HemHyra.se använder sig, precis som flertalet andra webbplatser, av cookies för att förbättra servicen för er besökare. Läs mer om Cookies

Tryggt i Arboga – oroligt i Surahammar

Västmanland Stora Mimer är Västmanlands lönsammaste allmännytta även i förhållande till företagens omsättning. Lilla Arbogabostäder sticker ut med den i särklass bästa soliditeten, vilket indikerar långsiktig styrka.
Foto: Arboga kommun
Arboga har minsta allmännyttan med den högsta soliditeten i Västmanland.

Bara ett av Västmanlands så kallade allmännyttiga bostadsföretag förbättrade sitt resultat 2019 jämfört med året innan. Det visar Hem & Hyras bokslutsgenomgång.

Företagens sammanlagda vinst sjönk med 202 miljoner kronor, från 397 till 195 miljoner.

Läs ocksåNytt hyressystem allt vanligare i norr - Lillemor en av vinnarna

Förklaringen till det är att Mimer i Västerås tjänade extraordinära pengar 2018 på några stora fastighetsförsäljningar som företaget då genomförde och som inte motsvarades av några liknande affärer under 2019.

Mimers resultat blev 150 miljoner kronor med vinstmarginalen 21 procent. Det vill säga en så stor andel av hyrespengarna som kom in i företaget blev till vinst när alla utgifterna utom räntorna var betalda.

Av resultaträkningen framgår att Mimers driftkostnader ökade med 11 miljoner jämfört med året innan. Något som ledningen inte är nöjd med.

Läs ocksåLjusdalshem lönsammast i länet

”Vi behöver förbättra vårt affärsmannaskap, ha strukturerat arbete kring bland annat planerat underhåll, inköp och vårt dagliga arbete i förvaltningen”, kommenterar vd:n Mikael Källqvist i årsredovisningens vd-ord.

Köpings Bostads var ensam av allmännyttorna i Västmanland om att förbättra sitt resultat 2019 medan Kungörs Fastighets kopierade 2018 års siffror.

Samtliga sju företag redovisar dock plussiffror på den viktiga bokslutsraden ”resultat efter finansnetto”.

Läs ocksåCoronan kortsiktigt lönsam för bostadsföretagen

Minsta vinsten och den lägsta vinstmarginalen har minsta företaget, Arbogabostäder med en nettoomsättning på bara 19 miljoner kronor.

Arbogabostäder sticker dock ut med en mycket hög soliditet, vilket betyder att företaget är långsiktigt stryktåligt.

Tillgångarna på knappt 80 miljoner kronor matchas av ett eget kapital på 41 miljoner. En balans som visar att företaget har en ovanligt sund lånesituation.

Långsiktigt ser det desto mer bekymmersamt ut för Surahammarshus med soliditeten sex procent. Något som alltså innebär att 94 procent av tillgångarna är lånefinansierade.

Surahammarshus har under de senaste åren haft goda vinstmarginaler. Men resultatet har dragits ned av att företaget har dryga ränteutgifter att betala på sina stora lån. 2019 blev det en vinst med endast 200 000 kronor. I praktiken ett nollresultat.

Hallstahem, Kungsörs Fastighets, Köpings Bostads och Salabostäder lever alla fyra ekonomiskt sunt och har en stabil grund att stå på utifrån de siffror som redovisas.

Sammanfattningsvis mår de allmännyttiga bostadsföretagen i Västmanland förhållandevis bra med viss anledning till oro i Surahammar.

Fakta: Bolagens ekonomi
Företag Resultat 2019 Vinstmarginal Soliditet Nettoomsättning Resultat 2018
Arbogabostäder 0,9 mkr 8 procent 52 procent 19,0 mkr 3,1 mkr
Hallstahem 10,3 mkr 15 procent 12 procent 170,7 mkr 13,2 mkr
Kungsörs Fastighets 5,1 mkr 9 procent 35 procent 64,2 mkr 5,1 mkr
Köpings Bostads 15,6 mkr 9 procent 18 procent 240,9 mkr 14,6 mkr
Mimer, Västerås 150,1 mkr 21 procent 28 procent 933,7 mkr 343,3 mkr
Salabostäder 12,7 mkr 14 procent 15 procent 189,4 mkr 15,5 mkr
Surahammarshus 0,2 mkr 17 procent 6 procent 37,7 mkr 1,7 mkr
Totalt 194,9 mkr 13 procent 24 procent  1 655,6 mkr 396,5 mkr
Fakta: Så här har vi räknat

Resultatet är hämtat från raden efter finansnetto i resultaträkningen och är inte påverkat av skattemässiga bokslutsdispositioner.

Vinstmarginalen visar hur stor vinsten är i procent per omsatt krona när alla kostnader utom räntorna är betalda. Vi har räknat rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättningen. Modellen tar alltså inte hänsyn till hur verksamheten är finansierad.

Soliditeten visar hur stor andel i procent av tillgångarna som betalats med egna pengar. Resten är finansierat med lån. Vi har räknat eget kapital plus 78,6 procent av obeskattade reserver dividerat med tillgångarna.

Läs också En kvarts miljard i vinst för kommunbolagen Kronofogden säljer Värsta värdens skidanläggning

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.