HemHyra.se använder sig, precis som flertalet andra webbplatser, av cookies för att förbättra servicen för er besökare. Läs mer om Cookies

”Utan pengar är man chanslös”

Göteborg Så här svarar Jonas Ransgård, kommunalråd för Moderaterna i Göteborg, på frågorna från Hem & Hyra och Göteborg Direkt.
Jonas Ransgård, kommunalråd för Moderaterna i Göteborg.
Foto: Markus Andersson
Jonas Ransgård, kommunalråd för Moderaterna i Göteborg.

Tillbaka till listan över Göteborgs partier

  1. Vad är ditt råd till ett ungt par som vill flytta ihop och sätta bo i Göteborg 2018?

– När Tage Erlander fick samma fråga 1966 var svaret att ställa sig i bostadskö, trots att köerna då var årslånga. Trots att det har gått 52 år är situationen densamma. Har man inte stått i kö så länge och inte har pengar att köpa sin bostad är man i det närmaste chanslös på grund av Göteborgs enorma bostadsbrist. Byggtakten måste öka kraftigt om vi vill komma till rätta med de här problemen.

2. Vad vill ditt parti göra för att det ska byggas fler bostäder i Göteborg?

– En rad saker behöver göras; från att snabba upp bygglovsprocessen till att underlätta för byggaktörer att själva göra detaljplanearbete samt att staden frigör mer mark till nya bostäder. Framförallt behövs ett politiskt ledarskap som prioriterar fler bostäder.

3. Hur ska de nya bostäderna finansieras?

– Det paradoxala med Göteborgs bostadsbrist är att det finns kapital hos privata hyresvärdar, hos de kommunala bostadsbolagen och hos privatpersoner som vill köpa eller bygga en ny bostad. Inte heller är tillgång till mark ett problem. Det skulle behöva byggas ca 5 000 nya bostäder per år, men de rödgröna har inte lyckas få upp byggtakten till mer än ca 2 500 bostäder årligen.

4. Är dagens hyror i nyproduktion rimliga?

– Nej. Det är inte rimligt att regelverket gör att det främst lönar sig att bygga dyra lägenheter. Vi vill förenkla reglerna nationellt och se till att Göteborg inte har egna kommunala särkrav, eftersom det driver upp nyproduktionspriserna. Kommunen har också ett ansvar att korta tiden mellan idé och färdig bostad eftersom de långa ledtiderna driver upp kostnaderna.

5. Var tredje hyresgäst kan tvingas flytta på grund av hyreshöjningar när miljonprogrammen renoveras. Vad vill ditt parti göra åt detta?

– Vi moderater menar att de kommunala bostadsbolagen kan går före och visa att det går att renovera utan att hyrorna måste höjas, men också gå före med att ta fram metoder för mer kostnadseffektiva renoveringar.

6. Hur ska man bryta boendesegregationen i Göteborg?

– Vi vill bygga fler småhus i de ytterområden som i dag domineras av hyresrätter. Detta för att möjliggöra en boendekarriär utan att man måste flytta från sin stadsdel. Vi vill också möjliggöra för den som bor i en kommunal hyresrätt att ombilda till bostadsrätt om det finns ett intresse bland de boende. Dessutom måste det byggas fler hyreslägenheter i stadsdelar där småhus och bostadsrätter dominerar.

Tillbaka till listan över Göteborgs partier

Fakta: Hem & Hyra granskar inför valet
  • Bostadsbristen känns i magen på många västsvenskar. I ett unikt samarbete granskar Hem & Hyras Göteborgsredaktion den lokala bostadspolitiken tillsammans med tidningen Göteborg Direkt.
  • På webben möter du varje vecka fram till valet en av alla de cirka 225 000 personer som hoppas på en lägenhet via Boplats Göteborg.
  • Under augusti publicerar vi även vår stora, gemensamma valguide. Där kollar du snabbt vad Göteborgs olika partier vill göra åt lägenhetsbristen, dyra nyproduktionshyror, renovräkningar och andra brännande bostadsproblem.

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.