vid hyresförhandlingarna. Regionstyrelsen valde att i stället för att yrka bifall eller avslag på motionen besvara den genom att skriva att förslaget om kontinuerlig dialog med fastighetsbolagen var bra och linje med de befintliga förhandlingsriktlinjerna och guiden för bättre förhandlingar. Regionstyrelsen uppmanade samtidigt alla förhandlingsdelegationer att vid konstituerande möte upprätta en verksamhetsplan för hela året.

Årsmötet fattade också beslut om några mindre ändringar i dokumentet som beskriver förhandlingsrutinerna.


Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.